Svieťme si na cestu...nie na hviezdy

Svieťme si na cestu... nie na hviezdy 2021 - vyhodnotenie

Svieťme si na cestu... 2021 (vyhodnotenie 11. ročníka fotosúťaže)

Kam sa posunula súťaž, námety a prístup k téme za tie roky intenzívnej osvety o správnom a nesprávnom svietení? Jubilejný 11. ročník medzinárodnej fotosúťaže Svieťme si na cestu...nie na hviezdy, bol pre organizátorov i porotu aj trochu prekvapením, lebo počet autorov (23) aj fotografií (64) bol nižší ako v predchádzajúcom, možno ak kvôli pandémii.

Predovšetkým ale treba poďakovať tým skalným prispievateľom, pre ktorých je to očividne srdcová záležitosť. Prvá kategória Ako rozhodne nesvietiť, to ukázala jednoznačne. Brutálne nasvietený hrad Beckov v kontraste s hviezdnou oblohou a meteorom až evokuje prianie, aby to už konečne tým osvetľovačom pamiatok došlo. Dobré zhrnutie všetkých možných typov zlého svietenia v skratke ponúkla kolážová fotografia P. Kostolného.

S dobrým svietením v kategórii Správne svetlo bol vždy väčší problém a tak potešila aj kompozične a fotograficky dobre zvládnutá fotografia Cesta domov od mladej fotografky. Aj jej druhá fotografia so svetlami áut pripomína to najdôležitejšie pre vodičov, že ich neoslepuje. Rastie tu nová generácia, ktorej to nie je jedno. Až filozofickú otázku, čo je vlastne dobré svetlo, nastolila fotografia hrobky Lehotských. Dobre nasvietená na fotografii, ale len vďaka zlému svetlu z mesta, ako sme sa dozvedeli z komentára, je naozaj hodné na hlbšie zamyslenie, ako veci vyzerajú a prečo a je inšpirujúca v širšom kontexte, aj keď neponúka prvoplánový vzor dobrého svietidla. Viacero fotografií v tejto kategórii zaujali vtipnejším či netradičnejším poňatím, dobrá cesta je vypnúť svetlo, či nechať ho v tuneli. A nakoniec aj sova či bociany v blízkosti svetla boli zaujímavým postrehom na zamyslenie.

V tretej kategórii Variácie na tému svetlo a tma, bol vždy najrozmanitejší výber aj fotograficky ľúbivých námetov. Bezpochyby je to často nasvietená inverzia a tak z tohto námetu najviac oslovila fotografia Salzburgu, pôsobiaca ako rozliaty žltý puding. Téma svetelných nocí tu bola niekoľkokrát, ale je to stále aktuálne. Asi s tým trendom nič neurobíme, ale je to znova príležitosť ukázať, ako by to nemalo byť, aj keď je to divácky aj fotograficky „pekné“. Výber dopĺňa fotografia s názvom Oko do vesmíru, ktoré je tvorené oblúkom Mliečnej cesty a obzoru, myšlienka nerušeného pohľadu do vesmíru je zároveň v kontraste s druhou časťou, kde je svetelné znečistenie. Pri hodnotení zaujala aj fotografia Dvaja a Musk, aj keď sa nejedná o svietenie na zemi, poukazuje na stratu nerušenej hviezdnej oblohy vďaka satelitným vláčikom E. Muska, ktorých bude niekoľko tisíc. Hviezdna obloha bola vždy aj spôsobom intímneho prežívania kontaktu s nekonečnom i s blízkym človekom a fotografia je poetickým príbehom vzťahu človeka a vesmíru. Aj tento aspekt sme považovali za vhodné zvýrazniť.

Súťaž vždy prináša mnoho pohľadov, a pri hľadaní tých myšlienok, ktoré by mohli byť inšpirujúce, je často úloha poroty ťažká, mnoho dobrých fotografií, by sa hodilo viac do súťaže astrofoto. A aj veríme, že sa tam dostanú.

Ďakujeme všetkým, a to nielen za krásne práce. Nemyslíme tým len tie fotograficky ľúbivé, práve naopak, ako hovoríme, je to špecifický aspekt tejto súťaže a často aj dilema v rozhodovaní, lebo niekedy platí, čím horšie, tým lepšie. Lebo nie je možné inak upozorniť na škodlivosť zlého svietenia.

Vyhodnotenie a ocenené fotografie budú uverejnené v časopise Kozmos 1/2022.

Za porotu D. Rapavá

1. kategória – Ako rozhodne nesvietiť

 1. cena

Beckov, Jozef Dovičin (Dolné Srnie)

Beckov, Jozef Dovičin (Dolné Srnie)

Meteor pri Beckovskom hrade a jeho nevhodné nasvietenie.

