Zraz mladých astronómov Slovenska (ZMAS)

Prečítané: 9404x

Zraz mladých astronómov Slovenska (ZMAS) je stretnutie mládeže so záujmom o astronómiu a príbuzné vedné odbory. Má dlhú tradíciu siahajúcu do roku 1969 a prekonal rôzne zmeny.
Momentálne je ZMAS tvorený hlavne stredoškolskou mládežou. Garanciou ich hlbokého záujmu o vedu je fakt, že ide prevažne o finalistov celoslovenskej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" (ČVOH). 

 

Program ZMASu je veľmi bohatý. Skladá sa z odborných prednášok z rôznych oblastí astronómie, astrofyziky, kozmológie, matematiky, fyziky, ale aj meteorológie, biológie, histórie, astrofotografie a podobne. Prednášatelia sú kvalifikovaní a skúsení pracovníci hvezdární, univerzít, členovia SAS a skúsení astrofotografi, či pozorovatelia. Aj samotní účastníci majú možnosť predniesť vlastné prednášky pod odborným dohľadom. Takto si môžu rozvíjať schopnosti potrebné pre ďalšie štúdium na univerzitách, budúce povolanie vedcov, alebo pre schopnosť lepšie sa uplatniť v iných oblastiach v spoločnosti. 

 

Do programu ZMASu sú zaradené aj rôzne fyzikálne a astronomické experimenty, merania a pozorovania. Pomocou viacerých ďalekohľadov je možné samostatne, alebo s asistenciou lektora pozorovať objekty dennej a nočnej oblohy, vykonávať fotografovanie oblohy či už vlastnou, alebo zapožičanou technikou a mnoho ďalšieho. Pri výbere lokality ZMASu sa zvlášť dbá na dobré pozorovacie podmienky s dobrým výhľadom na oblohu, kde neruší umelé osvetlenie.

 

Súčasťou ZMASu je aj množstvo zábavných úloh, hier a súťaží rozvíjajúcich nielen logické myslenie a vedomosti, ale aj zručnosti a pohybovú aktivitu. Účastníci počas nich získavajú potrebné návyky na tímovú prácu. 

 

Jeden deň je venovaný výletu do okolia, ktorý poskytne aktívny oddych v horskom prostredí a možnosť oboznámiť sa s históriou a geologickou aj biologickou stavbou okolia.

 

Vďaka týmto atribútom je ZMAS nielen úzko špecializovaným formálnym stretnutím, ale aj komplexným podujatím spájajúcim seminár, školenie, oddych a praktikum s možnosťou naučiť sa pracovať s modernou astronomickou aj inou meracou a pozorovacou technikou. Zároveň rozvíja osobné vedomosti, zručnosti aj sociálne väzby a komunikáciu. Poskytuje možnosť nadväzovania osobných kontaktov medzi účastníkmi navzájom aj s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na organizácii a programe ZMASu a dáva tak priestor pre vzájomnú spoluprácu.

 

Predbežný program ZMASu 2018:

 

Predbežný program 50. Zrazu mladých astronómov Slovenska

30. 6. - 6. 7. 2018

Chata pod Hrbom, Ľubietová

 

30. jún - sobota 13:00 - 18:00 príchod, prezentácia
  18:30 - 19:00 večera
  19:00 - 19:30 Stanislav Kaniansky - Privítanie, bezpečnostné pokyny, program ZMASu
  19:30 - 21:00 zoznamovanie
  21:00 - 00:00 príprava na nočné pozorovanie, nočné pozorovanie (Barsa, Kaniansky, Lipták, Mäsiar)
     
