Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Astrofoto 2016 - prihlásení autori

Zoznam prihlásených autorov:

 

1. Róbert  Barsa Košice
2. Michal Bouček Písek, Česká republika
3. František Erben Slovenský Grob
4. Miroslav Grnja Bratislava
5. Petr Horálek Pardubice, Česká republika
6. Majo Chudý Vinohrady nad Váhom 
7. Peter Iláš Ovčiarsko
8. Ľubomír Janoštiak Brezno
9. Peter Jurista Horný Kolník
10. Gabriela Kotuliaková Bardejov
11. Leonard Kukľa Bardejov - Dlhá Lúka
12. Ľubomír Lenko Košice
13. Natália  Mokrášová Semerovo
14. Štefan Šimon Veľká nad Ipľom 
15. Libor Šmíd Plzeň,  Česká republika
16. Peter Valent Santovka
17. Michaela Zabáková Jarok