Ukážkový príklad nesprávneho svietenia, kde značná časť osvetlenia smeruje mimo objekt, ktorý má byť osvetlený. Nuž a ak si uvedomíme, že fotografia bola exponovaná až neskoro po polnoci je namieste aj otázka, či sa niekto na túto našu Národnú kultúrnu pamiatku v tomto čase aj pozerá...

 

2. cena

Vojna svetiel, Robert Barsa (Košice)

Vojna svetiel, Robert Barsa (Košice)

Táto fotografia vyvoláva zmiešané pocity. Na jednej strane je to dojem, že mesto Košice vlastne celkovo svieti správne. V jeho uliciach ešte stále prevládajú sodíkové výbojky. Na tie sme paradoxne pred érou LED svietidiel dokonca nadávali ako na najbežnejší zdroj svetelného znečistenia, aký sme poznali. Napriek tomu, sodíkové výbojky majú stále pomerne rozumnú intenzitu a príjemnú, pre noc asi najvhodnejšiu farebnú teplotu. Na druhej strane, ak sa dnes zrekonštruuje verejné osvetlenie tak, ako v uliciach, ktoré aj na fotografii veľmi ľahko identifikujeme, použijú sa spravidla najsilnejšie a najchladnejšie LED svietidlá - ako sme si už žiaľ asi zvykli. Stačí aj zopár takýchto ulíc, ktoré ani vizuálne nezapadajú do zvyšku mesta, no o to väčšiu škodu dokážu napáchať. Extrémom je vlaková stanica, ktorú by sme azda neprehliadli ani z obežnej dráhy. Človek má dokonca pocit, že už doteraz zrenovované a existujúce nevhodné svetlá svojou intenzitou prevládajú nad sodíkovými výbojkami „starého“ zvyšku mesta. Je to však nerovný súboj. Porazený však môže byť niekto iný – človek sám.

K výstižnému popisu autora snáď už nie je potrebné nič dodať. Aj tu je vidieť, že niektoré „moderné“ rekonštrukcie osvetlenia svetelné znečistenie neznižujú, práve naopak. A viniť by sme nemali starostov, či primátorov, ktorých prvoradým cieľom rekonštrukcie je zníženie nákladov na svietenie, no o správnom svietení by mali vedieť projektanti. Ach jaj, kde sú tie časy, keď práve osvetlenie železníc sme mohli dávať za príklad...

3. cena

Nevhodné osvetlenie, Pavol Kostolný (Rajecké Teplice)

Nevhodné osvetlenie, Pavol Kostolný (Rajecké Teplice)

Na fotografiách som sa snažil zachytiť príklady nevhodného osvetlenia, či už ide o rušivé svetlá orientované nesprávnym smerom, nadbytočné alebo neefektívne svietenie, ktoré sa podieľajú na svetelnom znečistení. Svetelné znečistenie následne nežiaduco vplýva na človeka, flóru, faunu, plytvanie elektrinou a v neposlednom rade na stratu tmy.

Na mozaike sú zachytené rôzne typy svetelného znečistenia:

 • Reklamné osvetlenie
 • Pouličné osvetlenie
 • Osvetlenie parkov a záhrad
 • Bezpečnostné osvetlenie
 • Priemyselné a komerčné osvetlenie
 • Osvetlenie budov

Autor ponúkol mozaiku nevhodných osvetlení, od zbytočne intenzívneho reklamného osvetlenia nákupného centra EUROVEA v Bratislave až po celú paletu miest v Trnave, ktoré sú takmer čítankovým príkladom toho, ako sa svietiť nemá.

 

2. kategória – Správne svetlo

  1. cena

Cesta domov, Anna Viktória Hudecová (Brezno)

Cesta domov, Anna Viktória Hudecová (Brezno)

Vo Valaskej - Piesku sa menilo pouličné osvetlenie za LED a teraz to svieti tak ako má, na zem a cez hmlu to pekne vidno ako svetlo smeruje na cestu.

Autorka si vybrala zrekonštruované verejné osvetlenie, ktorému k dokonalo už chýba len vhodnejšie spektrálne zloženie svietidiel, no aj takto si to zaslúži uznanie tým, ktorí sa o to pričinili.

2. cena

Hrobka Lehotských, Tomáš Náther (Valaská)

Hrobka Lehotských, Tomáš Náther (Valaská)

Takto vyzerá kultúrna pamiatka bez nasvietenia – osvetľuje ju len svetlo z mesta, ktoré samo o sebe svieti viac než dosť. Žiaľ, táto hrobka bude časom osvetlená (aktuálne prebieha jej rekonštrukcia), no prišiel prísľub, že len do 22:00, takže toto miesto ostane fotogenické aj pre ostatných fotografov.

Nad touto fotografiou porota dlho diskutovala. Je to skutočne dobré svetlo, no nasvietené práve tým zlým, ktoré je niekde dole. Ostáva nám už len veriť, že aj po rekonštrukcii hrobky bude jej osvetlenie správne, citlivo navrhnuté a zrealizované.

