Úvod

Dôležité upozoronenie: v súvislosti s aktuálnym vývojom ochorenia COVID-19 bol presunutý termín 25. slnečného seminára na 19. - 23. októbra 2020. 

 

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove organizuje 25. slnečný seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. - 23. októbra 2020 v Hoteli Magnólia v Piešťanoch

 

Návratka č. 1