Prihláška na 26. cyklus PŠA

Prečítané: 7373x

V školskom roku 2021/ 2022 bude otvorený 26. cyklus Pomaturitného kvalifikačného štúdia astronómie (PŠA). PŠA je dvojročné štúdium popri zamestnaní, ktoré sa otvára každé dva roky pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v úzkej spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove. Štúdium je určené absolventom stredných škôl s maturitou bez vekového ohraničenia. Po úspešnom absolvovaní ročníkových skúšok štúdium končí odbornou zložkou maturitnej skúšky.

 Od uchádzačov sa vyžadujú znalosti matematiky a fyziky na stredoškolskej úrovni. Prihlášky na riadny prijímací termín musia uchádzači zaslať spolu so životopisom a kópiou maturitného vysvedčenia do 31. mája 2021 na adresu:

Slovenská ústredná hvezdáreň

Komárňanská 137

947 01 Hurbanovo. 

 

Obálku označte nápisom „PŠA“. Spolu s podpísaním prihlášky treba udeliť aj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Prihlášku nie je možné zaslať elektronicky

O prijímacom konaní budú záujemcovia informovaní.

 

Bližšie informácie: tel.: 035-2451102, 035-2451110, 035-2451111;  

 email: pavol.duris_@_suh.sk , drahoslava.vybochova_@_suh.sk , suhlib_@_suh.sk

  

Upozornenie: E-mailové adresy obsahujú znak "_" pre minimalizovanie nevyžiadanej pošty. Pred odoslaním e-mailu tieto znaky prosím vymažte.

 

 Prihláška na stiahnutie TU.