3. cena

Logistické centrum, Vladimír Ronec (Dubnica nad Váhom)

Logistické centrum, Vladimír Ronec (Dubnica nad Váhom)

Večerný pohľad na časť logistického centra pri Dubnici nad Váhom s komínmi sklární v Nemšovej v pozadí.

Dve svietidlá sú smerované dole, neoslňujú. Tu skutočne viac svietidiel nie je potrebných.

 

3. kategória – Variácie na tému svetlo a tma

1. cena

Súboj svetla (Inverzia_Salzburg), František Cvičela (Seekirchen am Wallersee)

Súboj svetla (Inverzia_Salzburg), František Cvičela (Seekirchen am Wallersee)

Súboj svetla z pouličného osvetlenia s miliardami rokov starým svetlom z hviezd. Každým rokom medzi jeseňou a zimou sa vyberiem pokochať sa inverziou nad Salzburgom na neďaleký vrch Gaisberg. Vrstva oblačnosti niekedy dovolí stretnúť sa svetlu z oboch svetov a zabojovať tak o priazeň pozorovateľa, no to nebeské prastaré svetlo očarí viac než falošná žiara veľkomesta, ktorá nás o nebeské divadlo okráda.

Salzburg (Soľnohrad), toto 160 tisícové mesto v Rakúsku mnohí poznajú ako miesto narodenia W. A. Mozara či Ch. Dopplera, alebo zo Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Mozart aj Doppler boli iste inšpirovaní aj nočnou oblohou , no súčasní obyvatelia už jej krásy nevidia, žijú v presile svetla. Ak ju chcú vidieť, musia si počkať na inverziu a vyjsť niekde vyššie, napríklad tak ako autor, na 1288 m vysoký vrch Gaisberg.

2. cena

Spektrálna noc, Tomáš Galbavý (Trebanice)

Spektrálna noc, Tomáš Galbavý (Trebatice)

Fotené počas podujatia Biela noc v Bratislave. Fotka zobrazuje magickú hru svetiel tmy a vody.

Biela noc je prestížny medzinárodný projekt, ktorý vznikol v Paríži v roku 2002 a ponúka umelecké zážitky v nočnom meste. Silné svetlá križujú nočnú oblohu, no v tomto prípade našťastie len počas „Bielej noci“. Na fotografii je však aj množstvo svietidiel, ktoré svietia aj tam kde to nie je potrebné a to už v poriadku nie je. Paradoxne, aj čo sa týka svietenia, je na hrade nápis „Moc pochádza od občanov“.

3. cena

Oko do vesmíru, Jiří Hlisnikovský (Palkovice)

Oko do vesmíru, Jiří Hlisnikovský (Palkovice)

Panorama 60 snímků, ořez, fotografováno pod 4. nejvyšší horou Rakouska Grossvenedigererem (na snímku s ledovcem). Podle známých zkušenějších astrofotografů by záře měla být slabou polární září.

Na tomto obrázku autor zachytil krásnu scenériu Álp, kde vďaka nadmorskej výške si užijeme aj krásy nočnej oblohy, kde bez problémov zaujme aj galaxia v Andromede. Cesta k osade akoby symbolizovala ako sa má správne svietiť, čo je v kontraste so silným modrým zdrojom, ktorý je podstatne výraznejší ako tie najjasnejšie hviezdy na oblohe.

Zvláštne ocenenie

Dvaja a Elon Musk, Anna Viktória Hudecová (Brezno)

Dvaja a Elon Musk, Anna Viktória Hudecová (Brezno)

Boli sme fotiť hviezdy a skúšali sme to odfotiť aj s postavami a fotku nám pokazil Elon Musk s jeho satelitným internetom. Je to síce na pohľad pekné, ale ak nieto pozoruje alebo fotí hviezdy tak to ruší.

Táto fotografia, kde nad obzorom značne ruší množstvo rozptýleného svetla zaujala porotu svojím posolstvom. Poukazuje na ďalší z problémov, ktorý tu je a, žiaľ, bude sa len zhoršovať.

Svieťme si na cestu... nie na hviezdy 2021

11. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“

 

Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov-Hvezdáreň v Rimavskej SoboteSlovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 11. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia.

 

Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie. Fotografie budú použité pri propagácii nutnosti zachovania nočného životného prostredia.

 

Uzávierka súťaže: 20. 10. 2021

Súťažné kategórie

1. Ako rozhodne nesvietiť

Snímky zachycujúce nesprávne svietenie. Napríklad nevhodné, aj keď niekedy oku lahodiace, nasvietenie budov, komunikácií, reklamných plôch... Dokumentácia bezúčelného plytvanie energiou, vrátane ukážok nevhodných svietidiel.

2. Správne svetlo

Snímky správneho osvetlenia, ktoré svieti tam, kam má, neoslňuje a je šetrné k nočnému životnému prostrediu. Správne typy svietidiel a osvetlenia. Mnohé mestá a obce rekonštruujú verejné osvetlenie a tak sa nájde už viac vhodných príkladov ako sa má správne svietiť.

