Spoločnosť Mikuláša Thege Konkolyho

Prečítané: 7756x

Dr. Mikuláš Konkoly Thege

Spoločnosť Mikuláša Thege Konkolyho vznikla z podnetu širokého záujmu verejnosti o dlhé roky u nás opomenutého astronóma dr. Mikuláša Thege Konkolyho, ktorý bol jedným z prvých priekopníkov astrofyziky na svete. Spoločnosť bola zaregistrovaná MV SR 1. 10. 1990 pri Slovenskej ústrednej hvezdárni Hurbanove.

Hlavným cieľom spoločnosti je obnova a rozvoj vedeckého, kultúrneho a historického dedičstva zakladateľa Hvezdárne v Hurbanove Mikuláša Thege Konkolyho a popularizácia nových historických poznatkov zo štúdií jeho života a diela.
Súčasným ťažiskovým cieľom spoločnosti je v súlade s projektom mesta Hurbanova obnova národnej kultúrnej pamiatky – Paláca astrofyziky, ktorý postavil v roku 1913 dr. Konkoly (okrem astronómie slúžil v minulosti aj ako pôrodnica). Príspevky na obnovu budú tvoriť členské príspevky členov, sponzorské dary a príspevky z daní zainteresovaných občanov.

Názov organizácie: Spoločnosť Mikuláša Thege Konkolyho
Sídlo organizácie: SÚH Hurbanovo, Komárňanská 137
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31870996

Spoločnosť má medzinárodný charakter. Jej členov tvoria zástupcovia mnohých krajín (Brazília, Bulharsko, Nemecko, Nórsko, Maďarsko, Švajčiarsko a USA).

Kontakt:

Mgr. Ladislav Druga, predseda spoločnosti
Spoločnosť Mikuláša Thege Konkolyho
SÚH, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo

Tel.: 00421/35/2451 107, email: ladislav.druga @suh.sk