Zborník referátov zo 17. celoštátneho slnečného seminára

 

Texty a obrázky rukopisov sú zverejnené bez grafickej a jazykovej úpravy, tak ako boli zaslané autormi. Pri názvoch príspevkov budú uvedené čísla strán zo zborníka v tlačenej forme až po grafickej úprave a zadaní do tlače. Adresy elektronickej pošty v jednotlivých príspevkoch sú upravené (je vložená medzera pred znak @), aby bolo znížené riziko ich zneužitia na posielanie nevyžiadanej pošty ! Pri dvoch referátoch je uvedený iba abstrakt, pretože neboli dodané príspevky do zborníka.


O B S A H

P. Ambrož
    
Globální a velkorozměrová rychlostní pole na Slunci


   

V. Bumba, M. Klvaňa a A. Garcia
    
Topologie rychlostního pole v různých vývojových fázích aktivní oblasti


 

P. Ambrož
     Cyklický vývoj magnetické helicity


 

V. Bumba, M. Klvaňa

     Sektorová struktura slunečního magnetického pole a vývoj aktivních oblastí


 

M. Klvaňa, M. Švanda, V. Bumba

     Vizualizace fotosférických rychlostních polí

 

A. Kučera
    
Slnečná granulácia: II. Teória 

 

M. Švanda, M. Klvaňa, M. Sobotka

     Detekce pohybů supergranulárních struktur

 

M. Klvaňa, M. Švanda, A. Krivtsov, V. Bumba

     Pohyby slunečního plazmatu, vyvolané slapovými silami

 

J. Jurčák, V. Martínez Pillet

     Inverze Stokesových profilů ve sluneční skvrně

 

J. Koza

     Vplyv teplotných zmien v modeloch slnečnej fotosféry na profil spektrálnych čiar

 

M. Sobotka, A. Hanslmeier

     Fotometrie umbrálních bodů

 

O. Andriyenko

     The Observed MnI 539.5 nm Line Profiles in Solar Spots and Plages

 

J. Střeštík

     Střednědobé a dlouhodobé periodicity ve sluneční aktivitě

 

L. Pastorek, Z. Vörös

     Multiškálové aspekty premennosti slnečnej aktivity

 

O.G. Badalyan, V.N. Obridko, J. Rybák, J. Sýkora

     Severo-južná asymetria slnečnej aktivity a jej kvázi-dvojročné oscilácie


 

E. Dzifčáková, A. Kulinová

     Model časového vývoja čiarových spektier erupcií za predpokladu power distribucie

 

M. Varady, Z. Moravec, J. Kašparová, P. Heinzel, M. Karlický

     Modelování některých procesů ve slunečních erupcích

 

F. Tomasz, J. Rybák, A. Kučera, W. Curdt, H. Wöhl

     Štúdium  záblesku v chromosfére a prechodovej oblasti

 

P. Gömöry, J. Rybák, A. Kučera, W. Curdt, H. Wöhl

     Eruptívny jav v prechodovej vrstve pozorovaný prístrojom CDS/SOHO

 

P. Schwartz, P. Heinzel, B. Schmieder, U. Anzer

     EUV filamenty: Nové pozorovania a modely

 

D. Tóthová, E. Dzifčáková

     Excitačná rovnováha iónov Fe v slnečnej koróne pre elektrónové power distribúcie

 

M. Minarovjech

     Časovo šírkové rozdelenie intenzít zelenej emisnej koróny 530.3 nm za obdobie 1939-2002


 

O.G. Badalyan, J. Sýkora

     Dva režimy (módy) v rotácii slnečnej koróny


 

I. Dorotovič, J. Rybák

     O variabilite vzťahu jasnosti zelenej koróny a toku magnetického poľa vo fotosfére


 

M. Lorenc, B. Lukáč

     Intenzita zelenej koróny a výtrysky koronálnej hmoty (CME)


 

M. Rybanský, M. Minarovjech, T. Pintér

     O polarizácii v emisnej čiare koróny 530.3 nm


 

M. Bělík, E. Marková, P. Ambrož, M.Druckmuller

     Role magnetického pole při strukturování bílé koróny (interpretace pozorování zatmění   z Angoly 2001)


 

I. Dorotovič

     Kozmické počasie - zdroje v jeho zmenách a monitorovacie služby


 

J. Sýkora

     SCOSTEP: ISCS, CAWSES


 

A. Prigancová, Ya. I. Feldstein

     Prúdové systémy počas globálnej poruchy magnetosféry


 

I. Dorotovič, Z. Vörös

     O súvislosti intermitencie turbulentných procesov v slnečnom  vetre a magnetosfére Zeme


 

J. Laštovička, P. Križan
    
Geomagnetické bouře, Forbush poklesy kosmického záření a celkový ozón ve vyšších středních šířkách severní polokoule


 

J. Boška, D.Burešová, P.Šauli
    
Efekty geomagnetických bouří v ionosféře


 

K. Kudela
    
Energetické častice v kozme a kozmické počasie. Slovenský príspevok k štúdiu efektov október – november 2003


 

M. Rybanský, K.Kudela, V. Kollár

     Slnečná koróna a kozmické žiarenie


 

I. Dorotovič, M. Pantoquilho, N. Viana, J. Moura-Pires

     Space Environment Information System for Mission Control Purposes -

-         rozhodovací podporný systém pre službu kozmického počasiaF. Valach, I. Túnyi

     O možnosti modelovať vplyvy geomagnetickej aktivity na človeka

umelou neurónovou sieťou

 

M. Klvaňa, V. Bumba, A. Garcia

     Video-spektroheliograf pro měření fotosférických rychlostních polí

 

L. Pastorek, B. Lukáč, I. Dorotovič, A. Garcia

     Impulz slnečnej aktivity: október - november 2003

 

I. Dorotovič, Z. Vörös

     Odozva geomagnetickej aktivity a kozmické žiarenie: október - november 2003

 

J. Klimeš, st., J. Klimeš, ml.

     Pozorování podzimní sluneční aktivity  v roce 2003

 

Ľ. Klocok
     Elektronický archív pozorovania slnečných protuberancí na observatóriu Lomnický štít

 


Stránku pripravil:   I. Dorotovič, dorotovic@suh.sk
Dátum poslednej aktualizácie:    18. 11. 2004