Publikácie

Periodické publikácie

Astronomický kalendár 2016Astronomická ročenka 2016  Kozmos

 

 

Neperiodické publikácie

Hvezdáreň HurbanovoDejiny astronómie a Slovensko Pozemské ozveny slnečných búrok