Metodické a popularizačno-vzdelávacie oddelenie

Organizuje a koordinuje celoslovenské prípadne medzinárodné podujatia. Zabezpečuje školiteľskú činnosť pre pracovníkov hvezdární, astronómov-amatérov, študujúcu mládež a občanov. Vykonáva poradenskú činnosť najmä hvezdárňam, školám, záujmovým organizáciám, združeniam a právnickým alebo fyzickým osobám, ktorých činnosť súvisí s poslaním hvezdárne. Oboznamuje širokú verejnosť s vedeckými poznatkami prostredníctvom verejných astronomických pozorovaní, programov v planetáriu, ďalšími špecializovanými kultúrno-výchovnými formami. Zabezpečuje pomaturitné štúdium astronómie kvalifikačné, súťaže Astrofoto, Vesmír očami detí, Čo vieš o hviezdach.

Trvalé akcie organizované odborno-metodickým a popularizačno-vzdelávacím oddelením:

 • Zraz mladých astronómov Slovenska – pre mládež od 15 rokov
 • Letné sústredenie mladých astronómov – pre školopovinnú mládež
 • Astrofilm – filmový festival
 • Pomaturitné štúdium astronómie
 • Astrofoto – medzinárodná fotografická súťaž
 • Vesmír očami detí – výtvarná súťaž
 • Čo vieš o hviezdach – vedomostná súťaž
 • Svieťme si na cestu… nie na hviezdy – medzinárodná fotografická súťaž so zameraním na problematiku svetelného znečistenia

Programy pre verejnosť:

 • projekcia videofilmov s astronomickou tematikou
 • program v planetáriu
 • v prípade priaznivého počasia verejné pozorovania astronomických objektov

Adresa:
Komárňanská 137
947 01 Hurbanovo
Slovenská republika

Bc. Drahoslava Výbochová: drahoslava.vybochova@suh.sk; +421/352 45 11 11

Ing. Mária Hégérová Kecskésová: maria.hegerova@suh.sk; +421/352 45 11 33

Marianna Kelemenová: marianna.kelemenova@suh.sk; +421/352 45 11 33

Mgr. Kitti Kovácsová

Mgr. Pavol Ďuriš: pavol.duris@suh.sk; +421/352 45 11 10

Jozef Csipes: jozef.csipes@suh.sk; +421/352 45 11 10

Irena Paulíková: suhlib@suh.sk; +421/352 45 11 09