Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Výstava VOD - pozvánka

Pozývame Vás do Galérie Á. Fesztyho

 

v Dome kultúry Hurbanovo

 

na výstavu víťazných prác celoslovenskej výtvarnej súťaže

 

„Vesmír očami detí“.

 

Výstava je prístupná 

 

v mesiacoch august a september

 

v pracovných dňoch 9:00 - 15:00 h.