Podmienky súťaže Astrofoto 2020

Prečítané: 6729x

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlasuje 43. ročník súťaže Astrofoto. Súťaž je určená všetkým amatérom a profesionálom v oblasti astronómie. Všetky kategórie sú bez vekového ohraničenia. Súťažné práce budú rozdelené do nasledovných tematických kategórií:

1. Astronomické snímky – Astromaster Do tejto kategórie patria astronomické snímky planét, komét, asteroidov, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.

 

2. Astronomické snímky Do tejto kategórie patria astronomické snímky planét, komét, asteroidov, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.

 

3. Variácie na tému Obloha - Astromaster Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosferický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).

 

4. Variácie na tému Obloha. Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosferický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).

 

Kategória Astromaster je určená pre fotografov, pokročilých v spracovaní astronomických fotografií a so skúsenosťami s fotografickou a pozorovacou technikou.

 

 

5. Edukačná astrofotografia. Cieľom edukačnej astrofotografie je zobrazovanie logických, fyzikálnych, astronomických a časových súvislostí astronomických javov a objektov. Fotografie nemajú ukazovať jednotlivé objekty bez hlbších súvislostí. Majú zobrazovať také objekty, ich vzťahy alebo časové zmeny, ktoré umožňujú pomocou nich ukázať alebo vysvetliť niektorý astronomický úkaz, dej alebo fakt. Napríklad paralaxy, časové zmeny vzhľadu telies, rotácie, zmeny fázy a uhlových rozmerov, zmeny polohy východov a západov telies, zmeny tvaru, jasnosti alebo polohy, refrakcia, spektrá, jednotlivé typy galaxií a podobne. Kategória je určená pre všetky vekové skupiny a všetky skupiny náročnosti použitej techniky.

   

 

Podmienky súťaže:

 

- Do súťaže sú prijímané len digitálne fotografie, alebo fotografie digitalizované (z filmu, diapozitívu a pod...)

- Do súťaže sa prijímajú snímky získané resp. urobené v čase od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 .

- Ku každej súťažnej práci musí byť priložený formulár. Názov súboru, snímky a formulára musí byť rovnaký. Názov nesmie obsahovať diakritiku. Formulár je možné stiahnuť aj na internetovej stránke: www.suh.sk

- Digitálne zábery musia byť zaslané v niektorom z formátov: JPG, TIF alebo BMP a musia mať pripojený súbor s požadovanými údajmi. Každá snímka musí byť zaslaná aj vo formáte JPG.

- Každá súťažná práca musí byť označená tematickou kategóriou, ktorej sa autor s prácou zúčastňuje.

- Fotografiu môže zaslať len autor snímky.

- Súťažná snímka nesmie obsahovať podpis, vodoznak ani text, ktorý obsahovo priamo nesúvisí so snímkou.

- Autor sa môže prihlásiť len do jednej kategórie Astronomické snímky a do jednej kategórie Variácie na tému obloha.

- V prípade ocenenia snímky v inej nami organizovanej súťaži, nebude snímka v tejto súťaži hodnotená.

- Zaslaním snímky autor automaticky súhlasí s pravidlami súťaže.

 

Počet prác: Každý autor môže do súťaže poslať 5 súťažných fotografií v každej kategórii.


Ceny: Víťazné práce budú ocenené finančnými cenami, a to v kategóriách 1. a 3. (Astromaster): za 1. miesto 200 eur, za 2. miesto 150 eur a za 3. miesto 100 eur. V kategóriách 2. a 4.: 1. miesto 150 eur, za 2. miesto 100 eur a za 3. miesto 50 eur. Snímka roka, v prípade, že bude táto cena udelená, bude navyše ohodnotená prémiou 200 eur. Porota si vyhradzuje právo udeliť špeciálnu cenu pre autora do 18 rokov. Porota si tiež vyhradzuje právo neudeliť cenu.


Vyhodnotenie a výsledky: Súťaž vyhodnotí odborná porota. Vyhodnotenie súťaže bude uverejnené v časopise Kozmos 3/2021.

 

Všeobecné podmienky:

- Účastník súťaže vyhlasuje, že je autorom fotografie a má neobmedzené právo poskytovať ju ďalším osobám.

- Zaslané fotografie sa stávajú majetkom organizátora, ktorý si vyhradzuje právo zhotoviť kópie prác pre archív súťaže a podľa vlastného uváženia použiť súťažné fotografie na nekomerčné účely bez ďalšieho súhlasu autora.

- Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže.

- Účastník súťaže vyjadruje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov.
Pre zaradenie do súťaže je rozhodujúci dátum podania zásielky, najneskôr 31.1.2021.
Práce označené heslom ASTROFOTO posielajte na adresu:


     Slovenská ústredná hvezdáreň
     Komárňanská 137
     947 01 Hurbanovo
     Slovenská republika

Alebo e-mailom: astrofoto@suh.sk

 

Formulár na stiahnutie (DOC) 

 

Formulár na stiahnutie (ODT)