Návratka

Návratka č. 2

26. celoštátny slnečný seminár - Piešťany, 6. - 10. jún 2022 - bude organizovaný prezenčnou formou


. . . [prosíme vyplniť a odoslať najneskôr do 17. 5. 2022]


 


 

Seminára sa: *

V prípade účasti:

.


 

Záujem o vegetariánsku stravu *

Záväzne sa prihlasujem na 26. celoštátny slnečný seminár a som si vedomý (-á), že v prípade neúčasti mi môžu byť dané k náhrade všetky náklady s tým spojené. 


***