Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Aktuálna ponuka programu pre individuálnych návštevníkov

Ponuka programu pre individuálnych návštevníkov

Múzeum

  • Prehliadka exponátov a prezentácia o histórii hvezdárne

Planetárium

  • Aktuálna obloha
  • Základná orientácia na oblohe
  • Ponuka Fulldome programov na marec a apríl:
Programy pre individuálnych návštevníkov na mesiac máj a jún
so začiatkom o 19:30
5.5. Štyri ročné obdobia
Let na Mesiac
   
12.5. Rosseta
   
19.5. Slnečná sústava
New Horizon for Pluto
   
26.5. Späť na Mesiac
   
2.6. Štyri ročné obdobia
Solar quest
   
9.6. IBEX
   
16.6. Štyri ročné obdobia
Putovanie do stredu Mliečnej cesty
   
23.6. Dva malé kúsky skla
   
30.6. Štyri ročné obdobia
Let na Mesiac

 

 

Pozorovanie

HDN_Hurbanovo, severná kupola: Newton 400/1800 mm , Achromát 105/1500 mm
             
Pozorovacie podmienky:            
Nepozorovateľné Objekt nemožno pozorovať, je buď pod obzorom, alebo má malú jasnosť vzhľadom na pozorovacie podmienky a prístroje.
Zlé Objekt je v princípe možné pozorovať, ale je buď v nevhodnej fáze, alebo je nízko nad obzorom, alebo je presvetlená obloha a viditeľnosť objektu alebo detailov na ňom je obmedzená.
Dobré Objekt je dobre pozorovateľný, vo vhodnej fáze v dostatočnej výške nad obzorom a pod.
Veľmi dobré Najlepšie možné podmienky na pozorovanie.
Toto hodnotenie je robené vzhľadom na svetelné podmienky, výšku telesa nad obzorom, fázu planéty/Mesiaca a predpokladá úplne jasnú oblohu. Je robené pre čas 2 hodiny po vstupe do planetária.
Ak sú pozorovacie podmienky zapísané ako zlomok, ide buď o zmenu podmienok počas pozorovania, alebo o prechodnú hodnotu medzi nimi. Viac v popise.
             
Dátum Objekt Pozorovacie podmienky Jasnosť mag. Priemer '' Osvetlená časť disku 0 až 1 Popis
             
5.5.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný 1.7 10.4 0.17 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -2.6 35.8 0.30 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.6 3.9 0.98 Za fyzickým horizontom. Nepozorovatelné.
Jupiter Veľmi dobré -2.4 43.2 1.00 Veľmi dobré
Saturn Nepozorovateľný 1.1 17.9 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Urán Nepozorovateľný 5.9 3.3 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Neptún Nepozorovateľný 7.9 2.4 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mesiac Veľmi dobré -10.9 1851.0 0.70 Mesiac dva dni po prvej štvrti. Veľmi dobré
Deep-sky Zlé   Zlé
             
12.5.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný 1.0 9.2 0.30 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -2.9 32.2 0.36 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.6 3.8 0.98 Za fyzickým horizontom. Nepozorovatelné.
Jupiter Veľmi dobré -2.4 42.7 1.00 Veľmi dobré
Saturn Nepozorovateľný 1.0 18.1 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Urán Nepozorovateľný 5.9 3.3 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Neptún Nepozorovateľný 7.9 2.4 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mesiac Zlé -12.3 1766.1 0.99 mesiac nízko nad obzoromdeň po splne. Zlé
Deep-sky Zlé   Zlé. Spočiatku obloha presvetlená Slnkom potom Mesiacom
             
19.5.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný 0.5 8.0 0.42 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.1 29.2 0.40 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.6 3.8 0.99 Za fyzickým horizontom. Nepozorovatelné.
Jupiter Veľmi dobré -2.4 42.0 1.00 Veľmi dobré
Saturn Nepozorovateľný 1.0 18.2 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Urán Nepozorovateľný 5.9 3.3 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Neptún Nepozorovateľný 7.9 2.4 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mesiac Nepozorovateľný -10.0 1842.2 0.51 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Deep-sky Zlé   Zlé až nepozorovateľné.Obloha presvetlená Slnkom, zotmie sa až po 23.00 LSEČ
             
