Svieťme si na cestu...nie na hviezdy 2015

Prečítané: 13950x

5 . ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu... nie na hviezdy“

 

Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov, Hvezdáreň v Rimavskej SoboteSlovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 5. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia.

Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie. Fotografie budú použité pri propagácii nutnosti zachovania nočného životného prostredia.

 

Uzávierka súťaže: 31. 10. 2015

 

 

Súťažné kategórie

1. Ako rozhodne nesvietiť

Snímky zachycujúce nesprávne svietenie. Napríklad nevhodné, aj keď niekedy oku lahodiace, nasvietenie budov, komunikácií, reklamných plôch... Dokumentácia bezúčelného plytvanie energiou, včítanie ukážok nevhodných svietidiel.

2. Správne svetlo

Snímky správneho osvetlenia, ktoré svieti tam, kam má, neoslňuje a je šetrné k nočnému životnému prostrediu. Správne typy svietidiel a osvetlenia.

3. Variácie na tému svetlo a tma

Úplne otvorená kategória, umožňujúca autorom široké pole pôsobnosti, kde môžu uplatniť svoju invenciu. Aj tu je však potrebné myslieť na cieľ fotosúťaže.

4. Rok svetla

Kategória venovaná Medzinárodnému roku svetla 2015.

Variácie na tému svetlo, ktoré môžu, ale nemusia súvisieť s oblohou (spektrá, zdroje svetla, svetelné efekty ale aj interferencie, polarizačné javy, difrakcia, irizácia, koróna, dúha...).

Pozn.: v 1. a 2. kategórii nie sú dovolené fotomontáže.

 

Ceny

1. miesto: 100 €

2. miesto: 60 €

3. miesto: 30 €

V každej kategórii budú finančne ocenené prvé tri miesta o ktorých rozhodne porota do konca novembra. Porota má právo niektorú z finančných cien neudeliť.

Výsledky budú uverejnené na internetových stránkach organizátorov súťaže a v časopise Kozmos. Výhercovia a účastníci budú informovaní e-mailom.

 

Cena divákov. Organizátori súťaže umožnia, po vyhodnotení porotou, hlasovať aj širokej verejnosti z výberu zaslaných fotografií. Ocenený Cenou divákov (fotografia s najvyšším počtom hlasov) získa vecnú cenu od sponzora súťaže (TROMF Banská Bystrica) a traja vylosovaní hlasujúci ročné predplatné časopisu Kozmos.

 

Podmienky súťaže

- súťažná kategória

- názov snímky

- meno a priezvisko autora

- vek

- adresa pre korešpondenciu

- e-mail

- číslo účtu (pre prípad ocenenia)

- miesto, dátum a čas expozície, prístroj (vhodné je ponechať EXIF)

- uvítame aj popis fotografie

Všeobecné podmienky

 

Sponzor súťaže: TROMF Banská Bystrica