Astrofoto 2021 – Zoznam prihlásených autorov

S potešením uverejňujeme zoznam prihlásených súťažiacich do astrofotografickej súťaže Astrofoto 2021, ktorých počet je oproti ostatným rokom rekordný. Práce posúdi odborná porota, ktorá je oprávnená práce, ktoré nespĺňajú požiadavky, vyradiť – najmä tie, ktoré boli zhotovené inokedy, než v roku 2021, a tiež môže porota posúdiť neoprávnené zaradenie práce do nesprávnej kategórie, resp. z iných dôvodov.

Zasadanie odbornej poroty sa uskutoční v skorých jarných týždňoch a výsledky jej práce budú uverejnené najskôr v časopise Kozmos 3/2022. Z našej strany budú všetky, aj sporné práce, posunuté k rukám odbornej poroty, aby zhodnotila ich oprávnenosť v súťaži. Všetkým súťažiacim prajeme čím lepšie umiestnenie. Pokiaľ súťažiaci, ktorí zaslali svoje práce do súťaže, neevidujú svoje meno v nasledujúcom zozname, žiadame ich o urgentné zaslanie prác v čo nakratšej dobe a skontaktovanie sa s nami v tejto veci.

 • Černák Matúš
 • Dufek Filip
 • Emberová Michaela
 • Holotová Klaudia
 • Horváth Adam
 • Hůlová Monika
 • Kanás Adam
 • Lakatos Zlatko
 • Martinček Ámos
 • Nagy Martin
 • Prónik Attila
 • Stanová Michaela
 • Svetková Tímea
 • Szénási Norbi
 • Štrbo Adam
 • Šťuha Radoslav
 • Švajda Peter
 • Uhrecký Simeon
 • Vinciová Vanesa
 • Vangeľ Libor
 • Pavlac Filip
 • Vaňúr Roman
 • Gajdoš Ján
 • Adamčík František
 • Janík František
 • Jurista Peter
 • Frost Nielsen Katarína
 • Slovinský Tomáš
 • Valent Tadeáš
 • Súľovský Marek
 • Pír Peter
 • Chudý Majo
 • Bartová Elena
 • Říha Petr
 • Cvičela František
 • Kukľa Leonard
 • Dudáš Stanislav
 • Rak Michal
 • Kubeš Václav
 • Vyhlídal Martin
 • Klofáč Richard
 • Galbavý Tomáš
 • Gruber Jan
 • Janíčková Janka
 • Chrabačka Richard
 • Bažo Martin
 • Hýža Vašek
 • Macejková Dušana
 • Botko Martin
 • Grnja Miroslav
 • Kátai Attila
 • Maruška Tomáš
 • Spišiak Pavol
 • Kučera Martin
 • Dinga Michal
 • Stromayer Marek
 • Bátora Vladimír
 • Žáček Jarolím
 • Král Lukáš
 • Tušl Marek
 • Leňko Ľubomír
 • Barsa Robert