Zborník referátov z 18. celoštátneho slnečného seminára

 

Texty a obrázky rukopisov sú zverejnené bez jazykovej úpravy, len s malou grafickou úpravou (takmer tak ako boli zaslané autormi). Adresy elektronickej pošty v jednotlivých príspevkoch sú upravené (je vložená medzera pred znak @), aby bolo znížené riziko ich zneužitia na posielanie nevyžiadanej pošty !


O B S A H

01   P. Ambrož
       Velkorozměrové struktury a jejich role ve sluneční činnosti

 

02   V. Bumba, M. Klvaňa

       Pravidelnosti v rozloženi sluneční aktivity a možné jejich  příčiny


 

03   M. Sobotka

       Horizontální pohyby granulí v blízkosti slunečních skvrn


 

04   M. Bárta   

       Paralelní algoritmus pro MHD počítacové modelování ve sluneční fyzice


 

05   J. Dudík, E. Dzifčáková

       Extrapolácia a geometrické vlastnosti magnetického poľa aktívnych oblastí    

 

06   V. Karlovský  
       Variabilita slnečnej aktivity v časovom intervale od 2 do 60 dní

 

07   I. Charvátová, J. Střeštík

       Vztahy mezi pohybem Slunce a geomagnetickou a sluneční aktivitou od r. 1844    

 

08   P. Kalenda, J. Málek

       Sluneční aktivita je řízena slapy na Slunci

 

09   V. Mikula, G. Kletetschka, T. Adachi

       Correlation between sunspot cycles and planets Jupiter and Saturn

 

10   L. Pastorek

       Priebeh CV-hodnoty v 23. slnečnom cykle

 

11   E. Dzifčáková, A. Kulinová
      
RTG diagnostika netepelnej distribúcie elektrónov

 

12   M. Bárta, M. Karlický

       Rádiová diagnostika rekonexe magnetického pole ve slunečních erupcích

       ▪ Animácia „rekonexe.zip“ (5,33 MB)

 

13   P. Kotrč

       Chromosférické odezvy dopadu svazků urychlených částic

 

14   E. Dzifčáková

       UV žiarenie koróny a diagnostika netermálnych distribúcií elektrónov

 

15   M. Rybanský

       Čo sa nepodarilo vo výskume koróny


 

16   P. Ambrož, M. Bělík, E. Marková

       Příspěvek k modelování koronálních magnetických struktur    

 

17   P.  Heinzel
      
Je sluneční korona chladná ?

 

18   M. Druckmüller, E. Marková, L. Křivský, Ľ. Klocok, M. Bělík

       Úplné zatmění Slunce 29. 3. 2006 – první výsledky

 

19   T. Pintér a M. Rybanský

       Zatmenie 2006 – Turecko  (Vedecký program expedície SÚH a predbežné výsledky)

 

20   M. Lorenc, B. Lukáč

       Úplné zatmenie Slnka 2006 - Manavgat: experimenty a predbežné výsledky

 

21   I.  Majchrovič, R. Piffl, P. Rapavý

       Digitálne zatmenie

 

22   A. Prigancová

       Porušenosť magnetosféry ako súčasť extrémneho kozmického počasia


 

23   M. Rybanský, T. Pintér

       Koronálne lúče, kozmické žiarenie a geomagnetické pole I. (metóda redukcie geomagnetických meraní)

       ▪ Animácie SOHO „C2_C3.zip“ (6,2 MB)


 

24   F. Valach, A. Prigancová, M. Váczyová

       NS-model pre predpoveď geomagnetických búrok


 

25   I. Dorotovič, Z. Vörös

       Štatistický výskum turbulentných procesov v slnečnom vetre a magnetosfére Zeme v rokoch 1996 - 2002


 

26   K. Kudela, R. Bučík, P. Bobík

       O priechodnosti kozmického žiarenia veľmi porušenou magnetosférou


 

27   A. Prigancová, M. Hvoždara

       Dlhoperiodické lunisolárne oscilácie vo vzťahu k evolúcii  klímy


 

28   J. Laštovička

       Trendy v horní atmosféře – globální obraz a podíl sluneční aktivity


 

29   J. Boška, D. Kouba, P. Šauli

       Měření ionosférického driftu v období vysoké a nízké sluneční a geomagnetické aktivity


 

30   P. Šauli, J. Boška, J. Chum, F. Hruška, J. Baše, J. Maděra, D. Kouba

       Ionosférická pozorování prstěncového zatmění Slunce 3. října 2005


 

31   P. Kotrč, J.A. Kuprjakov, J. Leško

    Modernizovaný optický spektrograf v Ondřejově – popis, data, zkušenosti, výhledy


 

32   M. Klvaňa,V. Bumba

       Fotoelektrické magnetografy ondřejovské observatoře -  jejich vlastnosti a výsledky


 

33   M.  Klvaňa, A. Garcia, V. Bumba

       Specifika digitalizace spekter celého slunečního disku a jejich zpracování do spektroheliogramů


 

34   P. Rapavý

-                       CCD pozorovania Slnka v Rimavskej Sobote  


 

35   R. Melich, Z. Melich, I. Šolc, J. Klimeš sr., J. Klimeš jr.

       Řetězový filtr pro více astronomicky zajímavých spektrálních čar


 

36   M. Klvaňa, M. Švanda, V. Bumba

      Homogenizace dat dlouhodobých měření rychlostních polí přístrojem MDI / SoHO37   I. Dorotovič, J. Fernandes, A. Mora, J.M. Fonseca, C. Moreira, R.A. Ribeiro

       COSIS: Coimbra Observatory Solar Information System

 

38   Ľ. Dobrovoda

       Pozorovanie slnečných škvŕn voľným okom cez filter

 

39   V. Feik, L. Schmied

       Motýlkový diagram jedenáctiletých cyklů sluneční činnosti, sestavený z výsledků soustavného pozorování fakulí

 


Stránku pripravil:   I. Dorotovič, dorotovic [at] suh.sk
Dátum poslednej aktualizácie:    24. 11. 2006