Zborník referátov z 23.CSS

Zborník referátov z 23. celoštátneho slnečného seminára

 

Texty a obrázky rukopisov sú zverejnené bez jazykovej úpravy, len s malou grafickou úpravou (takmer tak ako boli zaslané autormi). Pri každom príspevku je uvedené poradové číslo článku podľa zostavenia zborníka referátov publikovaného na DVD                                                 (ISBN: 978-80-85221-92-3).

Adresy elektronickej pošty v jednotlivých príspevkoch sú upravené (je vložená medzera pred znak @), aby bolo znížené riziko ich zneužitia na posielanie nevyžiadanej pošty. Pri mnohých referátoch je uvedený iba abstrakt, pretože neboli dodané príspevky do zborníka!

  

O B S A H

  

01 - L. PastorekPozorovanie Slnka vo hvezdárni Hurbanovo

 

02 - E. Marková: Vzpomínka na Dr. Ladislava Křivského

 

03  C. Fischer: Quiet sun magnetic fields

 

04 - D. Utz, O.Kühner, T. Van Doorsselaere, N. Magyar, I. Calvo Santamaria, J. I. Campos RozoVertical magnetic flux tube expansion in the solar atmosphere from the photosphere to the corona. A motivational letter


05 - J. Klimeš ml., J. Klimeš st.
Aktuální sluneční cyklus z pohledu pozorovatele

 

06 - L. PastorekSme po maxime 24. slnečného cyklu

 

07 - I. Dorotovič, M. Rybanský: O rotácii povrchu Slnka

 

08 - I. Dorotovič, M. RybanskýVariácie EUV žiarenia Slnka v rozsahu vlnových dĺžok od 26 do 34 nm (1944 – 2015)

 

09 - V. KarlovskýAnalýza variability slnečnej aktivity metódou EMD

  

10 - I. Dorotovič, J. Rybák, E. Shahamatnia, J. M. Fonseca, R. A. Ribeiro, A. Falcão, S. Carvalho,  A. Garcia, T. Barata, J. FernandesEvolution of Solar Activity over a Solar Cycle – Work in Progress

  

11 - M. Bodnárová, D. Utz: Variácie spektrálnych charakte-ristík čiary Hα vo vzťahu k „bright mottle“ v slnečnej chromosfére

 

12 - M. Sobotka, P. Heinzel, M. Švanda, J. Jurčák, D. Del Moro, F. Berrilli: Ohřev chromosféry akustickými vlnami

 

13 - A. BerlickiChromospheric solar flares

 

14 - P. Gömöry, A. M. Veronig, Y. Su, M. Temmer, K. ThalmannPohyby plazmy a hustotné zmeny súvisiace s chromosférickým vyparovaním odvodené z pozorovaní získaných prístrojom Hinode/EIS počas erupcie M1.6

 

15 - A. Zemanová, E. Dzifčáková, J. Sylwester, Ż. Szaforz, M. Stęślicki, B. Sylwester, K. PhillipsAnalýza erupčných čiarových spektier v RTG oblasti získaných družicou SMM


16 - P. Kotrč, P. Heinzel, O. Procházka, M. Zapiór, J. Zeman
První výsledky měření optického kontinua ve slunečních erupcích

 

17 - R. Vašková, A. KučeraEmisné a kinematické charakteristiky slnečnej erupcie M5.4

 

18 - A. Kučera: Spektroskopia slnečnej protuberancie (filamentu) s veľkým priestorovým rozlíšením

 

19 - M. ZapiórSpirální geometrie magnetického pole určená na základě 3D pohybu uzlů ve sluneční protuberanci

 

20 - J. Koza, A. L. Ariste, J. Rybák, P. Gömöry, M. KozákŠtúdium pokojnej protuberancie pozorovanej v spektrálnej čiare He I D3 ďalekohľadom THEMIS

 

21 - E. Dzifčáková, J. Dudík, Š. Mackovjak: Efekt nerovnovážnej ionizácie elektrónovým zväzkom na EUV spektrá

