Predbežný program seminára

Podrobný program seminára bude uverejnený do konca septembra 2020.