Zborník referátov z 20. celoštátneho slnečného seminára

 

Texty a obrázky rukopisov sú zverejnené bez jazykovej úpravy, len s malou grafickou úpravou (takmer tak ako boli zaslané autormi). Pri každom príspevku je uvedené číslo strany podľa stránkovania zborníka referátov publikovaného na DVD (ISBN: 978-80-85221-68-8).

Adresy elektronickej pošty v jednotlivých príspevkoch sú upravené (je vložená medzera pred znak @), aby bolo znížené riziko ich zneužitia na posielanie nevyžiadanej pošty ! Pri deviatich referátoch je uvedený iba abstrakt, pretože neboli dodané príspevky do zborníka.


O B S A H

01   M. Lorenc
       Celoštátne slnečné semináre – nielen štatistický pohľad na 40-ročnú históriu

  7

02   V. Karlovský

       Oscilácie v G páse a Ca II H krídle v aktívnej oblasti NOAA AR10789

  22

03   M. Bodnárová, J. Rybák, A. Hanslmeier, D. Utz

       Dynamika fotosférických jasných bodov v G-páse odvodená použitím dvoch plne automatických algoritmov

 25

04   J. Koza

       Sensitivity of selected Ba II, Fe I, Fe II, and Cr I spectral lines to velocity in quiet solar atmosphere

 30

05   L. Pastorek

       Slnečná aktivita v minulosti a prognóza pre 21. storočie

 41

06   J. Klimeš st., J. Klimeš ml.
      
Rozmarná sluneční aktivita

 46

07   L. Kulčár, M. Csatáryová

       Analýza výskytu typov slnečných škvŕn pozorovaných teleskopicky a voľným okom     

 51

08   V. Karlovský

       Koherencia medzi polárnymi fakulami na severnej a južnej hemisfére Slnka na severnej a južnej hemisfére Slnka

 55

09   I. Dorotovič, J. Rybák, A. Garcia, P. Journoud

       North-south asymmetry of Ca II K regions determined from OAUC spectroheliograms: 1996 - 2006

 58

10   V. Bumba, M. Klvaňa

       Co ovlivňuje průběh jedenáctiletého cyklu sluneční aktivity

 64

11   E. Dzifčáková
      
Slnečné erupcie

 72

12   Y.-H. Kim, Y.-D. Park, S.-Ch. Bong, K.-S. Cho, and J. Chae

       A small-scale H-alpha eruption in the north polar limb of the Sun observed by New Solar Telescope

 73

13   A. Kulinová, J. Kašparová, E.Dzifčáková

       Diagnostika netermálnej distribúcie zo spektier slnečných erupcií – RESIK, RHESSI

 77

14   Š. Mackovjak, J. Dudík, E. Dzifčáková

       Emisia C IV a magnetická topológia

 78

15   J. Skála, M. Bárta, M. Varady

       Simulace kaskádní rekonexe ve sluneční erupci metodou konečných prvků

 84

16   J. Koza

       Žiarenie slnečnej chromosféry    

 90

17   J. Koza, R. J. Rutten, A. Vourlidas

       Dynamic Lyman α jets    

 94

18   M. Zapiór, P. Rudawy

       3d trajectories of plasma blobs in solar eruptive and active prominences

  100

19   M. Zapiór

       Oscillations of solar prominences observed by Wroclaw MSDP instrument

  101

20   J. Dudík, E. Dzifčáková, A. Kulinová, M. Karlický

       Kappa-distribúcie a ohrev koróny

  102

21   J. Rybák, P. Gömöry, A. Benz, S. Bogachev, R. Brajša

       Ohrev pokojnej slnečnej koróny z meraní prístroja FET/TESIS na družici KORONAS-FOTON

 107

22   N. Gopalswamy

       Coronal Mass Ejections: a Summary of Recent Results

 108

23   M. Lorenc, L. Pastorek, M. Rybanský

       Variácie EUV žiarenia Slnka a koronálny index slnečnej aktivity

 131

24   K. Barczyński, M. Bělík, E. Marková

       Dynamika polárních paprsků pozorovaná během zatmění Slunce

 134

25   E. Marková, M. Bělík, L. Křivský, M. Druckmüller

       Sluneční koróna během zatmění Slunce v roce 2009


 138

26   L. Křivský, E. Marková, M. Bělík, M. Druckmüller

       Zatmění Slunce 2010 - plánované experimenty Hvězdárny v Úpici


 141

27   T. Pintér, K. Péntek, Z. Mitre

       Mathematical analysis of temperature results of the total solar eclipse in China on the 22nd July, 2009


 144

28   J. Laštovička

       Mezinárodní program SCOSTEP/CAWSES-II


 155

29   N. Gopalswamy, J. M. Davila

       International Space Weather Initiative (ISWI)


 160

30   I. Dorotovič

       ISWI na Slovensku


 161

31   F. Valach, M. Revallo, P. Hejda, J. Bochníček

       Modelovanie kozmického počasia umelou neurónovou sieťou


 162

32   M. Rybanský, I. Dorotovič, T. Pintér, K. Kudela

       Zvláštnosti priebehov úrovne kozmického žiarenia po náhlych poklesoch


 169

33   Bodnárová M., Rybák J., Gömöry P., Kudela K.

       Slnečná aktivita a kozmické žiarenie: magnetické pole Slnka a úroveň kozmického žiarenia


 175

34   F.K. Janda

       Minimum a start jedenáctiletého cyklu, zemská ionosféra a radioamatéři


 179

35   I. Dorotovič, I. Trigo

       Vplyv slnečnej aktivity na meteorologické indexy NAO a AO: 1950 - 2009


 180

36   P. Surový, I. Dorotovič, V. Karlovský, J. L. Lousada, J. C. Rodrigues, M. Rybanský, P. Fleischer

       Impact of solar activity on the growth of pine trees (Pinus cembra: 1610 – 1970; Pinus pinaster: 1910 – 1989)


 184

37   Y.-D. Park, Y.H. Kim, J. Chae, P.R. Goode, K.S. Cho, H.M. Park, J.K. Nah, B.H. Jang

       Fast Imaging Solar Spectrograph System in New Solar Telescope

 189

38   P. Kotrč

       Pět dalekohledů a spektrografů HSFA – rodinné stříbro nebo danajské dary?

 190

39   J. Rybák, R. Mačura, P. Bendík, O. Bochníček, V. Horecká

       Observatórium Lomnický štít – meteorológia a slnečná astrofyzika

 191

40   J. Rybák, J. Ambróz, P. Gömöry, M. Kozák, A. Kučera, S. Tomczyk, S. Sewell, R. Summers, L. Sutherland, A. Watt

       Koronálny multikanálový polarimeter pre observatórium Lomnický štít

 196

41   M. Sobotka, M. Klvaňa, Z. Melich, Z. Rail

       Vývoj celodiskového dalekohledu pro EST

 201

42   A. Garcia, M. Klvaňa, M. Sobotka, V. Bumba

       Spectroheliograms recorded using the new CCD camera in the OAUC, Coimbra, Portugal

 206

43   J. Karlovský, V. Karlovský

       SID monitor a registrácia slnečných erupcií v Hlohovci

 210


Stránku pripravil:   I. Dorotovič, ivan.dorotovic [at] suh.sk
Dátum poslednej aktualizácie:    15. 11. 2010