26.5.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný 0.1 7.0 0.54 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.2 26.6 0.45 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.7 3.7 0.99 Za fyzickým horizontom. Nepozorovatelné.
Jupiter Veľmi dobré -2.3 41.3 0.99 Veľmi dobré
Saturn Nepozorovateľný 1.0 18.3 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Urán Nepozorovateľný 5.9 3.3 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Neptún Nepozorovateľný 7.9 2.4 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mesiac Nepozorovateľný 0.0 2007.1 0.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Deep-sky Zlé   Zlé až nepozorovateľné.Obloha presvetlená Slnkom, zotmie sa až po 23.30 LSEČ
             
2.6.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný -0.4 6.1 0.68 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.3 24.4 0.49 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.7 3.7 0.99 Za fyzickým horizontom. Nepozorovatelné.
Jupiter Veľmi dobré -2.3 40.6 0.99 Veľmi dobré
Saturn Nepozorovateľný 1.0 18.4 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Urán Nepozorovateľný 5.9 3.3 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Neptún Nepozorovateľný 7.9 2.4 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mesiac Dobré -10.2 1849.3 0.55 Mesiac deň po prvej štvrti.Veľmi dobré
Deep-sky Zlé   Zlé až nepozorovateľné.Obloha presvetlená Slnkom, zotmie sa až po 24.00 LSEČ
             
9.6.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný -0.9 5.5 0.83 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.4 22.6 0.53 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.7 3.7 0.99 Za fyzickým horizontom. Nepozorovatelné.
Jupiter Veľmi dobré -2.2 39.8 0.99 Veľmi dobré
Saturn Nepozorovateľný / zlé 1.0 18.4 1.00 Za fyzickým horizontom. Nepozorovatelné.neskôr zlé.
Urán Nepozorovateľný 5.9 3.3 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Neptún Nepozorovateľný 7.9 2.4 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mesiac Zlé -12.5 1764.2 1.00 Mesiacsedem hodín po slpne.Zlé
Deep-sky Zlé / nepozorovateľné   Zlé až nepozorovateľné.Obloha presvetlená Slnkom a Mesiacom
             
16.6.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný -1.6 5.2 0.96 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.5 21.0 0.56 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.7 3.6 1.00 Za fyzickým horizontom. Nepozorovatelné.
Jupiter Veľmi dobré -2.2 39.0 0.99 Veľmi dobré
Saturn Nepozorovateľný / zlé 1.0 18.4 1.00 Za fyzickým horizontom. Nepozorovatelné.neskôr zlé.
Urán Nepozorovateľný 5.9 3.4 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Neptún Nepozorovateľný 7.9 2.5 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mesiac Nepozorovateľný -10.7 1841.8 0.66 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Deep-sky Zlé / nepozorovateľné   Zlé až nepozorovateľné.Obloha presvetlená Slnkom, astronomická noc prakticky nenastane.
             
23.6.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný -2.1 5.0 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.5 19.6 0.59 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.7 3.6 1.00 Za fyzickým horizontom. Nepozorovatelné.
Jupiter Veľmi dobré -2.2 38.2 0.99 Dobré
Saturn Nepozorovateľný / zlé 1.0 18.4 1.00 Za fyzickým horizontom. Nepozorovatelné.neskôr zlé.
Urán Nepozorovateľný 5.8 3.4 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Neptún Nepozorovateľný 7.9 2.5 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mesiac Nepozorovateľný -2.0 2002.0 0.02 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Deep-sky Zlé / nepozorovateľné   Zlé až nepozorovateľné.Obloha presvetlená Slnkom, astronomická noc prakticky nenastane.
             
30.6.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný -1.2 5.2 0.93 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.6 18.5 0.62 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.7 3.6 1.00 Za fyzickým horizontom. Nepozorovatelné.
Jupiter Dobré -2.1 37.4 0.99 Dobré
Saturn Zlé 1.0 18.4 1.00 Zlé
Urán Nepozorovateľný 5.8 3.4 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Neptún Nepozorovateľný 7.9 2.5 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mesiac Dobré -9.5 1852.8 0.40 Mesiac v prvej štvrti pomerne nízko nad obzorom. Dobré
Deep-sky Zlé / nepozorovateľné   Zlé až nepozorovateľné.Obloha presvetlená Slnkom, astronomická noc prakticky nenastane.
             
             
Vypracoval : Mgr. Peter Dolinský
Predpovede a mapy za použitia programu Sky chatrs - Cartes du Ciel verzia 2.76