Zákresy slnečnej fotosféry 1947-2013 Prešov

Súbory poskytla Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 08001 Prešov, tel: 051 7722065 | 051 7733218, e-mail: hap @ astropresov.sk
        
 Návrat na zoznam rokov

Súbory pozorovaní v roku 1947:

 01.06.1947
 02.06.1947
 03.06.1947
 04.06.1947
 05.06.1947
 06.06.1947
 08.06.1947
 10.06.1947
 13.06.1947
 14.06.1947
 15.06.1947
 16.06.1947
 19.06.1947
 20.06.1947
 21.06.1947
 22.06.1947
 23.06.1947
 24.06.1947
 25.06.1947
 26.06.1947
 27.06.1947
 28.06.1947
 29.06.1947
 30.06.1947
 01.07.1947
 02.07.1947
 03.07.1947
 04.07.1947
 05.07.1947
 07.07.1947
 08.07.1947
 09.07.1947
 10.07.1947
 11.07.1947
 12.07.1947
 13.07.1947
 14.07.1947
 15.07.1947
 18.07.1947
 21.07.1947
 23.07.1947
 24.07.1947
 25.07.1947
 26.07.1947
 27.07.1947
 28.07.1947
 29.07.1947
 30.07.1947
 31.07.1947
 01.08.1947
 02.08.1947
 03.08.1947
 04.08.1947
 06.08.1947
 07.08.1947
 08.08.1947
 09.08.1947
 10.08.1947
 11.08.1947
 12.08.1947
 13.08.1947
 15.08.1947
 16.08.1947
 17.08.1947
 18.08.1947
 19.08.1947
 20.08.1947
 22.08.1947
 23.08.1947
 25.08.1947
 26.08.1947
 28.08.1947
 29.08.1947
 02.09.1947
 05.09.1947
 06.09.1947
 07.09.1947
 08.09.1947
 09.09.1947
 10.09.1947
 11.09.1947
 12.09.1947
 13.09.1947
 14.09.1947
 15.09.1947
 16.09.1947
 17.09.1947
 18.09.1947
 19.09.1947
 20.09.1947
 21.09.1947
 22.09.1947
 23.09.1947
 24.09.1947
 25.09.1947
 26.09.1947
 27.09.1947
 28.09.1947
 01.10.1947
 03.10.1947
 05.10.1947
 06.10.1947
 07.10.1947
 08.10.1947
 10.10.1947
 11.10.1947
 13.10.1947
 14.10.1947
 15.10.1947
 16.10.1947
 18.10.1947
 19.10.1947
 20.10.1947
 22.10.1947
 24.10.1947
 26.10.1947
 27.10.1947
 28.10.1947
 29.10.1947
 30.10.1947
 02.11.1947
 04.11.1947
 05.11.1947
 07.11.1947
 08.11.1947
 09.11.1947
 11.11.1947
 14.11.1947
 18.11.1947
 25.11.1947
 26.11.1947
 27.11.1947
 01.12.1947
 12.12.1947
 18.12.1947
 20.12.1947
 24.12.1947
 27.12.1947
 30.12.1947
 31.12.1947