Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Periodická tlač

Časopis Kozmos

Kozmos (1970) je dvojmesačník, ktorý prináša aktuálne informácie i populárnovedecké články zo všetkých oblastí astronómie, kozmológie a kozmonautiky. Vo Východnej Európe je momentálne najlepším astronomickým časopisom. Okrem popularizovania veľkej astronómie je úlohou Kozmosu aj reflektovanie činnosti rozrastajúcej sa siete slovenských astronómov amatérov, združených okolo hvezdární a astronomických kabinetov, pre ktorých robí operatívny pozorovateľský servis, pričom informuje aj o ich pozorovateľských úspechoch.

 

Vydavateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Adresa redakcie: Konventná 19, 811 03 Bratislava,

tel./fax: 02/54414133, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie informácie: Distribúciu zabezpečuje L. K. Permanent s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, tel. 02/49111204.

Cena jedného čísla 2 €. Pre abonentov ročne 10,80 € vrátane poštovného.

 

Periodikum si môžete objednať v redakcii časopisu a u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo alebo telefonicky: 035/2451109, fax: 035/7602487, e-mail: suhlib @ suh.sk

 

 

 

Astronomická ročenka 2017

Astronomická ročenka 2017
Zostavil: RNDr. Eduard Pittich, DrSc.

Astronomická ročenka patrí k tradičným publikáciám Slovenskej ústrednej hvezdárne. Obsahuje základné časové a polohové údaje nebeských objektov od januára do decembra 2017. Sú v nej aktuálne informácie o pohyboch Slnka, Mesiaca, planét ako aj o meteorických rojoch, kométach a trpasličích planétach, Galileiho mesiacoch, zatmeniach Slnka a Mesiaca, o zákrytoch hviezd a planét Mesiacom a pod. Obsahuje aj ďalšie odborné články: Premenné hviezdy: Rezonancie II (pokračovanie z AR 2016), Pre astronomické krúžky: Dopredný radar pre meteory, Novinky z meteorickej astronómie, Galaktická a mimogalaktická astronómia, Klasifikácia slnečných protuberancií.
Je užitočnou pomôckou pre všetkých záujemcov o pozorovanie hviezdnej oblohy.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo (tel. 035/2451102, 035/2451109, fax: 035/7602487,  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ) alebo priamo zakúpiť vo hvezdárňach a planetáriách na Slovensku.

Cena: 3,50

 

Astronomický kalendár 2017

Astronomický kalendár 2017

Autor: Mgr. Ladislav Druga

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vydala v týchto dňoch Astronomický kalendár na rok 2017. Na jeho stránkach sú uvedené bohaté informácie o postavení planét, Mesiaca a Slnka na jednotlivé dni roka, pomocou ktorých sa i najširšia verejnosť dokáže orientovať na hviezdnej oblohe. Súčasťou týchto informácií sú údaje o východe a západe Slnka, fázach Mesiaca, jeho najmenšej a najväčšej vzdialenosti od Zeme, maximálnych jasnostiach planét, zatmeniach Slnka a Mesiaca, vstupoch Slnka do znamení zvieratníka, maximách meteorických rojov, extrémnych teplotách v jednotlivých mesiacoch roka za posledných 145 rokov ako aj údaje o zavedení letného času. Pripomína výročia našich a svetových astronómov a výročia svetovej kozmonautiky.

Publikácia je ilustrovaná fotografiami trpasličej planéty Pluto a jeho mesiacov, ktoré na Zem zaslala sonda New Horizons.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo (tel. 035/2451102, 035/2451109, fax: 035/7602487,  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ) alebo priamo zakúpiť vo hvezdárňach a planetáriách na Slovensku.

Cena: 2,50 €                                                                              

Astronomická ročenka 2016

Astronomická ročenka 2016Astronomická ročenka 2016
Zostavil: RNDr. Eduard Pittich, DrSc.

Publikácia je najnovším titulom Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Obsahuje základné časové a polohové údaje nebeských objektov na oblohe od januára do decembra 2016. Sú v nej aktuálne informácie o pohyboch Slnka, Mesiaca a planét na oblohe, meteorických rojoch, kométach, planétkach a trpasličích planétach, Galileiho mesiačikoch, zatmeniach Slnka a Mesiaca a pod. Obsahuje aj mnohé poučné články: Premenné hviezdy: Rezonancie, Prechod Merkúra cez disk Slnka, Zákryty hviezd a planét Mesiacom, Pozorovanie zemskej atmosféry pomocou meteorologických družíc NOAA, Astronomické a fyzikálne údaje a Časové signály. Je užitočnou pomôckou pre všetkých záujemcov o pozorovanie hviezdnej oblohy.Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo (tel. 035/2451102, 035/2451109, fax: 035/7602487,  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ) alebo priamo zakúpiť vo hvezdárňach a planetáriách na Slovensku.
Cena: 3,- EUR

Astronomický kalendár 2014

Astronomický kalendár 2014Astronomický kalendár 2014

Autor: Mgr. Ladislav Druga

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vydala v týchto dňoch Astronomický kalendár na rok 2014. Na jeho stránkach sú uvedené bohaté informácie o postavení planét, Mesiaca a Slnka na jednotlivé dni roka, pomocou ktorých sa i najširšia verejnosť dokáže orientovať na hviezdnej oblohe. Súčasťou týchto informácií sú údaje o východe a západe Slnka, fázach Mesiaca, jeho najmenšej a najväčšej vzdialenosti od Zeme, maximálnych jasnostiach planét, zatmeniach Slnka a Mesiaca, vstupoch Slnka do znamení zvieratníka, maximách meteorických rojov, extrémnych teplotách v jednotlivých mesiacoch roka za posledných 143 rokov ako aj údaje o zavedení letného času. Pripomína výročia našich a svetových astronómov a výročia svetovej kozmonautiky. Publikácia je ilustrovaná pozoruhodnými farebnými fotografiami hmlovín, galaxií a hviezdokôp, ktoré boli získané vesmírnymi ďalekohľadmi NASA, ESA a prostredníctvom Hubble Heritage Team.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo (tel. 035/2451102, 035/2451108, 035/2451109 fax: 035/7602487, e-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ) alebo priamo zakúpiť vo všetkých hvezdárňach a planetáriách na Slovensku.

Cena: 2,99 €

Astronomická ročenka 2014

Astronomická ročenka 2014Astronomická ročenka 2014
Zostavil: RNDr. Eduard Pittich

Publikácia je najnovším titulom Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Obsahuje základné časové a polohové údaje nebeských objektov na oblohe od januára do decembra 2014. Sú v nej aktuálne informácie o pohyboch Slnka, Mesiaca a planét na oblohe, meteorických rojoch, kométach, trpasličích planét a planétkach, Galileiho mesiačikoch, zatmeniach Slnka a Mesiaca, premenných hviezdach a pod. Obsahuje aj mnohé poučné články: Novinky z meteorickej astronómie, Zákryty hviezd a planét Mesiacom, Jednoduchý seizmograf pre astronomické krúžky, Astronomické a fyzikálne údaje a Časové signály. Je užitočnou pomôckou pre všetkých záujemcov o pozorovanie hviezdnej oblohy.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo (tel. 035/2451102, 035/2451108, 035/2451109 fax: 035/7602487, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ) alebo priamo zakúpiť vo všetkých hvezdárňach a planetáriách na Slovensku.

Cena: 2,66 €