Návratka

Návratka č. 1

25. celoštátny slnečný seminár, Hotel Magnólia Piešťany,  19. - 23. október 2020


[prosíme vyplniť a odoslať najneskôr do 30. 6. 2020]


 

.

Záujem o ubytovanie v JEDNOPOSTEĽOVEJ alebo DVOJPOSTEĽOVEJ izbe, prípadne BEZ UBYTOVANIA?


[je to predbežná nezáväzná voľba - možno to ešte do konca septembra zmeniť; ceny ubytovania by sa už nemali meniť]

Výber typu izby *


.

Plánujem predniesť Referát(-y) / Prezentovať Poster (-y)

1. *
2.
3.

.

Abstrakt(-y) prosíme poslať elektronickou poštou na adresu eleonora.hodalova [at] suh.sk ako dokument MS Word alebo ASCII text najneskôr do 7. 8. 2020


.

Prihlasujem sa na 25. celoštátny slnečný seminár, ktorý sa bude konať v dňoch 19. - 23. októbra 2020.

.