Slnečný seminár 2020

Finančné zabezpečenie

Registračný poplatok: ................................................................................................................... 60,00
- znižený RP pre pracovníkov hvezdární SR, študentov univerzít a doktorandov .................... 30,00 € 
(organizačné náklady, programové materiály seminára, zborník referátov a poznávacia exkurzia)

Ubytovanie v Hoteli Magnólia v Piešťanoch:

jednolôžková izba ..................... 50,00 € / noc / osoba ..............  200,00 € /seminár / osoba,

dvojlôžková izba .................... .. 30,00 € / noc /osoba ...............  120,00 € / seminár / osoba

Kúpeľný poplatok..........................1,50  /noc / osoba

 [cena raňajok je zahrnutá do ceny ubytovania]

 

Strava na celý pobyt: ............................................... 4 x 14,00 € = 56,00 €                                                                                                                                                        [4 x (R-O-V); cena raňajok je zahrnutá do ceny ubytovania]

<Príplatok na stravu ......................................................................... 9,60 €/ seminár
(nad rámec výšky náhrad celodenného stravného - *tento príplatok platia len účastníci, ktorým SÚH hradí stravné)>
Príplatok na slávnostnú večeru:
................................................... 11,00
(zaplatia účastníci pri prezentácii)

 

CELKOVÁ PLATBA prijatá od: 1. pracovníka hvezdárne SR: registračný poplatok 30,00 €,  príplatok na stravu (nad rámec výšky náhrad celodenného stravného) 9,60 € a príplatok na slávnostnú večeru 11,00 €. SPOLU:  50,60 €.

2. študenta univerzity/doktoranda: registračný poplatok 30,00 €,  cena ubytovania podľa typu izby, strava na celý pobyt 56,00 € a príplatok na slávnostnú večeru 11,00 €SPOLU: 97,00 € + cena ubytovania podľa typu izby.

3. pracovníka SAV / AV ČR, univerzity v SR a ČR, SHMÚ / ČHMÚ, hvezdárne ČR a iného účastníka, na ktorého sa nevzťahujú body 1. a 2.: registračný poplatok 60,00 €cena ubytovania podľa typu izby, strava na celý pobyt 56,00 € a príplatok na slávnostnú večeru 11,00 €.  SPOLU: 127,00 € + cena ubytovania podľa typu izby.

4. účastník seminára, ktorý nebude ubytovaný v hoteli a bude sa zúčastňovať iba odborného programu seminára: registračný poplatok 60,00 € alebo 30,00 €,  strava (bez raňajok) 14,00 €/deň a príplatok na slávnostnú večeru 11,00 €.

 

Uvedené finančné náklady súvisiace s účasťou na seminári sú orientačné a môžu sa zmeniť v závislosti na vývoji cien!!!

 

Cestovné náklady si hradí každý účastník z vlastných finančných zdrojov. 

 

Upozorňujeme účastníkov seminára, aby všetky skutočnosti týkajúce sa pobytu na seminári (napr. požiadavky na ubytovanie a stravu) uviedli najneskôr v druhej návratke (v apríli 2020), aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam a aby organizátori mohli všetko včas zabezpečiť.

Predbežná registrácia účasti

Záujemci o účasť na 25. celoštátnom slnečnom seminári s medzinárodnou účasťou sa môžu predbežne registrovať do 31. 1. 2020 vyplnením on-line návratky.

Podrobné informácie o odbornom programe, ubytovaní a aktuálnych finančných nákladoch spojených s účasťou na seminári a tiež pokyny pre autorov referátov budú uverejnené v apríli 2020 na stránke seminára a všetkým prihláseným účastníkom bude zaslané oznámenie o tomto uverejnení elektronickou poštou.

Zborník referátov z 24.CSS

Zborník referátov z 24. celoštátneho slnečného seminára

 

Texty a obrázky neboli recenzované ani redakčne upravované. Za vecnú a jazykovú správnosť referátov, ako aj korektnosť interpretácií výsledkov, zodpovedajú samotní autori. Jednotlivé články sú zverejnené bez jazykovej úpravy, len s malou grafickou úpravou (takmer tak ako boli zaslané autormi). Pri každom príspevku je uvedené poradové číslo článku podľa zostavenia zborníka referátov publikovaného na DVD (ISBN: 978-80-89998-01-2).

Adresy elektronickej pošty v jednotlivých príspevkoch sú upravené (je vložená medzera pred znak @), aby bolo znížené riziko ich zneužitia na posielanie nevyžiadanej pošty. Pri mnohých referátoch je uvedený iba abstrakt, pretože neboli dodané príspevky do zborníka!

