Slnečná aktivita  a magnetické pole Zeme
(údaje podľa pozorovaní Odborno-pozorovateľského oddelenia SÚH)
47°52,372' N    18°11,368' E

english


MÁJ 2021

H-alfa ďalekohľad Lunt 80, SÚH Hurbanovo
H-alfa filter - pološírka priepustnosti 0,7 A

Coudé refraktor, Historická budova SÚH
D/f :    150/2250 mm

H- alfa ďalekohľad Lunt 80 - chromosféra  disk
H- alfa ďalekohľad Lunt 80 - chromosféra - protub.
Archív kresieb fotosféry

 
 
06-05-2021, 05:49 UT
06-05-2021, 05:50 UT


Archív obrázkov - Protuberančný koronograf, H-alfa filter - pološírka priepustnosti 0,6 nm

Archív údajov


Deň
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
R
11
0
0
0
0
0

O
4
3
5
5
4
5

MPZ
 np
np
np
np
np
npDeň
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 29
30
31
R
O
MPZ
- dni, keď nebolo pozorovanie - zamračené, technické príčiny a pod.R - relatívne číslo: na kresby Slnka sa používa refraktor Coudé 150/2250 mm, pozorovanie projekciou
s priemerom obrazu Slnka 25 cm
O - kvalita obrazu:  1 -  najhorší obraz a 5 - najleší obraz podľa nasledovnej škály:
                                   1 - viditeľné sú len väčšie škvrny, granulácia nie je viditeľná,
                                   2 - viditeľné sú i menšie škvrny, chvíľami v hlavných črtách aj granulácia,
                                   3 - drobné škvrny sú viditeľné, dobre je pozorovateľná granulácia,
                                   4 - dobre je pozorovatľná granulácia aj póry,
                                   5 - veľmi dobre viditeľné všetky detaily.
Pozorovatelia: L. Pastorek, E. Hodálová
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MPZ - magnetické pole Zeme: na registráciu porušenosti horizontálnej zložky MPZ sa používa H-variometer. Vyhodnocuje sa 8 trojhodinových intervalov vždy od 6.00 hod UT daného dňa po 6.00 hod UT nasledujúceho dňa. Uvádzame nasledovné stavy porušenosti:
np - neporušené,
mp - mierne porušené,
stp - stredne porušené,
sip - silne porušené.
Vyhodnocuje: I. Kuvik


Grafický priebeh relatívneho čísla:

Stránku pripravil : Ivan Dorotovič ivan.dorotovic @suh.sk
Aktualizuje: Eleonóra Hodálova eleonora.hodalova @suh.sk