Outburst Drakoníd sa konal!

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 18. október 2018, 10:28
Prečítané: 5398x

Pravidelný meteorický roj Drakonidy súvisí s kométou Giacobini-Zinner. Činný je v období od 6. do 10. októbra s radiantom blízko hlavy súhvezdia Drak, no jeho aktivita je pomerne nízka. Počet meteorov prepočítaný na radiant v zenite pozorovateľa (ZHR) je niekoľko meteorov za hodinu. Drakonidy však majú ZHR značne variabilný a v minulosti dosiahol krátkodobo aj 6800 meteorov za hodinu! Meteorické dažde tohto roja sa v najbližších rokoch neočakávajú, zato outbursty (krátkodobé zvýšenie aktivity) áno.

Aj pre tohtoročné Drakonidy bol predpovedaný outburst na polnoc z 8. na 9. októbra podľa času UT (podľa aktuálneho LSEČ na 2 h 09. 10. 2018). Predpovede uvádzali hodnotu ZHR 10 až 20 meteorov za hodinu. Pre naše územie to nebolo ideálne, lebo v čase očakávaného maxima sa nachádzal radiant veľmi nízko nad obzorom a prepočítací faktor medzi pozorovanou hodinovou frekvenciou a ZHR bol 3,5. To znemožňuje určiť skutočný ZHR s dostatočnou presnosťou, nakoľko každá nepresnosť sa zväčší 3,5-krát.

Naše pozorovanie Drakoníd prebehlo v obci Iža. Žiaľ, táto lokalita je veľmi nevhodne osvetlená modernizovaným LED pouličným osvetlením, ale pre individuálneho pozorovateľa to bolo jediné východisko.  Celkový pozorovací čas dosiahol približne 11 hodín počas 4 pozorovacích nocí. Konkrétne 5./6., 6./7., 8./9. a 9./10. októbra 2018. V noci 7./8. bolo zamračené. Počas pozorovaní sa MHV (medzná hviezdna veľkosť) pohybovala medzi 5,2 až 5,9 magnitúdy. Voči štandardným pozorovacím podmienkam, kedy sa vyžaduje MHV 6,5 magnitúdy, je to dosť málo. Preto nebol pozorovaný ZHR prepočítavaný na tento štandard, nakoľko prepočítací faktor by bol 2,0 až 4,0. Táto korekcia nebola urobená a teda napozorovaný ZHR nemožno považovať za štandardný. Takto zostrojené grafy však jasne ukazujú outburst v čase 0h UT 09. 10. 2018. Napozorované ZHR bolo asi 45 meteorov za hodinu, čo by pri dobrých (štandardných) podmienkach znamenalo okolo 90 až 180 meteorov za hodinu.

Súbežne s vizuálnymi pozorovaniami boli registrované aj rádiometeory pomocou odrazu signálu z vysielača Graves (Francúzsko, 143,05 MHz). Počet takto zaregistrovaných meteorov závisí od mnohých parametrov a bez kalibrácie systému ho nie je možné previesť na skutočnú vizuálnu hodinovú frekvenciu meteorov. Avšak aj bez zložitej kalibrácie a prepočtov, najmä pri krátkodobých rojoch, tieto merania poskytujú veľmi presnú relatívnu hodnotu zaregistrovaných meteorov. Na všetkých troch priebehoch z rádiovej registrácie na úrovniach 10 dB, 20 dB a mierne aj na 30 dB jednoznačne vidieť outburst aktivity v čase od 22 h UT 08. 10. do 0h UT 09. 10.

Všetky údaje sú zobrazené na priloženom grafe, vrátane vyznačenia pozorovacích intervalov (stupienky od začiatku intervalu po jeho koniec dosahujúci hodnotu určenú ZHR).

Na budúci rok je mierny outburst predpovedaný na približne 08. 10. 2019 o 1 h UT, podľa jednej predpovede (Ye et al. 2013) a podľa druhej (Maslov 2011) okolo 14:45 UT.