Zákresy slnečnej fotosféry 1947-2013 Prešov

Súbory poskytla Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 08001 Prešov, tel: 051 7722065 | 051 7733218, e-mail: hap @ astropresov.sk
        
 Návrat na zoznam rokov

Súbory pozorovaní v roku 1953:

 02.04.1953
 03.04.1953
 05.04.1953
 08.04.1953
 10.04.1953
 11.04.1953
 22.04.1953
 23.04.1953
 24.04.1953
 25.04.1953
 27.04.1953
 29.04.1953
 01.05.1953
 02.05.1953
 17.05.1953
 20.05.1953
 21.05.1953
 22.05.1953
 23.05.1953
 25.05.1953
 26.05.1953
 05.06.1953
 07.06.1953
 08.06.1953
 09.06.1953
 10.06.1953
 14.06.1953
 16.06.1953
 17.06.1953
 18.06.1953
 19.06.1953
 20.06.1953
 21.06.1953
 22.06.1953
 25.06.1953
 26.06.1953
 29.06.1953
 30.06.1953
 02.07.1953
 09.07.1953
 12.07.1953
 13.07.1953
 15.07.1953
 16.07.1953
 17.07.1953
 18.07.1953
 19.07.1953
 20.07.1953
 05.08.1953
 07.08.1953
 08.08.1953
 09.08.1953
 11.08.1953
 12.08.1953
 13.08.1953
 14.08.1953
 17.08.1953
 19.08.1953
 20.08.1953
 21.08.1953
 22.08.1953
 07.09.1953
 08.09.1953
 09.09.1953
 11.09.1953
 14.09.1953
 15.09.1953
 16.09.1953
 18.09.1953
 21.09.1953
 22.09.1953
 23.09.1953
 27.09.1953