  

O B S A H

  

01 - E. Marková100 let ČAS a Sluneční sekce

 

02 - P. KotrčVzpomínka na Dr. Václava Bumbu

 

03  A. Kučera: Slnko - nový pohľad z kozmu

 

04 - D. Utz , O. Kühner, J. I. Campos Rozo, K. Krikova, S. Hofmeister and international collaboratorsCurrent status report of the Austrian High Resolution Solar Physics Group

 

05 J. I. Campos Rozo, D. Utz,A.Veronig, S. Vargas DominguezModelling the solar photospheric plasma and magnetic field dynamics during the emergence of AR 11190

 

06 - M. Benko, H. Balthasar,P. Gömöry, C. Kuckein, J.  JurčákČasový vývoj vektorového magnetického poľa slnečnej škvrny

 

07 M. Sobotka Novinky ve výzkumu slunečních skvrn III

 

08 - H. Mészárosová, J. Rybák, P. GömörySpolečné chování atmosféry a cylindrických (E)UV vln nad  umbrou sluneční skvrny

 

09 - C. E. Fischer, R. Rezaei: Magnetic flux emergence followed by magnetic flux cancellation in the quiet-sun observed with the Interferometric BIdimensional Spectrometer (IBIS) 

  

10 - E. Dzifčáková, A. Zemanová, J. Dudík, Š. MackovjakEfekt netermálnych distribúcií elektrónov na SDO/EVE spektrá erupcie

  

11 - J. Karlovský, V. Karlovský: Analýza  slnečnej erupcie z 18. júla 2016

 

12 - J. Karlovský, V. KarlovskýAnalýza slnečných erupcií z 27. 3. a 3. 4. 2017

 

13 - L. Kashapova, A. Lysenko, S. Lesovoi, H. HudsonPossible mechanisms of hard X-ray and microwave emission of occulted solar flares

 

14 - M. Varady, Z. Moravec, J. KašparováModelování chromosférických rentgenových zdrojů ve vícevláknových konvergentních erupčních smyčkách

 

15 - A. BerlickiObservations and modelling of the UV and optical compact bursts in solar atmosphere


16 - 
M. Karlický, A. Zemanová, J. Dudík, K. RadziszewskiZaujímavé rádiové vzplanutie a padajúca bublina plazmy v EUV

 

17 - J. Rybák, J. Ambróz, P. Gömöry, J. Kavka, J. Koza, M. Kozák, A. Kučera, P. Schwartz, S. Tomczyk, S. Sewell, G. Capobianco, S. Fineschi, M. Temmer, V. PoschRotácia chladnej plazmy v tornádu podobnej proruberancii z 13. júla 2014: skutočný pohyb alebo len zdanlivý efekt?

 

18 - I. Dorotovič, J. Karlovský,V.KarlovskýVybrané slnečné rádiové vzplanutia v rokoch 2016-2017 registrované rádiovými spektrometrami v Hurbanove a v Hlohovci

 

19 - N. Muratova, A. Muratov, L. Kashapova, A. Berlicki: The first results of solar observations with the new radiospectropolarimeter (SSMD)

 

20 - J. Koza, J. Rybák, P. Gömöry, M. KozákPríznaky horúcej plazmy v pokojnej protuberancii pozorovanej v čiare He I D3

 

21 - M. Bodnárová, P. Schwartz, P. Heinzel: Určovanie hmotnosti pokojných protuberancií

 

22 - M. Zapiór: Reconstruction of a helical prominence in 3D from IRIS spectra and images 

 

23 - P. Schwartz, S. J. Gonzales Manrique, J. Koza, P. Gömöry, J. Rybák, A. Kučera, P. Heinzel, H. Balthasar, C. Kuckein, M. Verma, J. Jenkins, D. LongModelovanie aktívnych filamentov pri podmienkach bez lokálnej termodynamickej rovnováhy pozorovaných v spektrálnej čiare H_alpha pomocou dvojdimenzionál-neho modelu tokových trubíc

 

24 - M. Bárta, P. Jelínek, D. UtzVýpočty rovnovážných magneto-hydrostatických konfigurací ve sluneční atmosféře pro koronální seismologii

 

25 - T. Barata, S. Carvalho, I. Dorotovič, F. J. G. Pinheiro, A. Garcia, J. Fernandes,  A. M. LourençoAutomatic detection of chromo-spheric plages in the Coimbra Observatory spectroheliograms

 

26 - A. Mora, I. Dorotovič, A. Coelho, R. Pires, R. Ribeiro, J. RybákGradient Path Labeling method used to refine the solar corona differential rotation profile

 

27 - I. Dorotovič, M. RybanskýDiferenciálny rotačný profil slnečnej koróny určený pomocou metódy krížovej korelácie

 

28 - R. Barsa, S. Kaniansky, J. Mäsiar: Úplné zatmenie Slnka 2017 a spracovanie koróny pomocou dostupných softvérov

 

29 - I. Dorotovič, L. PastorekÚplné zatmenie Slnka 2017 – Columbia (MO, USA)

 

30 - F. Valach, P. Hejda, M. Revallo, J. BochníčekAký je mechanizmus extrémnych magnetických porúch v stredných šírkach?

