Návratka

Návratka č. 2

25. celoštátny slnečný seminár - Piešťany, 19. - 23. október 2020


. . . [prosíme vyplniť a odoslať najneskôr do 27. 9. 2020]


 


 

.

Záujem o vegetariánsku stravu *

Záväzne sa prihlasujem na 25. celoštátny slnečný seminár a som si vedomý (-á), že v prípade neúčasti mi budú dané k náhrade všetky náklady s tým spojené.