Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Aktuálna ponuka programu pre individuálnych návštevníkov

Ponuka programu pre individuálnych návštevníkov

Múzeum

  • Prehliadka exponátov a prezentácia o histórii hvezdárne

Planetárium

  • Aktuálna obloha
  • Základná orientácia na oblohe
  • Ponuka Fulldome programov

 

Program pre individuálnych návštevníkov.
December, január so začiatkom o 18:00 hod.
December
1-Dec Štyri ročné obdobia
Let na Mesiac
8-Dec Dva malé kúsky skla
15-Dec Štyri ročné obdobia
Solar System
22-Dec POLARIS ( Animovaný film pre deti)
Január
5-Jan Rosseta
12-Jan Štyri ročné obdobia
Solar Quest
19-Jan IBEX
26-Jan POLARIS ( Animovaný film pre deti)

 

Pozorovanie

HDN_Hurbanovo, severná kupola: Newton 400/1800 mm , Achromát 105/1500 mm
             
Pozorovacie podmienky:            
Nepozorovateľné Objekt nemožno pozorovať, je buď pod obzorom, alebo má malú jasnosť vzhľadom na pozorovacie podmienky a prístroje.
Zlé Objekt je v princípe možné pozorovať, ale je buď v nevhodnej fáze, alebo je nízko nad obzorom, alebo je presvetlená obloha a viditeľnosť objektu alebo detailov na ňom je obmedzená.
Dobré Objekt je dobre pozorovateľný, vo vhodnej fáze v dostatočnej výške nad obzorom a pod.
Veľmi dobré Najlepšie možné podmienky na pozorovanie.
Toto hodnotenie je robené vzhľadom na svetelné podmienky, výšku telesa nad obzorom, fázu planéty/Mesiaca a predpokladá úplne jasnú oblohu. Je robené pre čas 2 hodiny po vstupe do planetária.
Ak sú pozorovacie podmienky zapísané ako zlomok, ide buď o zmenu podmienok počas pozorovania, alebo o prechodnú hodnotu medzi nimi. Viac v popise.
             
Dátum Objekt Pozorovacie podmienky Jasnosť mag. Priemer '' Osvetlená časť disku 0 až 1 Popis
             
3.11.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný -0.4 5.0 0.91 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.9 10.4 0.96 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.8 3.9 0.97 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Jupiter Nepozorovateľný -1.7 30.6 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Saturn Nepozorovateľný 1.4 15.5 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Urán Dobré 5.7 3.6 1.00 Dobré
Neptún Dobré 7.9 2.5 1.00 Dobré
Mesiac Zlé -12.2 1945.4 0.98 Mesiac asi 12 hodín pred splnom. Zlé
Deep-sky Zlé   Zlé. Obloha presvetlená Mesiacom
             
10.11.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný -0.3 5.3 0.86 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.9 10.3 0.97 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.8 4.0 0.97 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Jupiter Nepozorovateľný -1.7 30.7 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Saturn Nepozorovateľný 1.4 15.4 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Urán Dobré 5.7 3.6 1.00 Dobré
Neptún Dobré 7.9 2.5 1.00 Dobré
Mesiac Nepozorovateľný -10.4 1930.2 0.60 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Deep-sky Veľmi dobré   Veľmi dobré
             
24.11.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný -0.3 6.6 0.63 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.9 10.1 0.98 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.7 4.1 0.96 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Jupiter Nepozorovateľný -1.7 31.1 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Saturn Nepozorovateľný 1.4 15.2 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Urán Dobré 5.7 3.6 1.00 Dobré
Neptún Dobré 7.9 2.5 1.00 Dobré
Mesiac Nepozorovateľný -8.7 1775.9 0.25 Za fyzickým horizontom. Nepozorovatelné.
Deep-sky Dobré / veľmi dobré   Dobré/ veľmi dobré po západe Mesiaca
             
1.12.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný 0.1 7.8 0.40 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.9 10.0 0.99 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.7 4.2 0.95 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Jupiter Nepozorovateľný -1.7 31.3 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Saturn Nepozorovateľný 1.4 15.2 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Urán Dobré 5.7 3.6 1.00 Dobré
Neptún Dobré / zlé 7.9 2.4 1.00 Dobré / zlé
Mesiac Zlé -11.6 1949.8 0.90 Mesiac den pred splnom. Zlé
Deep-sky Zlé / nepozorovateľné   Zlé až nepozorovateľné, obloha silne presvetlená Mesiacom
             
8.12.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný 2.0 9.3 0.10 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.9 10.0 0.99 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.6 4.3 0.95 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Jupiter Nepozorovateľný -1.8 31.6 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Saturn Nepozorovateľný 1.4 15.1 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Urán Dobré 5.7 3.6 1.00 Dobré
Neptún Dobré / zlé 7.9 2.4 1.00 Dobré / zlé
Mesiac Nepozorovateľný -11.0 1945.6 0.75 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Deep-sky Veľmi dobré   Veľmi dobré
             
15.12.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný 3.9 9.8 0.02 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.9 9.9 0.99 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.6 4.5 0.94 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Jupiter Nepozorovateľný -1.8 32.0 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Saturn Nepozorovateľný 1.4 15.1 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Urán Dobré 5.7 3.5 1.00 Dobré
Neptún Dobré / zlé 7.9 2.4 1.00 Dobré / zlé
Mesiac Nepozorovateľný -7.2 1786.3 0.10 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Deep-sky Veľmi dobré   Veľmi dobré
             
22.12.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný 0.6 8.5 0.27 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.9 9.9 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.6 4.6 0.94 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Jupiter Nepozorovateľný -1.8 32.4 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Saturn Nepozorovateľný 1.4 15.1 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Urán Dobré 5.8 3.5 1.00 Dobré
Neptún Dobré / zlé 7.9 2.4 1.00 Dobré / zlé
Mesiac Nepozorovateľný -7.6 1776.7 0.12 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Deep-sky Veľmi dobré   Veľmi dobré
             
29.12.2017

Hviezdna mapa
Merkúr Nepozorovateľný -0.2 7.1 0.53 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Venuša Nepozorovateľná -3.9 9.8 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Mars Nepozorovateľný 1.5 4.7 0.93 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Jupiter Nepozorovateľný -1.8 32.8 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Saturn Nepozorovateľný 1.4 15.1 1.00 Pod obzorom. Nepozorovateľné
Urán Dobré 5.8 3.5 1.00 Dobré
Neptún Dobré / zlé 7.9 2.4 1.00 Dobré / zlé
Mesiac Veľmi dobré -11.1 1938.4 0.77 Mesiac tri dni po prvej štvrti. Veľmi dobré
Deep-sky Zlé   Zlé, obloha presvetlená Mesiacom
             
             
Vypracoval : Mgr. Peter Dolinský
Predpovede a mapy za použitia programu Sky chatrs - Cartes du Ciel verzia 2.76

/spantd align=