 

22 - J. Lörinčík ml., J. Dudík, E. Dzifčáková EUV spektrum pozorované prístrojom Hinode/EIS: redukcia dát a možnosti plazmovej diagnostiky

 

23 - J. LaštovičkaInternational program SCOSTEP – VarSITI

 

24 - J. Klimeš ml.: Sluneční aktivita a naše počasí ve vztahu k paměti a zdraví lidstva

 

25 - O. V. Dudnik, E. V. Kurbatov, J. Sylwester, M. Kowalinski, J. Bąkała, M. Siarkowski: Conceptual outline of charged particle monitor for ChemiX solar      X-ray spectrophotometer for the Interhelio-Probe interplanetary mission

 

26 - O. V. Dudnik,J. Sylwester, P. PodgórskiCombined study of radiation belts by the satellite particle telescope STEP-F and solar soft X-ray photometer SphinX during recent deep minimum of solar activity

 

27 -  K. KudelaKvázi-periodické variácie kozmického žiarenia na zemskom povrchu: niekoľko poznámok

 

28 - M. Kancírová, M. Kollárik, K. Kudela,  R. Langer, I. Strharský: Kozmické žiarenie a búrky: Lomnický Štít 2014-2015

 

29 - J. Chum, J. Urbář, J.-Y. LiuPřechodová odezva ionosféry na sluneční vzplanutí v oblasti X a EUV

 

30 - F. Valach, M. Revallo, M. Váczyová, P. Hejda, J. BochníčekInteraktívna metóda na určovanie K indexov založená na skúsenostiach generácií pozorovateľov na geomagnetickom observatóriu v Hurbanove

 

31 - M. Revallo, F. Valach, P. Hejda, J. Bochníček Modelovanie magnetických búrok vyvolaných CME a CIR

 

32 - M. SobotkaPříběh dalekohledu GREGOR

 

33 - J. Kavka, H. Balthasar, P. Gömöry, C. Kuckein, A. Kučera a GREGOR team: Spektropolarimetrické pozorovania slnečnej škvrny vo vysokom rozlíšení získané ďalekohľadom GREGOR

 

34 - J. Rybák, V. Rušin, W. Pötzi, D. J. Baumgartner, H. Freislich, H. StrutzmannSpoločný katalóg H alfa protuberancií observatórií KSO a LSO - stav projektu

 

35 - J. I. Campos Rozo, S. vargas Dominguez: Sunpy: Python for Solar Physics. An implementation for Local Correlation Tracking (LCT)

 

36 - L. Lenža, J. BulekSolar Observation Data Manager – softwarové nástroje pozorovatele Slunce

 

37 - L. Lenža, J. Srba, M. Exnerová, J. BenáčekFotometrie slunečních erupcí – testy a první výsledky

 

38 - L. Lenža, J. BenáčekSoftwarový nástroj – Sluneční fotometrie verze 0.1

 

39 - J. Srba, L. LenžaRekonstrukce protuberančního koronografu pro CCD zobrazování s vysokým prostorovým a časovým rozlišením

 

40 - R. Mrllák: Registrace SEA na Hvězdárne v Úpici

 

41 - I. Dorotovič, J. Karlovský, V. KarlovskýSlnečné rádiové spektromentre na Slovensku – správa o stave registrácie slnečných rádiových vzplanutí

 

42 - V. Karlovský, E. StopkováAstronomická orientácia kostolov na Slovensku

 

43 - J. Urbář: Příležitosti pro česká i slovenská pracoviště v rámci ESA SSA Space Weather

 

44 - J. Urbář: Evropská soutěž Odysseus i pro slovenské studenty a učitele

 

V DVD-verzii Zborníka referátov sú uverejnené aj (takmer všetky) prezentácie pripravené autormi pre prezentovanie svojich príspevkov počas seminára, kde sú v niektorých prípadoch pripojené aj animácie.

Články uverejnené na tejto stránke a prezentácie na DVD je možné využiť len na študijné účely!