Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Aktuálna ponuka programu pre individuálnych návštevníkov

Ponuka programu pre individuálnych návštevníkov

Múzeum

  • Prehliadka exponátov a prezentácia o histórii hvezdárne

Planetárium

  • Aktuálna obloha
  • Základná orientácia na oblohe
  • Ponuka Fulldome programov

 

 

Pozorovanie

HDN_Hurbanovo, severná kupola: Newton 400/1800 mm , Achromát 105/1500 mm
             
Pozorovacie podmienky:            
Nepozorovateľné Objekt nemožno pozorovať, je buď pod obzorom, alebo má malú jasnosť vzhľadom na pozorovacie podmienky a prístroje.
Zlé Objekt je v princípe možné pozorovať, ale je buď v nevhodnej fáze, alebo je nízko nad obzorom, alebo je presvetlená obloha a viditeľnosť objektu alebo detailov na ňom je obmedzená.
Dobré Objekt je dobre pozorovateľný, vo vhodnej fáze v dostatočnej výške nad obzorom a pod.
Veľmi dobré Najlepšie možné podmienky na pozorovanie.
Toto hodnotenie je robené vzhľadom na svetelné podmienky, výšku telesa nad obzorom, fázu planéty/Mesiaca a predpokladá úplne jasnú oblohu. Je robené pre čas 2 hodiny po vstupe do planetária.
Ak sú pozorovacie podmienky zapísané ako zlomok, ide buď o zmenu podmienok počas pozorovania, alebo o prechodnú hodnotu medzi nimi. Viac v popise.
             
Dátum Objekt Pozorovacie podmienky Jasnosť mag. Priemer '' Osvetlená časť disku 0 až 1 Popis
             
8.9.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný 0.6 8.2 0.27 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.8 12.2 0.86 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.8 3.6 0.99 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Jupiter Nepozorovateľný -1.8 31.7 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Saturn Zlé 1.2 16.8 1.00 Zlé
Urán Zlé 5.7 3.6 1.00 Zlé
Neptún Zlé 7.8 2.5 1.00 Zlé
Mesiac Zlé -12.1 1895.0 0.97 Mesiac dva dni po splne, nízko nad obzorom. Zlé
Deep-sky Zlé   Zlé, obloha presvetlená Mesiacom
             
22.9.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný -1.1 5.6 0.83 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.9 11.6 0.89 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.8 3.6 0.99 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Jupiter Nepozorovateľný -1.7 31.2 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Saturn Zlé / nepozorovateľný 1.2 16.4 1.00 Zlé až nepozorovatelné
Urán Zlé 5.7 3.6 1.00 Zlé
Neptún Zlé 7.8 2.5 1.00 Zlé
Mesiac Nepozorovateľný -4.1 1837.8 0.03 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Deep-sky Veľmi dobré   Veľmi dobré
             
29.9.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný -1.3 5.1 0.96 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.9 11.3 0.90 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.8 3.7 0.99 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Jupiter Nepozorovateľný -1.7 30.9 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Saturn Zlé / nepozorovateľný 1.3 16.2 1.00 Zlé až nepozorovatelné
Urán Zlé 5.7 3.6 1.00 Zlé
Neptún Zlé 7.8 2.5 1.00 Zlé
Mesiac Zlé -10.4 1781.5 0.58 Mesiac dva dni po prvej štvrti, ale nízko nad obzorom. Zlé
Deep-sky Dobré / zlé   Dobré / zlé Obloha osvetlená Mesiacom
             
6.10.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný -1.5 4.8 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.9 11.1 0.92 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.8 3.7 0.99 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Jupiter Nepozorovateľný -1.7 30.8 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Saturn Zlé / nepozorovateľný 1.3 16.1 1.00 Zlé až nepozorovatelné
Urán Zlé 5.7 3.6 1.00 Zlé
Neptún Zlé 7.8 2.5 1.00 Zlé
Mesiac Zlé -12.6 1924.2 1.00 Mesiac deň po splne.Zlé
Deep-sky Zlé   Zlé. Obloha presvetlená Mesiacom
             
13.10.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný -1.2 4.7 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.9 10.9 0.93 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.8 3.7 0.98 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Jupiter Nepozorovateľný -1.7 30.7 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Saturn Zlé / nepozorovateľný 1.3 15.9 1.00 Zlé až nepozorovatelné
Urán Zlé 5.7 3.6 1.00 Zlé
Neptún Zlé 7.8 2.5 1.00 Zlé
Mesiac Nepozorovateľný -9.8 1926.0 0.45 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Deep-sky Veľmi dobré   Veľmi dobré
             
20.10.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný -0.8 4.7 0.98 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.9 10.7 0.94 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.8 3.8 0.98 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Jupiter Nepozorovateľný -1.7 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Saturn Nepozorovateľný 1.3 15.8 1.00 Za fyzickým horizontom. Nepozorovatelné.
Urán Zlé 5.7 3.6 1.00 Zlé
Neptún Zlé / dobré 7.8 2.5 1.00 Zlé až dobré
Mesiac Nepozorovateľný 0.0 1818.9 0.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Deep-sky Veľmi dobré   Veľmi dobré
             
27.10.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný -0.5 4.8 0.95 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.9 10.6 0.95 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.8 3.8 0.98 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Jupiter Nepozorovateľný -1.7 30.6 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Saturn Nepozorovateľný 1.4 15.6 1.00 Za fyzickým horizontom. Nepozorovatelné.
Urán Zlé / dobré 5.7 3.6 1.00 Zlé až dobré
Neptún Zlé / dobré 7.8 2.5 1.00 Zlé až dobré
Mesiac Zlé -9.6 1779.2 0.41 Mesiac v prvej štvrti, ale nízko nad obzorom. Zlé
Deep-sky Zlé   Zlé. Obloha presvetlená Mesiacom
             
             
Vypracoval : Mgr. Peter Dolinský
Predpovede a mapy za použitia programu Sky charts - Cartes du Ciel verzia 2.76