Slnečný seminár 2022

Úvod

 

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove organizuje 26. slnečný seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční  v dňoch 6. - 10. júna 2022 Piešťanoch.   

 

Návratka č. 2

 

26. slnečný seminár je  organizovaný v rámci projektu cezhraničnej spolupráce

Interreg SKHU/1902/4.1/050, STARS CONNECT US: Hviezdy nás spájajú - astronómia bez hraníc.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

 

 

Cieľ seminára

Cieľom seminára bude prezentovať nové výsledky slnečnej fyziky a z oblasti vzťahov Slnko - Zem ako i poskytnúť prehľad o súčasnom stave vo vybraných oblastiach slnečnej fyziky, geofyziky, meteorológie a klimatológie. Samostatný priestor bude venovaný prezentácii prác študentov a doktorandov univerzitných a akademických pracovísk a výsledkom odbornej a popularizačnej práce hvezdární SR a ČR.

Pozvané referáty, ústne prednesené príspevky i postery by sa mali týkať nasledovných oblastí: fyzikálne javy v slnečnej atmosfére, slnečná aktivita, úplné zatmenia Slnka, kozmické počasie a jeho vplyv na geoaktivitu, meteorologické a klimatické procesy.

Z referátov prednesených na seminári plánuje SÚH vydať Zborník referátov v elektronickej forme na DVD.

Vedecký organizačný výbor seminára

Ivan Dorotovič (predseda), SÚH Hurbanovo a Slnečná sekcia SAS pri SAV; Elena DzifčákováAstronomický ústav AV ČR Ondřejov; Peter GömöryAstronomický ústav SAV Tatranská Lomnica; Šimon Mackovjak, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice; Ladislav Pastorek, SÚH Hurbanovo; Michal Sobotka, Astronomický ústav AV ČR Ondřejov a Sluneční sekce ČAS; Fridrich Valach, Geomagnetické observatórium Ústavu vied o Zemi SAV, Hurbanovo.

 

Organizátori seminára

 

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

tel.: +421 (0) 35/2451102 (ústredňa), +421 (0) 35/2451114 (E. Hodálová, priamo), +421 (0) 35/2451115 (I. Dorotovič, priamo),

fax.: +421 (0)35/7602487, e-mail: eleonora.hodalova [at] suh.sk, ivan.dorotovic [at] suh.sk

Lokálny organizačný výbor slnečného seminára

Ivan Dorotovič (predseda), Eleonóra Hodálová, Anna Lovászová, Ladislav Pastorek, Marián Vidovenec

 

Slnečná sekcia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV

(finančná spoluúčasť pri organizovaní seminára a vydaní Zborníka referátov)

 

Sluneční sekce České astronomické společnosti

(finančná spoluúčasť pri organizovaní seminára a vydaní Zborníka referátov)

Program seminára

Program seminára si môžete pozrieť TU

Prípadné požiadavky a návrhy napíšte p. Hodálovej.

V stredu 8. júna 2022 (celé popoludnie) je plánovaná exkurzia do Hradu Beckov

Abstrakty referatov a posterov si môžete stiahnuť TU