Mechanicko-optická dielňa

MOD zabezpečuje servis astronomických prístrojov, doplnkov pre odbornú činnosť Slovenskej ústrednej hvezdárne v rôznych oblastiach.

Činnosť MOD je zameraná hlavne na vyhotovovanie prístrojov pre výskum Slnka ako i príslušenstva k nočnej astronómii. Oddelenie ponúka aj služby pre verejnosť, a to pohliníkovanie opotrebovaných plôch objektívov, resp. sekundárnych zrkadiel astronomických ďalekohľadov, reflektorov (typu Newton a pod.) vákuovou technológiou. Vykonávajú sa opravy, resp. servisné práce vlastných výrobkov, ďalekohľadov. Ponúkame technicko-poradenskú službu v oblasti astronomickej techniky.

Kontakt:

František Takács, vedúci MOD

Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo

Tel.: +421/352 45 11 13; fax: +421/357 60 24 87

E-mail: frantisek.takacs@suh.sk

Štefan Mačanský; stefan.macansky@suh.sk

Zoltán Csontos; zoltan.csontos@suh.sk

Štefan Škuliba