Svieťme si na cestu...nie na hviezdy

Svieťme si na cestu...nie na hviezdy 2015

5 . ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu... nie na hviezdy“

 

Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov, Hvezdáreň v Rimavskej SoboteSlovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 5. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia.

Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie. Fotografie budú použité pri propagácii nutnosti zachovania nočného životného prostredia.

 

Uzávierka súťaže: 31. 10. 2015

 

Čítať ďalej: Svieťme si na cestu...nie na hviezdy 2015