Astrofoto 2017 - vyhodnotenie

Koncom marca tohto roka sa uskutočnilo vyhodnotenie fotografií 40. ročníka medzinárodnej súťaže Astrofoto. Tak ako po iné roky, porota sa stretla v priestoroch redakcie časopisu Kozmos, aby si jej členovia vzájomne vymenili dojmy z jednotlivých prác, ktoré zaslali súťažiaci a udelili ceny. V tomto ročníku rozhodovala iba štvorčlenná porota, pričom piaty člen poroty, ktorý sa nemohol osobne zúčastniť, poslal svoje hodnotenie mailom. Do súťaže sa v tomto ročníku prihlásilo 19 súťažiacich a zaslali spolu 89 prác.

Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, v štatúte 40. ročníka boli uvedené 4 súťažné kategórie. Základné tematické rozdelenie Astronomické snímky a Variácie na tému obloha zostalo zachované, aby však mali svoju šancu aj začínajúci resp. málo pokročilí astrofotografi, tak pre tých skúsených bola v tematických celkoch vytvorená kategória Astromaster.

 

 

Pri hodnotení snímok prišla reč aj na staršie ročníky súťaže, techniky, ktoré sa vtedy používali a spomenuli sa aj mená autorov, ktoré v oblasti astrofotografie zarezonovali.

Názory porotcov pri hodnotení niektorých prác boli jednoznačné, pri iných bolo potrebné nájsť konsenzus. Každý mal svoje kritériá, podľa ktorých posudzovali snímky, každého očiam lahodilo čosi iné. Porotcovia brali do úvahy aj svoje skúsenosti a niekedy by v prípade saturácie fotografií radi poradili autorom, že menej je viac. Porotcov potešila aj jediná súťažná snímka zo zatmenia Slnka, ktoré bolo vlani v USA.


 

 

Výsledky súťaže Astrofoto 2017

 

Astronomické snimky

1. miesto Peter Jurista: NGC 6888 Bicolor Ha,OIII,RGB

2. miesto Marek Mitter: Mesiac tesne po splne

3. miesto Karol Kenessy: M33

 

Variácie na tému obloha

1. miesto Ľubomír Leňko: NLC Storm a Venuša

2. miesto Miroslav Grnja: Parhelia

3. miesto Michaela Haringová: Polárna žiara

 

Astronomické snímky - Astromaster

1. miesto Michal Bouček: NGC2237 (HST paleta)

2. miesto Róbert Barsa: Úplné zatmenie Slnka v USA

3.miesto Peter Pír: M64

 

Variácie na tému obloha - Astromaster

1. miesto Majo Chudý: Sen noci tatranskej

2. miesto Róbert Barsa: Protisvit Slnka nad Canyonlands

3. miesto Marián Dujnič: Brieždenie na Besníku

3. miesto Josef Jíra: Bouřka

 

 

Všetkým autorom srdečne ďakujeme, oceneným blahoželáme a tešíme sa na snímky v ďalšom, 41. ročníku súťaže Astrofoto.