3. Variácie na tému svetlo a tma

Úplne otvorená kategória, umožňujúca autorom široké pole pôsobnosti, kde môžu uplatniť svoju invenciu a netradičné prístupy. V tejto kategórii sú vítané aj fotomontáže. Aj tu je však potrebné myslieť na cieľ fotosúťaže, ktorá je o správnom a nesprávnom svietení.

Pozn.: v 1. a 2. kategórii nie sú dovolené fotomontáže.

 

Ceny

1. miesto: 120 €

2. miesto:   75 €

3. miesto:   50 €

V každej kategórii budú finančne ocenené prvé tri miesta o ktorých rozhodne porota do konca novembra. Porota má právo niektorú z finančných cien neudeliť.

Výsledky budú uverejnené na internetových stránkach organizátorov súťaže a v časopise Kozmos 1/2021. Výhercovia budú informovaní e-mailom.

 

Podmienky súťaže:

 • Súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci bez obmedzenia veku a štátnej príslušnosti.
 • Fotografiu môže poslať len autor snímky.
 • Maximálny počet prác v jednej kategórii je 5. Za súťažnú prácu sa považujú jednotlivé snímky alebo seriál, ktorý môže mať najviac 5 snímok. Každá fotografia seriálu musí byť zreteľne označená, že je jeho súčasťou.
 • Snímky (minimálne 1600 bodov na dlhšej strane) sa posielajú v elektronickej forme (formát jpg, tif, bmp, png) na adresu: svietme@suh.sk. Maximálna veľkosť jedného e-mailu je 5 MB. Snímky musia byť pomenované bez diakritiky.
 • Každá súťažná práca musí mať pripojený formulár s rovnakým názvom ako súťažná práca.

 Všeobecné podmienky:

 

 • Účastník súťaže vyhlasuje, že je autorom fotografie, že má neobmedzené právo poskytovať ju ďalším osobám a súhlasí s podmienkami fotosúťaže.
 • Fotografie sa stávajú majetkom organizátorov, ktorí si vyhradzujú právo nakladať s nimi podľa vlastného uváženia a použiť ich na nekomerčné účely aj bez ďalšieho súhlasu účastníka súťaže, avšak s uvedením jeho autorstva a zachovaním autorských práv.
 • Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže.
 • Účastník súťaže dobrovoľne vyjadruje svoj súhlas so spracovaním ním zaslaných osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Správcom osobných údajov je Slovenská ústredná hvezdáreň.

Svieťme si na cestu... nie na hviezdy 2020

10. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“

Uzávierka 31. 10. 2020!!!

 

Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov-Hvezdáreň v Rimavskej SoboteSlovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 9. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia.

Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie. Fotografie budú použité pri propagácii nutnosti zachovania nočného životného prostredia.

 

Uzávierka súťaže: 31. 10. 2020

Súťažné kategórie

1. Ako rozhodne nesvietiť

Snímky zachycujúce nesprávne svietenie. Napríklad nevhodné, aj keď niekedy oku lahodiace, nasvietenie budov, komunikácií, reklamných plôch... Dokumentácia bezúčelného plytvanie energiou, vrátane ukážok nevhodných svietidiel.

2. Správne svetlo

Snímky správneho osvetlenia, ktoré svieti tam, kam má, neoslňuje a je šetrné k nočnému životnému prostrediu. Správne typy svietidiel a osvetlenia. Mnohé mestá a obce rekonštruujú verejné osvetlenie a tak sa nájde už viac vhodných príkladov ako sa má správne svietiť.

3. Variácie na tému svetlo a tma

Úplne otvorená kategória, umožňujúca autorom široké pole pôsobnosti, kde môžu uplatniť svoju invenciu a netradičné prístupy. V tejto kategórii sú vítané aj fotomontáže. Aj tu je však potrebné myslieť na cieľ fotosúťaže, ktorá je o správnom a nesprávnom svietení.

Pozn.: v 1. a 2. kategórii nie sú dovolené fotomontáže.

 

Ceny

1. miesto: 120 €

2. miesto:   75 €

3. miesto:   50 €

V každej kategórii budú finančne ocenené prvé tri miesta o ktorých rozhodne porota do konca novembra. Porota má právo niektorú z finančných cien neudeliť.

Výsledky budú uverejnené na internetových stránkach organizátorov súťaže a v časopise Kozmos 1/2021. Výhercovia budú informovaní e-mailom.

 

Podmienky súťaže:

 • Súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci bez obmedzenia veku a štátnej príslušnosti.
 • Fotografiu môže poslať len autor snímky.
 • Maximálny počet prác v jednej kategórii je 5. Za súťažnú prácu sa považujú jednotlivé snímky alebo seriál, ktorý môže mať najviac 5 snímok. Každá fotografia seriálu musí byť zreteľne označená, že je jeho súčasťou.
 • Snímky (minimálne 1600 bodov na dlhšej strane) sa posielajú v elektronickej forme (formát jpg, tif, bmp, png) na adresu: svietme@suh.sk. Maximálna veľkosť jedného e-mailu je 5 MB.
 • Každá súťažná práca musí mať pripojený formulár s rovnakým názvom (bez diakritiky) ako súťažná práca.

