Predbežná registrácia účasti

Záujemci o účasť na 25. celoštátnom slnečnom seminári s medzinárodnou účasťou sa môžu predbežne registrovať do 31. 1. 2020 vyplnením on-line návratky.

Podrobné informácie o odbornom programe, ubytovaní a aktuálnych finančných nákladoch spojených s účasťou na seminári a tiež pokyny pre autorov referátov budú uverejnené v apríli 2020 na stránke seminára a všetkým prihláseným účastníkom bude zaslané oznámenie o tomto uverejnení elektronickou poštou.