1. júl - nedeľa 09:00 - 09:30 raňajky
  09:30 - 10:00 osobné voľno
  10:00 - 11:30 Stanislav Kaniansky - "Za indiánskou tmou"
  11:30 - 13:00 Stanislav Kaniansky - "Astropuzzle"
  13:00 - 13:30 obed
  13:30 - 15:00 osobné voľno
  15:00 - 16:00 Jozef Lipták - "Zo zákulisia astronomickej olympiády"
  16:00 - 17:15 Stanislav Šišulák - "Astronómia vo včasnom novoveku (1500 - 1800)"
  17:15 - 18:30 Stanislav Kaniansky, Stanislav Šišulák - "Kozmický kvíz I"
  18:30 - 19:00 večera
  19:00 - 20:00 osobné voľno
  20:00 - 21:00 Stanislav Kaniansky, Ján Mäsiar - "Orientácia vo hviezdnom poli"
  21:00 - 02:00 príprava na nočné pozorovanie, nočné pozorovanie (Barsa, Kaniansky, Lipták, Mäsiar)
     
2. júl - pondelok 09:00 - 09:30 raňajky
  09:30 - 10:00 osobné voľno
  10:00 - 11:30 Rudolf Gális - "Piliere vesmíru I"
  11:30 - 13:00 Ján Mäsiar - "Astrostop"
  13:00 - 13:30 obed
  13:30 - 15:00 osobné voľno
  15:00 - 16:00 Rudolf Gális - "PS. Gravitačná astrofyzika"
  16:00 - 17:30 Róbert Barsa - "Pokročilé techniky v astrofotografii"
  17:30 - 18:30 Stanislav Kaniansky - "Kečkopar"
  18:30 - 19:00 večera
  19:00 - 20:00 osobné voľno
  20:00 - 22:00 operatívny blok - "Escape room I"
  20:00 - 02:00 príprava na nočné pozorovanie, nočné pozorovanie (Barsa, Kaniansky, Lipták, Mäsiar)
     
3. júl - utorok 09:00 - 09:30 raňajky
  09:30 - 10:00 osobné voľno
  10:00 - 11:30 Rudolf Gális - "Piliere vesmíru II"
  11:30 - 13:00 Stanislav Kaniansky - "Homonymus"
  13:00 - 13:30 obed
  13:30 - 15:00 osobné voľno
  15:00 - 15:30 Róbert Barsa - "Úvod do techniky snímačov obrazu"
  15:30 - 16:30 operatívny blok
  16:30 - 18:30 Stanislav Kaniansky, Ján Mäsiar - "Astrolympiáda"
  18:30 - 19:00 večera
  19:00 - 20:00 osobné voľno
  20:00 - 22:00 operatívny blok - "Escape room II"
  20:00 - 02:00 príprava na nočné pozorovanie, nočné pozorovanie (Barsa, Kaniansky, Lipták, Mäsiar)
  20:00 - 02:00 Róbert Barsa - "Príprava na lov (fotónov)" - workshop pre pozorovateľa a astrofotografa
     
4. júl - streda 09:00 - 09:30 raňajky
  09:30 - 10:00 osobné voľno
  10:00 - 14:00 výlet
  14:00 - 14:30 obed
  14:30 - 16:30 osobné voľno
  16:30 - 18:30 Stanislav Kaniansky - "Milujem ZMAS"
  18:30 - 19:00 večera
  19:00 - 20:00 osobné voľno
  20:00 - 22:00 Stanislav Kaniansky - "Šifrovačka"
  22:00 - 02:00 príprava na nočné pozorovanie, nočné pozorovanie (Barsa, Kaniansky, Lipták, Mäsiar)
     
5. júl - štvrtok 09:00 - 09:30 raňajky
  09:30 - 10:00 osobné voľno
  10:00 - 11:00 Zoltán Garai - "Rozpadávajúce sa exo-objekty a ich výskum na Slovensku"
  11:00 - 12:30 Rudolf Gális - "Piliere vesmíru III"
  13:00 - 13:30 obed
  13:30 - 15:00 osobné voľno
  15:00 - 16:00 Stanislav Kaniansky - "Som expert"
  16:00 - 17:00 operatívny blok
  17:00 - 18:30 Stanislav Kaniansky, Stanislav Šišulák - "Kozmický kvíz II"
  18:30 - 19:00 večera
  18:30 - 20:00 príprava na táborák
  20:00 - ... rozlúčkový táborák
     
6. júl - piatok 08:00 - 08:30 raňajky
  08:30 - 10:00 odchod účastníkov