 Všeobecné podmienky:

 

 • Účastník súťaže vyhlasuje, že je autorom fotografie, že má neobmedzené právo poskytovať ju ďalším osobám a súhlasí s podmienkami fotosúťaže.
 • Fotografie sa stávajú majetkom organizátorov, ktorí si vyhradzujú právo nakladať s nimi podľa vlastného uváženia a použiť ich na nekomerčné účely aj bez ďalšieho súhlasu účastníka súťaže, avšak s uvedením jeho autorstva a zachovaním autorských práv.
 • Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže.
 • Účastník súťaže dobrovoľne vyjadruje svoj súhlas so spracovaním ním zaslaných osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Správcom osobných údajov je Slovenská ústredná hvezdáreň.

Svieťme si na cestu... nie na hviezdy 2020 - vyhodnotenie

Jubilejný 10. ročník medzinárodnej fotosúťaže Svieťme si na cestu...nie na hviezdy bol pre organizátorov aj porotu skutočne milým prekvapením. Počet súťažných prác od 58 autorov dosiahol rekordný počet 242 fotografií. Aj to svedčí o význame tejto súťaže a záujme o pálčivý problém nesprávneho svietenia, ktorý je, aj keď si to možno neuvedomujeme, jednou z najvážnejších environmentálnych záťaží.

Medzi autormi boli známe mená fotografov či astrofotografov, no aj veľa mladých a tých začínajúcich, čo nás potešilo.

Už tradične bolo najviac fotografií v kategórii „Variácie“ a najmenej v „Správnom svetle“. Na mnohých defilovala však len hviezdne obloha s Mliečnou cestou a často aj s ikonickou kométou NEOWISE. Tie však, žiaľ, neboli o správnom či nesprávnom svietení, čo je podmienkou hodnotenia, a hodili by sa skôr do súťaže Astrofoto.

Porota dlho zápasila s dilemou, čo vybrať, čo oceniť, a čo nie. Veď tých dobrých prác bolo skutočne veľa, niekde by sa však zišlo aj zaradenie do inej kategórie. Musíme uznať, že toho správneho svetla je u nás ešte stále málo. Rekonštrukcie verejných osvetlení sa robia, no často nie práve najlepšie. Tu asi nemá zmysel „karhať“ starostov či primátorov, no o správnom a ekologickom svietení by mali mať dostatok informácií a vedomostí projektanti.

Našli sa aj práce, kde k dobrému výsledku a kompozícii by bolo stačilo urobiť len niekoľko krokov stranou alebo použiť napríklad o niečo „dlhšie sklo“. Dobré nápady kazilo nevhodné popredie, elektrický stĺp, drôty alebo konáre stromu. Vo variáciách podľa propozícií boli povolené aj úpravy a fotomontáže, no aj tie by mali spĺňať hľadisko astronomickej korektnosti. Častokrát sa, zvlášť pri „Správnom svetle“ jednalo o „peknú fotografiu“, no s nevhodnými svietidlami. Obrázky boli tak na prvý pohľad ľúbivé, pekne farebné a vysvietené a širokej verejnosti by sa iste páčili.

Všetkým ďakujeme, ich záujem o túto problematiku si vážime a veríme, že nám ostanú verní aj v budúcnosti.

Vyhodnotenie a ocenené fotografie budú uverejnené v časopise Kozmos 1/2021.

 

1. kategória - Ako rozhodne nesvietiť

1. cena

Kino Bratislava, Boris Kopaj  (Bratislava)

Sad Janka Kráľa v Bratislave v jeden jesenný podvečer, 31. 10. 2010 – 17:36

Sad Janka Kráľa je prvým verejným parkom v strednej Európe, je obľúbeným miestom „krásavice na Dunaji“. Takto bolo niekedy v minulosti nazvané hlavné mesto Slovenska. Nuž, ale v našej fotosúťaži každoročne nachádzame veľa obrázkov práve v kategórii „Ako rozhodne nesvietiť“ a to už tej „krásavici“ priveľmi nesvedčí. Svietidlá v tvare gule sú pekné cez deň, no len sa pozrite, kam všade svietia v noci. A je tu aj to povestné „pod lampou býva najväčšia tma“...

