Astrofoto 2021 - Zoznam prihlásených autorov

Prečítané: 499x

Astrofoto 2021 – zoznam prihlásených autorov

 

S potešením uverejňujeme zoznam prihlásených súťažiacich do astrofotografickej súťaže Astrofoto 2021, ktorých počet je oproti ostatným rokom rekordný. Práce posúdi odborná porota, ktorá je oprávnená práce, ktoré nespĺňajú požiadavky, vyradiť - najmä tie, ktoré boli zhotovené inokedy, než v roku 2021, a tiež môže porota posúdiť neoprávnené zaradenie práce do nesprávnej kategórie, resp. z iných dôvodov. Zasadanie odbornej poroty sa uskutoční v skorých jarných týždňoch a výsledky jej práce budú uverejnené najskôr v časopise Kozmos 3/2022. Z našej strany budú všetky, aj sporné práce, posunuté k rukám odbornej poroty, aby zhodnotila ich oprávnenosť v súťaži. Všetkým súťažiacim prajeme čím lepšie umiestnenie. Pokiaľ súťažiaci, ktorí zaslali svoje práce do súťaže, neevidujú svoje meno v nasledujúcom zozname, žiadame ich o urgentné zaslanie prác v čo nakratšej dobe a skontaktovanie sa s nami v tejto veci.