Vesmír očami detí 2018 - vyhodnotenie okresného kola

Prečítané: 6214x
Postupujúce práce na celoslovenské kolo súťaže VOD - okres Komárno
Č. Kat. Meno Priezvisko Názov práce Škola Ulica školy Mesto Pedagóg
1 1 Félix Bílek Raketa letí na Mars Materská škola Nový Diel č. 50 Hurbanovo Zuzana Vrábelová
2 1 Kristína Blatnická Príšerka Materská škola Nový Diel č. 50 Hurbanovo Bc. Anita Horváthová
3 1 Zara Horváthová Veselo je vo vesmíre Materská škola Kapitánová č. 29 Komárno Marta Adameková
4 1 Dóra Besztrová " Találkozás az űrben" Materská škola s VJM Františkánov č. 20 Komárno Sipula Katalin
5 1 Ela Sabová " Život vo vesmíre" Materská škola " Legoland" Mederčská č. 38 Komárno Mgr. Beata Riszdorferová
6 2 Niki Adamčová Kríkové bytosti Základná škola Pohraničná č. 9 Komárno Aneta Hradilová
7 2 Viktor Holboj Kolónia na Marse Základná škola Rozmarínová č. 1 Komárno Ing. Renáta Kubalová
8 2 Michaela Ráczová Na vychádzke Základná škola Rozmarínová č. 1 Komárno Ing. Renáta Kubalová
9 2 Anna Sophia Svoboda Dobývanie vesmíru Základná škola Móra Jókaiho s VJM Mieru č. 2 Komárno Jókai Éva
10 2 Orsolya Vörös Marťankovia Základná škola Móra Jókaiho s VJM Mieru č. 2 Komárno Jókai Éva
11 3 Adam Zachar Vesmírne sídlisko Základná škola Nám. Konkolyho Thege č. 2 Hurbanovo Mgr. Lucia Hulková
12 3 Karina Záhorszki Mimozemšťania z farebnej planéty Základná škola s VJM Eötvösa č. 39 Komárno Mgr. Ferencziová Eva
13 3 Erik Benyo   Základná škola Pohraničná č. 9 Komárno Katarína Bugáňová
14 3 Nikolett Danics Čierna diera Základná škola Móra Jókaiho s VJM Mieru č. 2 Komárno Jókai Éva
15 3 Emma Vörösová Zrážka asteroidov Základná škola s VJM Školská č. 8 Pribeta Štefan Záležák
16 4 Lara Lengyelová Očarený pohľadom Základná umelecká škola - MAI Komárňanská č.116 Hurbanovo Mgr. Melinda Záležáková
17 4 Dávid Tomeš Vesmír Základná umelecká škola Kostolné nám. č.10 Kolárovo Mgr. Tímea Golaszová
18 4 András Kasnyik Dobývanie Mesiaca človekom Základná umelecká škola- MAI Komárňanská č.116 Hurbanovo Mgr. Melinda Záležáková
19 4 Adam Angyal Vesmír Základná umelecká škola Kostolné nám. č.10 Kolárovo Mgr. Tímea Golaszová
20 4 Dominik Németh Vesmír Základná umelecká škola Kostolné nám. č.10 Kolárovo Mgr. Tímea Golaszová
21 5 Karina Árendášová Supernova Základná umelecá škola - MAI Komárňanská č.116 Hurbanovo Mgr. Melinda Záležáková
22 5 Georgina Nagy Vesmír Základná umelecká škola Kostolné nám. č.10 Kolárovo Mgr. Tímea Golaszová
23 5 Andrea Nagyová Miečna dráha planét Základná umelecká škola - MAI Komárňanská č.116 Hurbanovo Mgr. Soňa Csontosová
24 5 Július Tégláš Objekt číslo 1911 vo Vesmíre Základná umelecká škola Letná č. 12 Komárno Jozef Szilva
25 5 Eszter Czirák Vesmír Základná umelecká škola Kostolné nám. č.10 Kolárovo Mgr. Tímea Golaszová
                 
                 
Ocenené práce v okrese Komárno
Č. Kat. Meno Priezvisko Názov práce Škola Ulica školy Mesto Pedagóg
26 1 Gabriel Pavlovič V rakete Spojená škola - ZŠ s MŠ pri zdravotnom zariadení Hradná č. 7 Komárno I.Ganzerová
27 1 Leonard Ševčík Príšerka Materská škola Nový diel č. 50 Hurbanovo Bc. Anita Horváthová
28 1 Tomáš Czigle Vo vesmíre Materská škola Kapitánová č. 29 Komárno Marta Adameková
29 1 Sára Stefankovics " Egerek támadása" Materská škola s VJM ul. Františkánov č. 20 Komárno Sipula Katalin
