Slnečná aktivita  a magnetické pole Zeme
(údaje podľa pozorovaní Odborno-pozorovateľského oddelenia SÚH)
47°52,372' N    18°11,368' E

english


MÁJ 2017

Protuberančný koronograf, SÚH Hurbanovo
H-alfa filter - pološírka priepustnosti 0,6 nm

Coudé refraktor, Historická budova SÚH
D/f :    150/2250 mm

Archív obrázkov
Archív kresieb fotosféry
 
 
29-05-2017, 08:58 UT


Archív údajov


Deň
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
R
11
31
17
33
29
22
11
0
0
0
11
0
0
0
O
5
3
2
2
3
3
4
3
4
4
3
4
4
4
MPZ
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
mp
3
  stp
Deň
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 29
 30

R
27
11
24
24
22
23
50
57
20
21
24
23
21
15


O
4
5
4
4
4
4
4
2
1
1
4
4
4
4


MPZ
np
np
np
np
sip
np
np
np
np
np
np
np
sip
np


np - dni, keď nebolo pozorovanie - zamračené, technické príčiny a pod.R - relatívne číslo: na kresby Slnka sa používa refraktor Coudé 150/2250 mm, pozorovanie projekciou
s priemerom obrazu Slnka 25 cm
O - kvalita obrazu: 1 -  najhorší obraz a 5 - najleší obraz podľa nasledovnej škály:
                        1 - viditeľné sú len väčšie škvrny, granulácia nie je viditeľná,
                              2 - viditeľné sú i menšie škvrny, chvíľami v hlavných črtách aj granulácia,
                               3 - drobné škvrny sú viditeľné, dobre je pozorovateľná granulácia,
                                4 - dobre je pozorovatľná granulácia aj póry,
                                5 - veľmi dobre viditeľné všetky detaily.
Pozorovatelia: L. Pastorek, E. Hodálová, V. Čalfa
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MPZ - magnetické pole Zeme: na registráciu porušenosti horizontálnej zložky MPZ sa používa H-variometer. Vyhodnocuje sa 8 trojhodinových intervalov vždy od 6.00 hod UT daného dňa po 6.00 hod UT nasledujúceho dňa. Škála pre vyjadrenie porušenosti:
np - neporušené: pre SKp v rozmedzí 0- 19
mp - mierne porušené:    SKp20 - 25
stp - stredne porušené:    SKp 26 - 29
sip - silne porušené:    SKp30 - 40
Vyhodnocuje: V. Čalfa


Grafický priebeh relatívneho čísla:


Stránku pripravil : Ivan Dorotovič ivan.dorotovic @suh.sk
Aktualizuje: Eleonóra Hodálova eleonora.hodalova @suh.sk