 

31 - O. V. Dudnik, Y. M. ZanimonskiyPeculiar properties in the behavior  of energetic charged particles and in total electron content variations during geomagnetic storm on March 17, 2013

32 - M. JarošováKozmické počasie versus počasie na Zemi

 

33 - P. Kalenda, I. Wandrol, K. Frydrýšek, V. Kremlík: Sluneční aktivita a akumulace energie v kůře rozhoduje o klimatu na Zemi

 

34 - P. Kalenda, P. Pintr, V. MikulaOdhad hmotnosti IX. planety na základě sluneční aktivity

 

35 - P. Gömöry a EST tímEurópsky slnečný ďalekohľad

 

36 - M. Bárta, I. Skokič, R. Brajša a kolektiv českého uzlu Evropského regionálního centra ALMAVývoj Solar ALMA Observing Mode 2014-2017: Cíle, průběh, výsledky a česká účast na projektu   

 

37 - N. Muratova, A. BerlickiDiagnostics possibilities of the solar atmosphere with ALMA interferometer

 

38 - P. KotrčMěření slunečního kontinua ve viditelné oblasti spektra

 

39 - M. ExnerováSluneční patrola

 

40 - M. ZapiórThe Analemma - the rhythm of the Sun

 

V DVD-verzii Zborníka referátov sú uverejnené aj (takmer všetky) prezentácie pripravené autormi pre prezentovanie svojich príspevkov počas seminára, kde sú v niektorých prípadoch pripojené aj animácie.

Články uverejnené na tejto stránke a prezentácie na DVD je možné využiť len na študijné účely!

25th NSPM - brief english version

25th National Solar Physics Meeting, 19 - 23 October 2020, Piešťany, Slovakia  

 

Important note: we postponed the 25th National Solar Physics Meeting to 19 - 23 October, 2020, due to the current evolution of COVID-19. We will announce the final programme during September.

 

Slovak Central Observatory in Hurbanovo organises the 25th National Solar Physics Meeting which will be held from

19 to 23 October 2020 in the Hotel Magnólia in Piešťany.

The goal of the Meeting is to present new results of solar physics and from the field of the Sun-Earth connections,

to provide overview of present status in selected fields of solar physics, geophysics, meteorology and climatology.

A separate space will be devoted to the presentation of research results of undergraduate and PhD students

of university and academic departments and also to results of scientific and popularisation activities of Astronomical

Observatories in the Slovak Republic and the Czech Republic. Invited talks, short contributions and posters should

cover the following fields: physical phenomena in the solar atmosphere, solar activity, total solar eclipses,

space weather and geoactivity.

The SCO plan to publish Proceedings of the meeting in an electronic version on CD and at our webpage

(Proceedings of the 24th NSPM, Kežmarok 2018 - several papers published in English).

 

Organizers:

  • Slovak Central Observatory, Komarnanska 137, SK-94701 Hurbanovo, Slovakia;

tel.: +421 35 2451115 (I. Dorotovič, direct), e-mail: ivan.dorotovic [at] suh.sk

 

Local Organizing Committee:

Ivan Dorotovič (chairperson), Eleonóra Hodálová, Anna Lovászová, Ladislav Pastorek, Marián Vidovenec [SCO Hurbanovo]

  • Solar Section of the Slovak Astronomical Society of the Slovak Academy of Sciences
  • Solar Section of the Czech Astronomical Society

 

 

Scientific Organizing Committee:

Ivan Dorotovič(chairperson), SCO Hurbanovo (Slovakia) and the Solar Section of the Slovak Astronomical Society; Elena DzifčákováAstronomical Institute of ASČR Ondřejov (Czech Rep.); Peter GömöryAstronomical Institute of SAS Tatranská Lomnica (Slovakia); Ladislav Pastorek, SCO Hurbanovo (Slovakia); Michal Sobotka, Astronomical Institute of ASČR Ondřejov (Czech Rep.) and the Solar Section of the Czech Astronomical Society; Fridrich ValachGPI SAS Bratislava - Geomagnetic Observatory Hurbanovo (Slovakia).

 

Preliminary Scientific Program of the meeting:

Monday, 19 October 2020 - in the afternoon - arrival and registration of participants, dinner
Tuesday, 20 October 2020 - in the morning - opening ceremony and scientific program, in the afternoon - scientific program
Wednesday, 21 October 2020 - in the morning - scientific program, in the afternoon - excursion
Thursday, 22 October 2020scientific program, evening - Conference Dinner
Friday, 23 October 2020scientific program, noon - end of the meeting, lunch


A detailed scientific program will be published by the end of September 2020.

 

Registration fee:  regular .......................................................................................................... 60,00 €

                               reduced (undergraduate / Msc. / PhD. students) ......................................... 30,00 €

[organisational expenses: conference room rental, conference materials, coffee breaks, excursions]

 

Accomodation:

Single room ........................................ 50,00 € / night / person ................  200,00 € / meeting / person,

Double room ........................................... 30,00 € / night / person ...............  120,00 € / night / person

Local spa tax ............................................1,50  / night / person 

 

 

Meals: 

Buffet breakfast is included in the price of the accommodation

Lunch .......................................................................... 8,00 € 

Dinner ......................................................................... 6,00 €; L.+D. .................. 14,00 € / day ................. 56,00 € / neeting 

Surcharge fee for the Conference Dinner ................. 11,00 €