Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Seminár „Prezentačné techniky pri popularizácii astronómie“

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo
12. – 13. december 2016

 

Predbežný program

  

12.12. 2016 (16:00 - 18:00)
Prednášková miestnosť

 • Sú všade okolo nás – veľké záhady; I. Parnahaj, 1,5 hod.
 • Vesmír na dlani; A. Dianišková, S. Kaniansky, 30 min.

 

13.12.2016 (9:00 – 11:15)
Prednášková miestnosť

 • Fyzikálna fotografia – motivačná a estetická aktivita; P. Rapavý, D. Rapavá, 25 min. 
 • Prednášanie najmenším; M. Jakubecová, 30 min.
 • Vitajte vo vesmíre; V. Korinek, 36 min.
 • Trochu netradičné témy; Z. Komárek, 30 min. 

 

11:30 – 12:30 obed

 

(12:30 – 14:30)
Planetárium

 • Putovanie za hviezdnou oblohou; J. Kováč, 45 min.
 • Aktuálna obloha v optomechanickom a digitálnom rozmere planetária, T. Dobrovodský, 30 min
 • Programovanie v digitálnom planetáriu; P. Ďuriš, 25 min.

 

14:30 – 15:00 prestávka

 

15:00 – 16:30
Prednášková miestnosť

 • Planetáriá, projekčná technika, fulldome programy; P. Valehrach, 30 min.
 • Čo ponúka hvezdáreň bez planetária; P. Rapavý, D. Rapavá, 25 min.
 • Príbeh jednej hvezdárne; O. Ballaschová, 5 min.
 • Kozmonautika ako súčasť návštevy planetária; J. Plauchová, T. Dobrovodský, 15 min.