Astrofoto 2020 – zoznam prihlásených autorov

 

Ku dňu uzávierky našej súťaže Astrofoto evidujeme nasledovných autorov súťažných prác:

 • František Cvičela
 • Janka Janíčková
 • Pavol Gajdoš
 • Petr Lívanec
 • Štefan Horváth
 • František Michálek
 • Katarína Frost Nielsen
 • Majo Chudý
 • Lukáš Nešťák
 • Tadeáš Valent
 • Tomáš Slávik
 • Leonard Kukľa
 • Marek Súľovský
 • Ľubomír Leňko
 • Zdeněk Bardon
 • Daniela Rapavá
 • Svetozár Štefeček
 • Marián Zelenák
 • Václav Paveza
 • Martin Kučera
 • Milan Pagáč
 • Pavel Marek
 • Róbert Adam
 • Peter Jurista
 • Miroslav Grnja
 • Marián Dujnič
 • Tomáš Slovinský
 • František Strýček
 • Róbert Barsa
 • Roman Vaňúr