Zborník referátov z 19. celoštátneho slnečného seminára

 

Texty a obrázky rukopisov sú zverejnené bez jazykovej úpravy, len s malou grafickou úpravou (takmer tak ako boli zaslané autormi). Pri každom príspevku je uvedené číslo strany podľa stránkovania zborníka referátov publikovaného na CD (ISBN: 978-80-85221-60-2).

Adresy elektronickej pošty v jednotlivých príspevkoch sú upravené (je vložená medzera pred znak @), aby bolo znížené riziko ich zneužitia na posielanie nevyžiadanej pošty ! Pri dvoch referátoch je uvedený iba abstrakt, pretože neboli dodané príspevky do zborníka.


O B S A H

01   K. Kudela
       IHY 2007 na Slovensku: niektoré aktivity ÚEF SAV v Košiciach

  7

02   A. Kučera

       Vnútorná stavba a dynamika Slnka

  8

03   I. Dorotovič, R. Erdélyi, V. Karlovský

       O identifikácii magnetoakustických gravitačných vĺn v slnečných póroch

 16

04   M. Sobotka

       Novinky ve výzkumu slunečních skvrn

 22

05   A. Kučera, P. Gömöry

       Pozorovanie slnečnej fotosféry a chromosféry prístrojmi SST a DOT s veľkým priestorovým rozlíšením

 28

06   V. Bumba, M. Klvaňa
      
Pravidelnosti v rozložení planet během posledních pěti cyklů a sluneční aktivita

 33

07   P. Kalenda, J. Málek

       Je sluneční aktivita spojená s variacemi momentu hybnosti Slunce?     

 36

08   V. Karlovský

       Krížová vlnková transformácia a vlnková koherencia medzi relatívnym číslom slnečných škvŕn na severnej a južnej hemisfére Slnka

 45

09   V. Karlovský

       Krížová vlnková transformácia a vlnková koherencia medzi rádiovým tokom na 2800 MHz a Mg II indexom

 50

10   M. Lorenc, V. Karlovský, I. Dorotovič

       Variácie žiarenia počas 23. slnečného cyklu vo vybraných spektrálnych oblastiach a CME

 53

11   V. Karlovský, M. Lorenc, I. Dorotovič
      
Vlnková analýza variácií žiarenia Slnka vo vybraných spektrálnych oblastiach na vzostupnej vetve 23. slnečného cyklu

 57

12   L. Kulčár

       Aplikácia formalizmu lognormálneho rozdelenia na model slnečného cyklu

 61

13   P. Surový, N. A. Ribeiro, J. S. Pereira, I. Dorotovič

       Influence of solar activity cycles on cork oak production – a hypothesis

 67

14   M. Bárta, M. Karlický

       Modelování slunečních erupcí

       ▪ Animácia dps (2,34 MB)

 73

15   J. Kašparová, M. Varady, Z. Moravec, P. Heinzel, M. Karlický

       Formování Balmerovských čar ve slunečních erupcích

 81

16   P. Kotrč

       Poměr profilů čar Hα/Hβ v erupci z 26. 6. 1999    

 82

17   M. Bárta, M. Karlický, J.Büchner
      
Mutliškálové modelování fragmentace proudové vrstvy ve sluneční erupci

   85

18   E. Dzifčáková, M. Karlický

       Vplyv elektrónového zväzku a spätného prúdu na spektrá slnečnej erupcie

   89

19   J. Dudík, E. Dzifčáková, M. Karlický, A. Kulinová

       Hydrostatické modelovanie EUV a RTG emisie koróny aktívnych oblastí

   93

20   B. Lukáč, M. Rybanský

       Pozorovania SOHO a koronálny index slnečnej aktivity

   98

21   M. Bělík, E. Marková, M. Druckmüller, H. Druckmüllerova, V. Rušin

       Dynamika polárních paprsků během úplných zatmění Slunce

 102

22   T. Pintér, K. Péntek, Z. Mitre

       Mathematical analysis of temperature results of the total solar eclipse on 29. 03.2006


 106

23   T. Pintér, M. Rybanský

       Úplné zatmenie Slnka 2008: príprava experimentov SÚH Hurbanovo


 114

24   L. Křivský, E. Marková, M. Bělík

       Experimenty Hvězdárny v Úpici pro zatmění Slunce v roce 2008


 116

25   I. Dorotovič

       Kozmické počasie: slnečný vietor a magnetosféra Zeme


 120

26   M. Rybanský, K. Kudela

       O modulácii kozmického žiarenia slnečnou aktivitou


 128

27   I. Dorotovič, K. Kudela, M. Rybanský, M. Lorenc

       Výrazné javy kozmického počasia v januári 2005


 131

28   F. Valach, M. Revallo, J. Bochníček, P. Hejda

       Vysokoenergetické slnečné protóny ako indikátor geomagnetickej aktivity


 136

29   M. Klvaňa, M. Sobotka, Z. Melich, R. Melich, Z. Rail

       Celodiskový dalekohled pro teleskop  EST


 139

30   M. Klvaňa, M. Humpula, M. Sobotka

       Návrh řídícího systému pro teleskop EST a kalibrace jeho souřadnicového systému


 143

31   A. Kulinová

       Projekt Slnečného robotického ďalekohľadu (SORT)


 151

32   K. Jiřička

       Modernizovaný sluneční radiový spektrograf pro frekvenční pásmo 0.8 – 2.0 GHz


 154

33  J. Klimeš st., J. Klimeš ml.

       Zajímavosti při pozorování SlunceÚpici


 156

34   R. Melich, Z. Melich, I. Šolc, V. Mikule, H. Oupická

       Materiál MgF2 pro výrobu dvojlomných filtrů


 161

35   P. Ivan

       Fotosféra na Slovensku – retrospektíva


 164

36   M. Znášik

       35 rokov pozorovaní Slnka na Hvezdárni v Žiline


 168

37   P. Begeni, M. Csatáryová

       Slnečná aktivita  a bezteleskopické pozorovania Slnka

 174

38  J. Stehlík

       Spracovanie pozorovaní Slnka pomocou počítačovej umelej inteligencie s použitím databázových systémov

 179

39   V. Mikula, G. Kletetschka, T. Adachi

       A new concept of the speed of light that varies in gravitational potentials is possible to verify

       in gravitational potential of the Sun

 181

40   P. Pintr, P. Kalenda, V. Mikula

       Formování extrasolárních systémů a měsíců velkých planet do clusterů

 187


Stránku pripravil:   I. Dorotovič, dorotovic @suh.sk
Dátum poslednej aktualizácie:    2. 11. 2008