Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Portál návštevnik

MK SR

Ministerstvo kultúry SR

MK SR

SID monitor - SÚH Hurbanovo

Priebeh SID monitora za predchádzajúci deň

Slnečný rádiový spektrometer e-Callisto - SUH Hurbanovo

Počítadlo

mod_vvisit_counterDnes:368
mod_vvisit_counterVčera:463
mod_vvisit_counterTento týždeň:368
mod_vvisit_counterTento mesiac:7670
mod_vvisit_counterSpolu:1369688

Oznamy

V dňoch

21. – 31. decembra 2018

bude hvezdáreň pre verejnosť zatvorená.

Z dôvodu realizácie udržiavacích prác

bude historická budova od

26. novembra 2018

neprístupná verejnosti.

Predpokladané sprístupnenie budovy 

3. januára 2019.

 

Uncategorised

Outburst Drakoníd sa konal!

Pravidelný meteorický roj Drakonidy súvisí s kométou Giacobini-Zinner. Činný je v období od 6. do 10. októbra s radiantom blízko hlavy súhvezdia Drak, no jeho aktivita je pomerne nízka. Počet meteorov prepočítaný na radiant v zenite pozorovateľa (ZHR) je niekoľko meteorov za hodinu. Drakonidy však majú ZHR značne variabilný a v minulosti dosiahol krátkodobo aj 6800 meteorov za hodinu! Meteorické dažde tohto roja sa v najbližších rokoch neočakávajú, zato outbursty (krátkodobé zvýšenie aktivity) áno.

Aj pre tohtoročné Drakonidy bol predpovedaný outburst na polnoc z 8. na 9. októbra podľa času UT (podľa aktuálneho LSEČ na 2 h 09. 10. 2018). Predpovede uvádzali hodnotu ZHR 10 až 20 meteorov za hodinu. Pre naše územie to nebolo ideálne, lebo v čase očakávaného maxima sa nachádzal radiant veľmi nízko nad obzorom a prepočítací faktor medzi pozorovanou hodinovou frekvenciou a ZHR bol 3,5. To znemožňuje určiť skutočný ZHR s dostatočnou presnosťou, nakoľko každá nepresnosť sa zväčší 3,5-krát.

Naše pozorovanie Drakoníd prebehlo v obci Iža. Žiaľ, táto lokalita je veľmi nevhodne osvetlená modernizovaným LED pouličným osvetlením, ale pre individuálneho pozorovateľa to bolo jediné východisko.  Celkový pozorovací čas dosiahol približne 11 hodín počas 4 pozorovacích nocí. Konkrétne 5./6., 6./7., 8./9. a 9./10. októbra 2018. V noci 7./8. bolo zamračené. Počas pozorovaní sa MHV (medzná hviezdna veľkosť) pohybovala medzi 5,2 až 5,9 magnitúdy. Voči štandardným pozorovacím podmienkam, kedy sa vyžaduje MHV 6,5 magnitúdy, je to dosť málo. Preto nebol pozorovaný ZHR prepočítavaný na tento štandard, nakoľko prepočítací faktor by bol 2,0 až 4,0. Táto korekcia nebola urobená a teda napozorovaný ZHR nemožno považovať za štandardný. Takto zostrojené grafy však jasne ukazujú outburst v čase 0h UT 09. 10. 2018. Napozorované ZHR bolo asi 45 meteorov za hodinu, čo by pri dobrých (štandardných) podmienkach znamenalo okolo 90 až 180 meteorov za hodinu.

Súbežne s vizuálnymi pozorovaniami boli registrované aj rádiometeory pomocou odrazu signálu z vysielača Graves (Francúzsko, 143,05 MHz). Počet takto zaregistrovaných meteorov závisí od mnohých parametrov a bez kalibrácie systému ho nie je možné previesť na skutočnú vizuálnu hodinovú frekvenciu meteorov. Avšak aj bez zložitej kalibrácie a prepočtov, najmä pri krátkodobých rojoch, tieto merania poskytujú veľmi presnú relatívnu hodnotu zaregistrovaných meteorov. Na všetkých troch priebehoch z rádiovej registrácie na úrovniach 10 dB, 20 dB a mierne aj na 30 dB jednoznačne vidieť outburst aktivity v čase od 22 h UT 08. 10. do 0h UT 09. 10.

Všetky údaje sú zobrazené na priloženom grafe, vrátane vyznačenia pozorovacích intervalov (stupienky od začiatku intervalu po jeho koniec dosahujúci hodnotu určenú ZHR).

Na budúci rok je mierny outburst predpovedaný na približne 08. 10. 2019 o 1 h UT, podľa jednej predpovede (Ye et al. 2013) a podľa druhej (Maslov 2011) okolo 14:45 UT.