 

2. cena

Hráz přehrady Šance, Jiří Hlisnikovský (Palkovice)

Tato fotografie je zajímavá tím, že byla na počátku procesů vedoucích ke ztlumení osvětlení hráze po jejím zveřejnění na facebooku – Amatérské snímky Vesmíru a dění okolo astronomie. Zároveň jsem zaslal tuto fotografii na správu Chráněné krajinné oblasti Beskydy s dotazem, zda bylo toto osvětlení jimi schváleno. Na facebooku si fotografie všimlo několik lidí a spolu s CHKO zahájili intervence v Povodí Odry včetně astronoma Jana Kondziolky. Součástí bylo i uveřejnění článku s touto fotografií na předním zpravodajském webu v ČR – aktualne.cz. Snahy byly nakonec úspěšné a dnes po zásahu ministerstva živ. prostředí je osvětlení koruny hráze Šance utlumené a směřuje hlavně na samotnou korunu hráze.

Nielen porotu potešilo, že došlo k úprave nevhodného osvetlenia. Je však takmer nepochopiteľné, že takého nevhodné svietidlá vôbec nainštalované boli. Vodná nádrž Šance je totiž v Beskydskej oblasti tmavej oblohy, ktorej iniciátorom bol práve náš kolega Jan Kondziolka.

 

 3. cena

Príliv, Marián Kokavec (Kolárovo)

Zlé pouličné osvetlenie dokáže pokaziť zážitok s prichádzajúcej hmly v horách. (Taiwan, Chiayi County, Zhuqi Township, 4. 3. 2020  súmrak, približne 18:18)

Ešteže to nie je u nás ale na ďalekom Taiwane... Prízemná hmla odhalila nevhodné svietidlá v údolí. Fotografovi síce umožnila urobiť pekný záber, no ľudia si „tam dole“ krásu hviezdneho neba určite nevychutnajú. Mohli by sme si možno povedať, že našťastie to je  ďaleko v horách Taiwanu, no podobných príkladov by sme našli mnoho aj u nás.

 

 3. cena

Svetlá diskotéky, Vladimír Ronec (Dubnica nad Váhom)

Je to už osem rokov a vlastne aj viac... Keď v Dubnici nad Váhom dva kluby, resp. diskotéky dávali takýmto jasným spôsobom vedieť, že nadišiel čas baviť sa. Svetelnú kométu bolo vidieť na kilometre ďaleko. Skoro ako svetlo majáku. Tie časy sú už dávno preč, kométa zhasla, tak ako aj spomínané disko kluby. A mnohým zostali spomienky.

Netradičná kompozícia v tomto prípade nebude asi náhoda, či neskúsenosť fotografa. Toto nezmyselné svietenie núti k zamysleniu. Mal to byť skutočne pokojný „bufet“, ktorý by nás ukľudnil aj s nápisom No STRESS. Pre nočné prostredie je toto nezhodne smerované modré svetlo však určite stresujúce. Našťastie je to už minulosť. Teda minulosť aspoň na tomto mieste, no na iných sú tieto „svetelné lákadlá“ vcelku bežné...

 

2. kategória - Správne svetlo

1. cena

Park svetiel, Lorant Petrik (Witten)

Vtedy bola v Košiciach strašná hmla. Bola už noc, no našťastie som mal statív, lebo scéna si vyžadovala dlhšiu expozíciu.

Bola už neskorá jeseň, príroda sa pripravovala na zimný spánok a lavičky v centre mesta osireli. Správna farebná teplota svietidiel a ich smerovanie by mohli byť príkladom aj pre ďalšie mestá či obce.

 

 2. cena

Tisícíhvězdičkový kláštěr v Broumově, Petr Horálek (Seč)

Klášter v Broumově je elegantně nasvícenou památkou a zároveň ubytováním. Lidé zde mohou za nočních hodin procházet po nerušené zahradě pod tisícovkami hvězd, neboť ani město Broumov nemá díky vhodně řešenému osvětlené na mnoha místech velkou produkci světelného smogu. Samotný klášter nasvětlují červené vhodně směrované lampy a cesta do jeho vrat je řešena decentními bodovkami bez vlivu oslnění. Na klášterní zahradě tak člověk po krátké adaptaci oka vidí nejen celou památku, ale i Mléčnou dráhu nad ní. Broumovský klášter je tedy ukázkovým příkladem toho, že nasvětlovat památky decentně opravdu jde a člověk si přitom může vychutnat i hvězdné nebe.

Nasledovaniahodný príklad. K obnove kaštieľa benediktínov sa pridalo aj vcelku decentné osvetlenie. Je to predsa národná kultúrna pamiatka ČR a navyše aj v rámci CHKO Broumovsko. Ubytovaní hostia tak .majú možnosť v noci si v parku vychutnať aj krásy hviezdnej oblohy. Nad strechou svieti jasný Saturn a vidíme aj Mliečnu cestu. Urobiť takmer dokonalé osvetlenie je však náročné a aj v tomto prípade by hmla a rozptyl svetla nejaké tie nedostatky odhalila.

 

 3. cena

Observatórium, Majo Chudý (Vinohrady nad Váhom)

Fotografia vznikla v observatóriu na Skalnatom plese. Napriek tomu, že v observatóriu sa pracuje, astronómovia vedia ako sa má svietiť. Pri tlmenom svetle je zážitok z nočného pozorovania nočnej oblohy ešte intenzívnejší.

