Edičné a informačné oddelenie

Hlavnou náplňou edičného oddelenia SÚH je vydávanie časopisu Kozmos a neperiodických publikácií (Astronomické ročenky, kalendáre, zborníky a iný metodický materiál).

Vedúci edičného oddelenia

Mgr. Eduard Koči
e-mail: eduard.koci@suh.sk; tel.: +421/352 45 11 07

Knižnica

Irena Pauliková
e-mail: suhlib@suh.sk; tel.: +421/352 45 11 09

Adresa redakcie časopisu KOZMOS:

e-mail: kozmos@nextra.sk