Tiráž
 

O B S A H


Predslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       3

J. Sýkora
Celoštátne slnečné semináre (CSS) vo svetle času a kvality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      7

V. Bumba
Magnetická pole a sluneční fyzika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    18

M. Sobotka
Sluneční skvrny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     25

M. Klvaňa, V. Bumba a T.I. Kaltman
Specifikace normálních a anomálních efektů v magnetických a rychlostních polích symetrických skvrn. . . . . . . .     32

J. Rybák, J. Ambróz, P. Bendík, A. Kučera a H. Wohl
Projekt merania rotácie plazmy v okolí slnečných škvŕn: prvé výsledky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     38

M. Sobotka, M. Vázquez, M. Sánchez Cuberes, J.A. Bonet, A. Hanslmeier
Infračervená fotometrie aktivních oblastí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     43

A. Kučera, A. Hanslmeier, B. Neunteufel, J. Rybák a H. Wöhl
Dynamika hornej fotosfery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     46

T.I. Kaltman, M. Klvaňa a V. Bumba
Modelování prostorové konfigurace magnetického pole symetrické skvrny na základě optických
a rádiových pozorovaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     51

A. Kučera, K. Brčeková, A. Hanslmeier, J. Rybák a H. Wöhl
Spektrálna štatistika Fe I a Ca II K čiar v pokojnej a aktívnej slnečnej atmosfére. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      57

V. Bumba, M. Klvaňa, B. Rompolt a P. Rudawy
Fotosférická rychlostní pole pod klidnými filamenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    64

J. Rybák, W. Curdt, A. Kučera, U. Schuhle a H. Wöhl
Hranie sa s dátami a jeho dôsledky pre výskum dynamiky slnečnej atmosféry pomocou spektrometra
SUMER/SOHO ešte raz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    68

V. Bumba, M. Klvaňa a A. Garcia
Úloha magnetického pole v přechodové fázi mezi jedenáctiletými cykly sluneční aktivity . . . . . . . . . . . . . . . . . .   74

L. Kulčár
Je možné rozdeliť slnečné cykly do rodín z pohľadu štatistiky?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   78

L. Pastorek a Z. Vörös
Nelineárna analýza variability dlhodobého časového chodu Wolfovho relatívneho čísla slnečných škvŕn . . . . . .    81

J. Rybák, A. Antalová a M. Storini
Periodicity SXR aktivity Slnka (1969-1998) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   86

A. Antalová, K. Kudela a J. Rybák
Variácie slnečnej aktivity a kozmického žiarenia (1969-1998) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   91

P. Rapavý, J. Gerboš a D. Rapavá
Vzťah fotosférickej a erupčnej aktivity v závislosti od zdrojového magnetického poľa - II . . . . . . . . . . . . . . . .   95

P. Ambrož
Velkorozměrová konvekce a její podíl na generaci eruptivních procesů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   98

P. Kotrč
Polarizace v záření slunečních erupcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105

J. Klimeš ml., J. Klimeš st. a L. Křivský
Eruptivní jevy z 15.4.2000 a 15.5.2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110

P. Kotrč a J. A. Kuprjakov
Měření rychlých variací ve viditelném záření slunečních erupcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112

A. Kulinová a M. Karlický
Vývoj poerupčných štruktúr v erupcii z 19. júla 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116

J. A. Kuprjakov a P. Kotrč
Charakter pohybů a rychlostí v eruptivní protuberanci a v poerupčních smyčkách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121

M. Rybanský
Vývoj názorov na korónu v 20. storočí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   127

E. Dzifčáková
Diagnostika netepelných distribúcií v slnečnej koróne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132

M. Minarovjech a M. Rybanský
Pochybnosti o teplote slnečnej koróny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   135

P. Schwartz
Určovanie abundancií iónov železa v koróne fotometriou koronálnych emisných spektrálnych čiar . . . . . . . .   138

J. Sýkora
"Koronálne diery" z pozorovaní emisnej koróny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   144

I. Dorotovič a J. Rybák
Časový vývoj koronálneho indexu (1947 - 1998) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    149

M. Bělík, V. Rušin, E. Marková a E. Brandejsová
Vztah mezi strukturami bílé koróny a protuberancemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   155

J. Sýkora
Zatmenie Slnka 11. augusta 1999 v kontexte s globálnym vývojom héliosférického magnetického poľa . . . .   160

P. Rapavý a D. Rapavá
Zatmenie Slnka 11. 8. 1999 - Fonyódliget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   167

E. Marková, M. Bělík, J. Kučera, J. Kareš a E. Brandejsová
Projevy “rázových vln” v koronálních paprscích při zatmění 11.8.1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   171

J. Sýkora
Vzťahy Slnko - Zem (časť Slnko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   176

A. Prigancová
Výskum fyziky vzťahov Slnko-Zem: výsledky a perspektívy na prahu nového tisícročia . . . . . . . . . . . . . . .    183

I. Dorotovič a B. Lukáč
Protuberancie a geomagnetická aktivita - II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   192

T. Medovarszki, P. Bencze and A. Ludmány
Considerations about the ionospheric effects of the 1999 eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    197

J. Střěštík
Odezva úplného slunečního zatmení v zemském magnetickém poli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    200

O. Bochníček a Z. Bochníček
Vplyv zatmenia Slnka na priebeh meteorologických prvkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    205

J. Střěštík
Možné slapové vlivy planet na Slunce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    209

Z. Vörös, D. Jankovičová, P. Dolinský a F. Valach
Nelineárna klasifikácia a predpoveď magnetosférickej odozvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   213

I. Ričany
Analýza Pc2-5 pomocou teórie chaosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   217

M. Lapin a P. Šťastný
Radiačné zosilnenie, klimatická zmena a iné súvislosti rastu skleníkového efektu atmosféry . . . . . . . . . . . . .   222

V. Horecká
Meranie slnečného žiarenia na Slovensku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    230

T.I. Kaltman, A.N. Koržavin a M. Klvaňa
Radioastronomická měření magnetických polí ve skvrnách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    234

V. Karlovský a M. Lorenc
Súčasné meranie magnetických a rýchlostných polí v aktívnych oblastiach na Slnku . . . . . . . . . . . . . . . . . .    238

J. A. Kuprjakov a P. Kotrč
Metodika měření lineární polarizace v ondřejovském mnohokamerovém spektrografu . . . . . . . . . . . . . . . .    241

J. Klimeš ml., J. Klimeš st., M. Bělík a E. Marková
První výsledky z pozorování "multispektrálním" slunečním patrolním systémem na Hvězdárně v Úpici . . . . .    246

L. Křivský
Popis univerzální řídící jednotky pohonu pro astronomické přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   248

A. Prigancová
Storočné jubileum Geomagnetického observatória Hurbanovo v národnom a medzinárodnom kontexte . . .    251

J. Rybák
SOHO a jeho darčeky účastníkom slnečného seminára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   257


Stránku pripravil:   I. Dorotovič, dorotovic @suh.sk
Dátum poslednej aktualizácie:    7. 12. 2000