Slnečná aktivita  a magnetické pole Zeme
(údaje podľa pozorovaní Odborno-pozorovateľského oddelenia SÚH)
47°52,372' N    18°11,368' E

english


SEPTEMBER 2020

Protuberančný koronograf, SÚH Hurbanovo
H-alfa filter - pološírka priepustnosti 0,6 nm

Coudé refraktor, Historická budova SÚH
D/f :    150/2250 mm

Archív obrázkov
Archív kresieb fotosféry
 
 
21-09-2020, 07:09 UT


Archív údajov


Deň
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O
3
5
4
5
5
5
4
5
5
4
4
5
5
5
5
MPZ
mp
mp
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np


Deň
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 29
 30

R
0
0
0
0
0
0


O
4
3
3
4
5
5


MPZ
np
np
np
np
np
np


- dni, keď nebolo pozorovanie - zamračené, technické príčiny a pod.R - relatívne číslo: na kresby Slnka sa používa refraktor Coudé 150/2250 mm, pozorovanie projekciou
s priemerom obrazu Slnka 25 cm
O - kvalita obrazu:  1 -  najhorší obraz a 5 - najleší obraz podľa nasledovnej škály:
                                   1 - viditeľné sú len väčšie škvrny, granulácia nie je viditeľná,
                                   2 - viditeľné sú i menšie škvrny, chvíľami v hlavných črtách aj granulácia,
                                   3 - drobné škvrny sú viditeľné, dobre je pozorovateľná granulácia,
                                   4 - dobre je pozorovatľná granulácia aj póry,
                                   5 - veľmi dobre viditeľné všetky detaily.
Pozorovatelia: L. Pastorek, E. Hodálová
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MPZ - magnetické pole Zeme: na registráciu porušenosti horizontálnej zložky MPZ sa používa H-variometer. Vyhodnocuje sa 8 trojhodinových intervalov vždy od 6.00 hod UT daného dňa po 6.00 hod UT nasledujúceho dňa. Uvádzame nasledovné stavy porušenosti:
np - neporušené,
mp - mierne porušené,
stp - stredne porušené,
sip - silne porušené.
Vyhodnocuje: I. Kuvik


Grafický priebeh relatívneho čísla:

Stránku pripravil : Ivan Dorotovič ivan.dorotovic @suh.sk
Aktualizuje: Eleonóra Hodálova eleonora.hodalova @suh.sk