Metodické a popularizačno-vzdelávacie oddelenie

Prečítané: 14426x

Prednášková sálaOrganizuje a koordinuje celoslovenské prípadne medzinárodné podujatia. Zabezpečuje školiteľskú činnosť pre pracovníkov hvezdární, astronómov-amatérov, študujúcu mládež a občanov. Vykonáva poradenskú činnosť najmä hvezdárňam, školám, záujmovým organizáciám, združeniam a právnickým alebo fyzickým osobám, ktorých činnosť súvisí s poslaním hvezdárne. Oboznamuje širokú verejnosť s vedeckými poznatkami prostredníctvom verejných astronomických pozorovaní, programov v planetáriu, ďalšími špecializovanými kultúrno-výchovnými formami. Zabezpečuje pomaturitné štúdium astronómie kvalifikačné, súťaže Astrofoto, Vesmír očami detí, Čo vieš o hviezdach.

 

 

 

Trvalé akcie organizované odborno-metodickým a popularizačno-vzdelávacím oddelením:

Zraz mladých astronómov Slovenska - pre mládež od 15 rokov

Letné sústredenie mladých astronómov - pre školopovinnú mládež

Astrofilm - filmový festival

Pomaturitné štúdium astronómie

Astrofoto - medzinárodná fotografická súťaž

Vesmír očami detí - výtvarná súťaž

Čo vieš o hviezdach - vedomostná súťaž

Svieťme si na cestu... nie na hviezdy - medzinárodná fotografická súťaž so zameraním na problematiku svetelného znečistenia

 

pozorovanie

 

 

 

 

Programy pre verejnosť:

- projekcia videofilmov s astronomickou tematikou

- program v planetáriu

- v prípade priaznivého počasia verejné pozorovania astronomických objektov

 

 

 

 

 

Adresa:

Komárňanská 137

947 01 Hurbanovo

Slovenská republika

 

Bc. Drahoslava Výbochová:  drahoslava.vybochova_@_suh.sk; +421/352 45 11 11

Ing. Mária Hégérová Kecskésová:  maria.hegerova_@_suh.sk; +421/352 45 11 33

Marianna Kelemenová:  marianna.kelemenova_@_suh.sk; +421/352 45 11 33

Mgr. Kitti Kovácsová

Mgr. Pavol Ďuriš: pavol.duris_@_suh.sk; +421/352 45 11 10

Jozef Csipes: jozef.csipes_@_suh.sk; +421/352 45 11 10

Irena Paulíková: irena.paulikova_@_suh.sk, suhlib @ suh.sk; +421/352 45 11 09

 

Upozornenie: E-mailové adresy obsahujú znak "_" pre minimalizovanie nevyžiadanej pošty. Pred odoslaním e-mailu tieto znaky prosím vymažte.