Sme vysoko v horách, je neskorá noc, Slnko ešte hlboko pod obzorom, zimná obloha defiluje v celej svojej kráse, svetla nerušia. Iný pohľad by sa nám však naskytol na opačnej strane budovy a vo večerných hodinách. Intenzívne, ba priam bezohľadné, nasvietenie lyžiarskych svahov je pre astronómov prekážkou.

 

3. kategória – Variácie na tému svetlo a tma

1. cena

Meteorári v akcii, Robert Barsa (Košice)

Povinným svietením – jediným povoleným na meteorárskej akcii je červené svetlo. Vďaka nemu pozorovatelia nielenže nezakopnú do voľne pohodených ďalekohľadov a fotoaparátov, no bez problémov si nájdu povedzme aj svoj spacák, pozorovateľ vďaka nemu zapisuje hlásené údaje o meteoroch od pozorovateľov a všetci si tak naplno užívajú toto nebeské divadlo zvané Perzeidy. A to bez toho, aby si narušili dosiahnutú akomodáciu svojich očí v tme, ktorá je veľmi dôležitá.

Hvezdári vedia ako si správne svietiť, dokázali to aj na tradičnej expedícii v Mníšku pod Hnilcom počas maxima Perzeíd (meteory sú nasnímané od 9. do 13. augusta 2020). Svetelné znečistenie, ktoré aj tu vidíme, je spôsobené predovšetkým niekoľko desiatok kilometrov vzdialenými Košicami.

 

2. cena

Nebeská stanovačka, Branislav Beliančin (Janova Lehota)

Sme za polárnym kruhom, na ostrove Senja, druhom najväčšom ostrove Nórska. Je koniec septembra 2020 a astronomická noc ešte nenastala, na kvalitné nočné snímky sa ešte len čaká. Oblohu krášli polárna žiara a fotografa iste neruší ani slabé osvetlenie červeného stanu.

 

 3. cena

„Posvieťme si“ na kométu, Miroslav Grnja (Bratislava)

Kométa C/2020 F3 NEOWISE nad Bratislavou. Fotografované z Tyršovho nábrežia na brehu Dunaja. Aj na presvetlenom bratislavskom nebi ju bolo vidieť voľným okom. Panoráma pozostáva z 5 snímok.

Večerná panoráma Bratislavy z polovice júla 2020, keď oblohu krášlila kométa NEOWISE. Bola najjasnejšou vlasaticou na našej oblohe za ostatných 23 rokov a napriek tomu ju väčšina ľudí nevidela. Na presvetlenej oblohe Bratislavy si ju všimol len ten, kto vedel kde ju hľadať. Médiá o nej čosi spočiatku aj napísali, že bude jasná, že je to unikátne, no potom pre nich akosi prestala byť zaujímavá. Škoda.

 

 3. cena

Kométa NEOWISE, Marián Dujnič  (Šenkvice)

Kométa Neowise (C/2020 F3) nad bratislavským hradom sa takto vidieť voľným okom nedala a ani ju nebolo možné kvôli svetelnému znečisteniu vidieť. Blend dvoch fotografií hradu a kométy 25 km na sever od hlavného mesta pri Vištuku s rozdielom polhodiny. Kométa je na snímke umiestnená presne tam, kde podľa efemeridy mala byť. Motiváciou tejto kompozície bolo ukázať, ako nám svetelné znečistenie znemožňuje pozorovať krásu hviezdneho neba. (Dunajské nábrežie, 20. júla 2020 o 22:14 SELČ a o 22:54 SELČ pri Vištuckom rybníku).

Tak takto nejako by sme kométu videli, ak by sme nemali presilu svetelného znečistenia. Autor fotografie si sadol k počítaču aby nám ukázal o čo nás nevhodné svietenie pripravuje. Nuž a tak porovnanie dvoch ocenených fotografií núti k zamysleniu...

 

Zvláštne ocenenie

Skutočná panoráma svetelného znečistenia, Tomáš Slovinský (Košice)

Strácame hviezdy. Pokiaľ v oblastiach s tmavou oblohou môžeme voľným okom vidieť niekoľko tisíc hviezd, vo väčších mestách ich sotva narátame 40. Toto je reálna identická panoráma šiestich segmentov Bortlovej stupnice svetelného znečistenia. Každý segment obsahuje 3 vertikálne snímky a spolu je to spojené ako panoramatická snímka. Všetky fotografie vznikli identickým vybavením, identickým nastavením a postprocesom počas jedného týždňa na Slovensku,. Našťastie, podmienky vyšli skutočne na výbornú počas celého testu! Každá fotografia vznikla v rovnaký čas cca 3:30 AM s rozdielom zopár minút, kvôli zmene polohy na oblohe v priebehu dní. Vďaka precíznosti bol test úspešný a celkom jedinečný. Verím, že to môže byť užitočné.