30 1 Monika Paradiová Na Mesiaci Materská škola Nový diel č. 50 Hurbanovo Zuzana Vrábelová
31 2 Nelly Záhorská Vesmírny duch Základná škola Pohraničná č. 9 Komárno Aneta Hradilová
32 2 Eszter Csontos Narodili sme sa z meteoritu Základná škola Móra Jókaiho s VJM Mieru č. 2 Komárno Jókai Eva
33 2 Liza Mácsik Vesmírne plazmy Základná škola Móra Jókaiho s VJM Mieru č. 2 Komárno Jókai Eva
34 2 Attila Szabó Planéta " MEZ" Základná škola Cesta na vŕšku 1 Marcelová Jaroslava Ölveczká
35 2 Patrik Vörös Môj prvý let Základná škola J.A.Komenského Rábska č. 14 Kolárovo Mgr. Monika Kacz
36 3 Ivan Bukor Tajomná planéta Základná škola s VJM Eötvösa č. 39 Komárno Mgr. Ferencziová Eva
37 3 Veronika Chvostíková Blízke stretnutie Základná škola Rozmarínová č. 1 Komárno Ing. Renata Kubalová
38 3 Jana Horváthová   Základná škola Školská č. 10 Zemianska Olča Mgr. Dagmar Janišová
39 3 Daniel Leczkési Kôň z kozmu Základná škola Nám. Konkolyho Thege č. 2 Hurbanovo Mgr. Marta Kováčová
40 3 Kitti Pinke Cesta do nekonečna Základná škola s VJM Školská č. 8 Pribeta Štefan Záležák
41 4 Marian Pinke Vesmír Súkromná ZUŠ Silvie Czafrangóovej Školská č. 332 Chotín Mgr. Andrea Szabó Križan
42 4 Zoja Polláková Súboj príšer Základná umelecká škola Komárňanská č. 116 Hurbanovo Mgr. Soňa Csontosová
43 4 Lilien Jančík   Základná umelecká škola Letná č. 12 Komárno Ágota Novák
44 4 Roman Obuch " Trojhlavý marťan" Základná umelecká škola Letná č. 12 Komárno Mgr. Art. Emőke Szilva
45 4 Eszter Csenge Kočiš Vesmír Základná umelecká škola Kostolné nám. č. 10 Kolárovo Mgr. Tímea Golaszová
46 5 Rebeka Kováčová Kozmonaut Základná umelecká škola Komárňanská č. 116 Hurbanovo Mgr. Soňa Csontosová
47 5 Réka Bugár Vesmírna noc Základná umelecká škola Letná č. 12 Komárno Jozef Szilva
48 5 Orsolya Virág Kocsis Gaia Základná umelecká škola Komárňanská č. 116 Hurbanovo Mgr. Melinda Záležáková
49 5 Réka Izsáková Gravitácia Základná umelecká škola Komárňanská č. 116 Hurbanovo Mgr. Melinda Záležáková
50 5 Nina Rusňáková Galaxia Základná umelecká škola Komárňanská č. 116 Hurbanovo Bc. Anita Horváthová
                 
                 
Postupujúce práce na celoslovenské kolo súťaže VOD - okres Nové Zámky
Č. Kat. Meno Priezvisko Názov práce Škola Ulica školy Mesto Pedagóg
51 1 Dávid Ivanega Vesmírne dobrodružstvo Základná škola s MŠ č. 93 Dubník Zuzana Mitalová
52 1 Péter Patrik Benjamín Vesmírna raketa Materská škola MDŽ č. 26 Šurany Jana Bezdedová
53 1 Isabel Hegedűsová " Vesmírčan Odo-Dodo" Materská škola Bartóková č. 38 Štúrovo Beata Babincová
54 1 Orsolya Zátik Pristáli sme na Zemi, kde ste kamoši? Materská škola Bartóková č. 38 Štúrovo Beata Babincová
55 1 Nikol Tináková Kométy a Galaxie Materská škola Šoltésovej č. 12 Nové Zámky Katarína Klučiarová
56 2 Samuel Benedek Borbély "Hviezdy a hviezdy" ZŠ K.Szemerényiho s VJM Nová cesta č. 9 Tvrdošovce Mgr. Csányiová Mária
57 2 Áron Szabó Ufo vo vesmíre ZŠ J.Endrődyho s VJM č. 491 Mužla Mária Benková
58 2 Hana Sedmáková Môj farebný vesmír Základná škola Hradná č. 22 Nové Zámky Mgr. Beata Makatová
59 2 Emma Kasášová Ufonka Androméda Základná škola G.Bethlena č. 41 Nové Zámky Katarína Klučiarová
60 2 Sofia Mária Kasášová Snímka ružovej Galaxie Základná škola G.Bethlena č. 41 Nové Zámky Katarína Klučiarová
