Zborník referátov z 21. celoštátneho slnečného seminára

 

Texty a obrázky rukopisov sú zverejnené bez jazykovej úpravy, len s malou grafickou úpravou (takmer tak ako boli zaslané autormi). Pri každom príspevku je uvedené poradové číslo podľa zborníka referátov publikovaného na CD (ISBN: 978-80-85221-74-9).

Adresy elektronickej pošty v jednotlivých príspevkoch sú upravené (je vložená medzera pred znak @), aby bolo znížené riziko ich zneužitia na posielanie nevyžiadanej pošty ! Pri dvoch referátoch je uvedený iba abstrakt, pretože neboli dodané príspevky do zborníka.


O B S A H

01   P. Heinzel
       Pozorování Slunce z kosmu

 

02   M. Sobotka

       Novinky ve výzkumu slunečních skvrn II

 

03   R. Gafeira, C. Fonte, A. Pais, J. Fernandes

       Growth and decay of ARs: Sunspot areas with Fuzzy Sets + SDO

 

04   V. Karlovský

       Oscilácie v G páse, krídle čiary Ca II H  a v strede čiary Ca II H v aktívnej oblasti NOAA  AR10789

 

05   D. Utz, J. Jurčák, S. Thonhofer, B. Lemmerer

       Investigating the physics of magnetic bright points by Sunrise/IMaX

 

06   M. Bodnárová, J. Koza, J. Rybák, P. Sütterlin
      
Chromosférická odozva dynamiky fotosférických jasných bodov v G-páse

07   L. Pastorek

       Koniec predĺženého minima medzi 23. a 24. slnečným cyklom     

08   P. Kalenda

       Praktický test modelu sluneční aktivity - predikce maxima 24. slunečního cyklu

09   V. Bumba

       Planety a sluneční aktivita

10   I. Dorotovič, J. Rybák, A. Garcia, P. Journoud

       Severo-južná asymetria oblastí Ca II K3 určená zo spektroheliogramov

11   M. Bárta
      
Teorie magnetické rekonexe a její aplikace ve sluneční fyzice

12   E. Dzifčáková

       Vplyv κ-distribúcií a DEM na diagnostiku plazmy

13   J. Dudík

       Filamenty a protuberancie

14   P. Schwartz, P. Heinzel, P. Kotrč, F. Fárník, Yu. A. Kupryakov, E. E. DeLuca

       Hmotnosť pokojných protuberancií určená z multispektrálnych pozorovaní

 

15   E. Dzifčáková

       Slnečná koróna a heliosféra

16   J. Dudík, J. Kašparová, E. Dzifčáková, M. Karlický, Š. Mackovjak

       Koronálne a erupčné UV a röntgenové kontinuum pre netermálne distribúcie     

17   M. Lorenc, I. Dorotovič, M. Rybanský
       
Variácie emisných čiar ultrafialovej slnečnej koróny a koronálny index

 

18   Š. Mackovjak, E. Dzifčáková, J. Dudík

       Diagnostika kappa-distribúcií z EUV spektier Hinode/EIS

 

19   M. Rybanský, I. Dorotovič, M. Lorenc, E. Shahamatnia, R. A. Ribeiro, J. M. Fonseca

       Hľadanie jet streamu

  

20   E. Marková

       Sluneční koróna při úplných zatměních Slunce

  

21   M. Bělík, K. Barczyński

       Nové zajímavé výsledky o dynamice slunečních paprsků

22   K. Kudela

       Sto rokov od objavu kozmického žiarenia: niekoľko poznámok23   V. Bumba

       Jak se „česko-slovenskýspektrohelioskop zasloužil o sluneční fyziku a vztahy SlunceZemě24   J. Laštovička

       Nový evropský projekt COST ES1005 "Towards a more complete assessment of the impact of solar variability on the Earth's climate"25   F. Valach, M. Revallo, P. Hejda, J. Bochníček

       Geomagnetická aktivita pri prevažujúcej južnej orientácii medziplanetárneho magnetického poľa26   M. Revallo, F. Valach, P. Hejda, J. Bochníček

       Modelovanie geomagnetickej búrky metódou umelých neurónových sietí


 

27   Ch. Monstein

       CALLISTO and the e-CALLISTO network


 

28   I. Dorotovič, T. Pintér

       Slnečný rádiový spektrometer CALLISTO v Hurbanoveprvé výsledky


 

29   I. Dorotovič, T. Pintér

       SID monitoring na Slovensku


 

30   J. Karlovský, V. Karlovský

       SID monitor a skúsenosti s registráciou slnečných erupcií v Hlohovci

31   J. Rybák, J. Ambróz, P. Gömöry, M. Kozák, A. Kučera, S. Tomczyk, S. Sewell, P. Aumiller, R. Summers, L. Sutherland, A. Watt

       Spektropolarimeter CoMP-S na Observatóriu Lomnický štít AsÚ SAV


 

32   P. Kotrč

       Výsledky aktuálnich projektů pozorovani Slunce na ondřejovských optických spektrografech


 

33   P. Rapavý, J. Rybák

       Ellermanove bomby - hon za najmenej energetickou bielou erupciou - Rimavská Sobota 22. 4. 2011 – "level 1"


 

34   J. Rybák, R. Mačura, P. Gömöry, A. Kučera, V. Rušin, W. Pötzi, D. Baumgartner, A. Hanslmeier, A. Veronig, M. Temmer

       Spoločný katalóg H-alfa protuberancií observatórií LSO a KSO - prvé výsledky35   P. Ďuriš, L. Křivský, J. Kákona, R. Slošiar

       Nové možnosti v rádioastronómii nielen pre amatérov

36   P. Kalenda, E. Kalendová

       Uměli stavitelé Stonehenge předpovídat zatmění Slunce?

37   V. Karlovský

       Astronomická orientácia kaštieľov Dolná Krupá a Voderady na Slnko


Stránku pripravil:   I. Dorotovič, dorotovic @suh.sk
Dátum poslednej aktualizácie:    25. 10. 2013