 

 

Astrofilm, čo dodať?

Astrofilm, čo dodať?

 

Ďakujeme!

 

Týmito slovami vyjadrujeme svoje pocity po skončení 12. ročníka medzinárodného filmového festivalu Astrofilm, ktorý sa konal v dňoch 9. – 11. októbra v KSC kino Fontána v Piešťanoch. Naša veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim, ktorí si dokázali nájsť čas a poctili nás svojou návštevou. Menovite spomenieme Jiřího Grygara a Ivana Bellu, našich mimoriadne vzácnych hostí. Ďakujeme ďalším našim hosťom, ktorí svojim rozprávaním, prezentáciami a prácou návštevníkom festivalu pripomenuli význam vzájomnej spolupráce medzi národmi Čechov a Slovákov v minulosti aj v súčasnosti. Petr Horálek, medzinárodne uznávaný astrofotograf, ktorého fotografie boli ozdobou festivalu je príkladom vzájomnej blízkosti národov, ktoré v minulosti tvorili jeden štát, pretože svoje korene a srdce má rovnako v Česku  aj na Slovensku.

Čítať ďalej: Astrofilm, čo dodať?

Týždeň vedy a techniky 2018

Podujatia Týždňa vedy a techniky (TVT) sa v tomto roku uskutočnia od 5. do 11. novembra 2018. Hlavnými organizátormi sú: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Centrum vedecko-technických informácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Podrobné informácie o TVT možno nájsť na oficiálnej stránke http://www.tyzdenvedy.sk.

 

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove sa zapojí do TVT formou prezentácie výsledkov astrofyzikálneho výskumu pre hromadné exkurzie počas pracovných dní od 5. do 9. novembra 2018. Program v planetáriu i v historickej budove bude zameraný na informovanie verejnosti o aplikácii poznatkov vedy a techniky pri astronomických pozorovaniach, výskume vesmíru pomocou prístrojov umiestnených na povrchu Zeme, umelých družiciach a vesmírnych sondách. V prípade priaznivého počasia bude možné v historickej budove SÚH v uvedených dňoch pozorovať cez deň Slnko prípadne Venušu. Návštevné hodiny a obsadenosť vstupov do hvezdárne môžete zistiť TU.

 

Pre individuálnych návštevníkov je v prípade priaznivého počasia plánované večerné pozorovanie 9. novembra 2018 so začiatkom programu v planetáriu o 18.00 hod. Aktuálnu ponuku programu v planetáriu a informácie i viditeľnosti astronomických objektov na oblohe počas tohto večera môžete nájsť TU. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Astronomický krúžok

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

 

otvára v školskom roku 2018/2019 pre všetkých, ktorých zaujíma čo skrýva vesmír

 

ASTRONOMICKÝ KRÚŽOK

 

Pozývame žiakov 4. - 9. ročníka.

 

Prvé stretnutie sa uskutoční v piatok 21.9.2018 o 14:00 hod. v budove hvezdárne.

 

Vaše prípadné otázky môžete zaslať na email:

jozef.csipes @ suh.sk

pavol.duris @ suh.sk

kitti.kovacsova @ suh.sk

Výsledková listina - Vesmír očami detí, rok 2018 - víťazné práce

Výsledkovú listinu víťazných prác v súťaži Vesmír očami detí za rok 2018  nájdete tu

24. celoštátny slnečný seminár

Slnko

24. celoštátny slnečný seminár

Kežmarok, 21. - 25. máj 2018
SUH

 

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove organizovala 24. celoštátny slnečný seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutočnil v dňoch 21. - 25.  mája 2018 v hoteli CLUBKežmarku.

Cieľom seminára bolo prezentovať nové výsledky slnečnej fyziky a z oblasti vzťahov Slnko - Zem ako i poskytnúť prehľad o súčasnom stave vo vybraných oblastiach slnečnej fyziky, geofyziky, meteorológie a klimatológie. Samostatný priestor bol venovaný prezentácii prác študentov a doktorandov astronomických pracovísk a výsledkom odbornej a popularizačnej práce hvezdární SR a ČR. Pozvané referáty, ústne prednesené príspevky i postery by sa mali týkať nasledovných oblastí: fyzikálne javy v slnečnej atmosfére, slnečná aktivita, úplné zatmenia Slnka, kozmické počasie a geoaktivita.

Z referátov prednesených na seminári plánuje SÚH vydať Zborník referátov v elektronickej forme na DVD.

Podrobné informácie TU.

Výsledková listina celoslovenského finále 27. ročníka súťaže “Čo vieš o hviezdach?”

Výsledkovú listinu 27. ročníka súťaže “Čo vieš o hviezdach?” nájdete TU a galériu fotiek zo súťaže nájdete TU