Rádiometeory

Registrácia rádiových ozvien

 

Registrácia rádiových ozvien odrazom od meteorických stôp

RMR - Radio Meteor Registration

 

 

Úvod

 

Na registrovanie počtu meteorov sa s úspechom dá použiť odraz rádiových vĺn od ionizovaných stôp meteorov. Na tento účel postačuje pomerne jednoduchá aparatúra pozostávajúca z antény, prijímača a počítača. Nevyhnutným predpokladom na takúto registráciu je vhodný vysielač. Vysielač musí mať dostatočný výkon (kW) a mal by byť pod rádiovým horizontom - teda tak ďaleko aby sme jeho signál neprijímali priamou vlnou. Vhodná vzdialenosť je asi 300 - 1000 km. Najvhodnejšia frekvencia je medzi 30 - 100 MHz, ale pri vysokom výkone to môže byť aj viac. Vysielač musí vysielať nepretržite v čase. Na tento účel boli v minulosti vhodné analógové televízne vysielače, ale tie sa stali vzácnosťou po digitalizácií televízie v Európe. Stále sa však dajú nájsť vhodné vysielače na Ukrajine. Rovnako je možné použiť vysielač GRAVES na frekvencií asi 143 MHz vo Francúzsku.

 

 

Čítať ďalej: Registrácia rádiových ozvien

Podkategórie