Hlavné Menu

Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Cena ministerky kultúry SR za rok 2020 za kat. b) – oblasť kult. dedičstva a kult.-osvet. činnosti

Výsledková listina 25. ročníka "Čo vieš o hviezdach?"

Do celoslovenského finále súťaže

"Čo vieš o hviezdach?"postúpili:

 

za Bratislavský kraj

1. kategória
Meno Priezvisko Škola Umiestnenie na krajskom kole
Matej Šabík ZŠ Jeséniova Bratislava 1.
Peter Karaffa Gymnázium Pankúchova Bratislava 2.
Jakub Puškáš ZŠ s MŠ Rusovce 3.
2. kategória
Tomáš Vörös ZŠ Tajovského Senec 1.
Mária Elena Bodnárová Evanjelické lýceum Bratislava Palisády 2.
3. kategória
Juraj Halabrin Gymnázium Jura Hronca Bratislava 1.
Martin Murin Gymnázium Jura Hronca Bratislava 2.
Marek Repka Gymnázium Grösslingová Bratislava 3.

 

za Nitriansky kraj

1. kategória
Matúš Miškovič ZŠ Levická Vráble 1.
Matej Mikula ZŠ A. Kmeťa Levice 2.
Hana Korytárová ZŠ s MŠ Ludanice 3.
2. kategória
Samuel Buranský ZŠ Levická Vráble 1.
Šimon Gajdoš ZŠ J.V. Šimka Žitavany 2.
Oliver Longauer ZŠ Tribečská Topoľčany 3.
3. kategória
Robert Dianovský Gymnázium A. Vrábla Levice 1.
Peter Kvačkay Gymnázium J. Fándlyho Šaľa 2.
Natália Mokrášová Gymnázium Golianova Nitra 3.