61 3 Lilian Šimuneková Farebný vesmír v hrsti Základná škola Hradná č. 22 Nové Zámky Mgr. Alžbeta Kassová
62 3 Vivien Horváthová Farebný svet vo vesmíre ZŠ J.Endrődyho s VJM č. 491 Mužla Mgr. Oľga Zácsová
63 3 Lujza Gábrišová   Základná škola č.505 Mojzesovo - Černík Mgr. Miriam Hačková
64 3 Dávid Nyitrai Vesmír 21.storočia Základná škola Školská č. 2 Svodín Mgr. Marek Minárik
65 3 Lukáš Palacka "úsmev vo vesmíre..." Základná škola s MŠ Kapitána nálepku č. 43 Bánov PaedDr.Zdenka Klučková
66 4 Natali Drubits Mimozemšťan ZUŠ Ferenca Liszta Komenského č. 2 Štúrovo Mgr. Anna Kaplánová
67 4 Lukáš Macalák Vo vesmíre ZUŠ Ferenca Liszta Komenského č. 2 Štúrovo Mgr. Anna Kaplánová
68 4 Liza Andová Vesmír Základná umelecká škola SNP č. 5 Nové Zámky Mária Zsapková
69 4 Eszter Pócs Mimozemšťan Základná umelecká škola SNP č. 5 Nové Zámky Mária Zsapková
70 4 Simona Virágová "Mimozemský život" ZUŠ T.Sládkoviča Nám. Hrdinov č. 10 Šurany Mgr. Soňa Némethová
71 5 Renáta Svajdová Tajomná planéta ZUŠ Ferenca Liszta Komenského č. 2 Štúrovo Mgr. Anna Kaplánová
72 5 Gabriela Raceková "Vesmír ako veľké akvárium" ZUŠ T.Sládkoviča Nám. Hrdinov č. 10 Šurany Mgr. Soňa Némethová
73 5 Natália Sajka Vo víre farieb ZUŠ Ferenca Liszta Komenského č. 2 Štúrovo Mgr. Zuzana Faragó
74 5 Katarína Šajtošová "cukríková planéta" ZUŠ Sv. Lukáša Andovská č. 4 Nové Zámky Pšenáková
75 5 Dominika Varholíková "Výbuch Galaxií" ZUŠ T.Sládkoviča Nám. Hrdinov č. 10 Šurany Mgr. Soňa Némethová
                 
                 
Postupujúce práce na celoslovenské kolo súťaže VOD - okres Dunajská Streda
Č. Kat. Meno Priezvisko Názov práce Škola Ulica školy Mesto Pedagóg
76 1 Annamária Horváth Vesmír Materská škola s VJM Októbrová č. 47 Dunajská Streda Monika Ignaták
77 1 Lukáš Slivka Objavovanie vesmíru Materská škola Veterná č. 496 Šamorín Eva Magyarics
78 1 Vy Khan Trung "Medzi hviezdami" Materská škola Komenského č. 8 Dunajská Streda Gašparíková
79 1 Bernadett Fukács Vesmír Materská škola s VJM Októbrová č. 47 Dunajská Streda Monika Ignaták
80 1 Viktor Mészáros Cesta k mliečnej dráhe Materská škola Nám. SNP č. 187/11 Dunajská Streda Judit Richter
81 2 Fabián Bugár   Základná škola Školský rad č.416/27 Štvrtok na Ostrove Mgr. Etela Molnárová
82 2 Zsófia Zsemlye Vesmír očami detí Centrum voľného času Železničná č. 7 Veľký Meder Erika Zsemlyeová
83 2 Anna Both Človek vo vesmíre Základná škola B.Bartóka s VJM Bratislavská č. 622/38 Veľký Meder Mgr. Klara Mikolai
84 2 Nataša Jelinková Vesmír očami detí Základná škola Mateja Bela Kláštorná č. 995 Šamorín Mgr. Judita Kolesvárová
85 2 Tomáš Kunštár Vesmír očami detí Základná škola Mateja Bela Kláštorná č. 995 Šamorín Mgr. A.Schnoblová
86 3 Jozef Botló Neznámi vesmír ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM Hlavná č. 193 Orechová Potôň Mgr. Erika Molnár
87 3 Fatou Kiné Niang Moje milé vesmírne príšerky, stále sa mi o vás sníva Základná škola Komenského č. 3 Gabčíkovo RNDr. Daniela Vojtušová
88 3 Jennifer Holubová Mimozemšťanská partia vo vesmíre Špeciálna základná škola s VJM Ádorská č. 5400 Dunajská Streda Krisztina Németh
89 3 Vanessa Reiter Môj vesmír Základná škola Hlavná č. 25 Zlaté Klasy Mgr. Silvia Boháčová