Táto netradičná panoráma už bola viackrát publikovaná, je učebnicovým príkladom porovnania vzhľadu nočnej oblohy z miest s rozdielnou úrovňou svetelného znečistenia. Pozorovateľnosť objektov dobre vystihuje Bortlova stupnica od 1 (obloha v centre veľkomesta) do 9 (prírodná tmavá obloha). Jednotlivé lokality (23. – 28. 3. 2020, jednotná expozícia. 25 s): 1 Košice, 2-Košické Oľšany, 3-Ďurďošík, 4-Borda, 5-Beňatina, 6-Runina.

Viac aj o tejto fotografii bolo uverejnené v Kozmose 4/2020.

 

Neocenená, no hodná uverejnenia

 

8 bilbordov za Komárnom, Nikoleta Vargová (Hurbanovo)

Stromoradie bilbordov pred vchodom do mesta snažiac sa upútať vašu pozornosť. Alebo mám radšej použiť slovo „bilbordoradie“?

Takmer hrôzostrašne umiestnené a vysvietené bilbordy hneď pri Komárne, v blízkosti frekventovanej cesty 1. triedy – a to ešte pri križovatke! Domáci vodiči tento problém poznajú, sú tu opatrnejší, no pre iných to predstavuje riziko. Určite ste si aj na fotografii všimli skôr tie reklamy ako dve malé svetielka vpravo od prichádzajúceho auta...

 

Svieťme si na cestu... nie na hviezdy 2019

9. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“

 

Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov-Hvezdáreň v Rimavskej SoboteSlovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 9. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia.

Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie. Fotografie budú použité pri propagácii nutnosti zachovania nočného životného prostredia.

 

Uzávierka súťaže: 31. 10. 2019

Súťažné kategórie

1. Ako rozhodne nesvietiť

Snímky zachycujúce nesprávne svietenie. Napríklad nevhodné, aj keď niekedy oku lahodiace, nasvietenie budov, komunikácií, reklamných plôch... Dokumentácia bezúčelného plytvanie energiou, vrátane ukážok nevhodných svietidiel.

2. Správne svetlo

Snímky správneho osvetlenia, ktoré svieti tam, kam má, neoslňuje a je šetrné k nočnému životnému prostrediu. Správne typy svietidiel a osvetlenia. Mnohé mestá a obce rekonštruujú verejné osvetlenie a tak sa nájde už viac vhodných príkladov ako sa má správne svietiť.

3. Variácie na tému svetlo a tma

Úplne otvorená kategória, umožňujúca autorom široké pole pôsobnosti, kde môžu uplatniť svoju invenciu a netradičné prístupy. V tejto kategórii sú vítané aj fotomontáže. Aj tu je však potrebné myslieť na cieľ fotosúťaže, ktorá je o správnom a nesprávnom svietení.

Pozn.: v 1. a 2. kategórii nie sú dovolené fotomontáže.

 

Ceny

1. miesto: 120 €

2. miesto:   75 €

3. miesto:   50 €

V každej kategórii budú finančne ocenené prvé tri miesta o ktorých rozhodne porota do konca novembra. Porota má právo niektorú z finančných cien neudeliť.

Výsledky budú uverejnené na internetových stránkach organizátorov súťaže a v časopise Kozmos 1/2020. Výhercovia budú informovaní e-mailom.

 

Podmienky súťaže:

 • Súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci bez obmedzenia veku a štátnej príslušnosti.
 • Fotografiu môže poslať len autor snímky.
 • Maximálny počet prác v jednej kategórii je 5. Za súťažnú prácu sa považujú jednotlivé snímky alebo seriál, ktorý môže mať najviac 5 snímok. Každá fotografia seriálu musí byť zreteľne označená, že je jeho súčasťou.
 • Snímky (minimálne 1600 bodov na dlhšej strane) sa posielajú v elektronickej forme (formát jpg, tif, bmp, png) na adresu: svietme@suh.sk. Maximálna veľkosť jedného e-mailu je 5 MB.
 • Každá súťažná práca musí mať pripojený formulár s rovnakým názvom (bez diakritiky) ako súťažná práca.

 Všeobecné podmienky:

 

 • Účastník súťaže vyhlasuje, že je autorom fotografie, že má neobmedzené právo poskytovať ju ďalším osobám a súhlasí s podmienkami fotosúťaže.
 • Fotografie sa stávajú majetkom organizátorov, ktorí si vyhradzujú právo nakladať s nimi podľa vlastného uváženia a použiť ich na nekomerčné účely aj bez ďalšieho súhlasu účastníka súťaže, avšak s uvedením jeho autorstva a zachovaním autorských práv.
 • Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže.
 • Účastník súťaže dobrovoľne vyjadruje svoj súhlas so spracovaním ním zaslaných osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Správcom osobných údajov je Slovenská ústredná hvezdáreň.