90 3 Alexander Cseh Planéty ako kvety Základná škola B.Bartóka s VJM Bratislavská č. 622/38 Veľký Meder Mgr. Klára Mikolai
91 4 Anna Vivien Rišková Prechádzka na Mesiaci ZUŠ Jozefa Janigu Železničná č. 16 Veľký Meder Alžbeta Fábiková
92 4 Peter Hansen Výlet do vesmíru ZUŠ Jozefa Janigu Železničná č. 16 Veľký Meder Alžbeta Fábiková
93 5 Réka Egrecká Planéta opice ZUŠ Jozefa Janigu Železničná č. 16 Veľký Meder Alžbeta Fábiková
                 
                 
Postupujúce práce na celoslovenské kolo súťaže VOD - okres Bratislava
Č. Kat. Meno Priezvisko Názov práce Škola Ulica školy Mesto Pedagóg
94 1 Anička Mičietová   Centrum voľného času Perníková č. 2 Bratislava Mgr. Iveta Sarvašová
95 1 Michaela Gerčáková Malý princ Materská škola M.Marečka č. 20 Bratislava Alena Majerníková
96 1 Viktor Wiedermann Kozmonaut ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Grösslingová č. 48 Bratislava Beata Magdoliničová
97 1 Alžbeta Škrabanová "Slová" Materská škola Pavla Horova č. 3 Bratislava Táňa Kuzmová
98 1 Simona Treglová "Stretnutie s mimozemšťanom Materská škola Pavla Horova č. 3 Bratislava Táňa Kuzmová
99 2 Tomas Kolar Mimozemšťan z Mesiaca Základná škola Pri Kríži č. 11 Bratislava Mgr. Adela Žáková
100 2 Nataša Tatiana Štefániková Vesmírna dráha ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Grösslingová č. 48 Bratislava Mgr. Petronela Petrunčíková
101 2 Simon Trangel Vesmír očami detí Základná škola Tupolevova č. 20 Bratislava PaedDr.Andrea Ďurikovičová
102 2 Adam Strešňák Vesmírne mesto ZŠ A.Molnára Szencziho s VJM Nám. A.Molnára č. 2 Senec Enikő Molnárová, Erika Sándor
103 2 Lucia Pabst Vesmír Základná škola Karloveská č. 61 Bratislava Mgr. Art. Marianna Kassayová
104 3 Monika Hodúrová Vo vesmíre Základná škola Mierová č. 46 Bratislava Mgr. Jana Sekajová
105 3 Diana Móriczová "Objavili našu planétu!" Základná škola Podzáhradná č. 51 Bratislava Novotná
106 3 Jakub Brňák Vesmír v mojom sne Základná škola s MŠ Odborárska č. 2 Bratislava Mgr. Ľubica Daneková
107 3 Ester Kováčová Vesmírny volejbal Základná škola Tupolevova č. 20 Bratislava Zuzana Bulafčíková
108 3 Veronika Oláhová   Základná škola Nobelovo nám. č. 6 Bratislava Mgr. Miroslava Hudáková
109 4 Oliver Fürst Výskumník Súkromná ZUŠ - LADON Nevädzová č. 4 Bratislava Kristína Gavernik
110 4 Natália Perná Mimozemská farma Súkromná ZUŠ - LADON Nevädzová č. 4 Bratislava Alexandra Puchovská
111 4 Ondrej Taragel "štart lietajúcich strojov" Základná umelecká škola Istrijská č. 22 Bratislava Táňa Kuzmová
112 4 Šimon Rajecký "Let nad krajinou" Základná umelecká škola Istrijská č. 22 Bratislava Táňa Kuzmová
113 4 Martin Borecký "Stopy mimozemšťanou" Základná umelecká škola Istrijská č. 22 Bratislava Táňa Kuzmová
114 5 Ela Kaniková Strážca vesmíru Súkromná ZUŠ - LADON Nevädzová č. 4 Bratislava Alexandra Puchovská
115 5 Laura Rajecká "Cesta okolo sveta" Základná umelecká škola Istrijská č. 22 Bratislava Táňa Kuzmová
116 5 Monika Olejová Velvet the planet eater Základná umelecká škola Istrijská č. 22 Bratislava Patrícia Pálešová
117 5 Jana Kurčíková Firewall dragon Základná umelecká škola Istrijská č. 22 Bratislava Patrícia Pálešová
118 5 Laura Krankušová Tak blízko a tak ďaleko... Súkromná ZUŠ - LADON Nevädzová č. 4 Bratislava Alexandra Puchovská