Zákresy slnečnej fotosféry 1947-2013 Prešov

Súbory poskytla Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 08001 Prešov, tel: 051 7722065 | 051 7733218, e-mail: hap @ astropresov.sk
        
 Návrat na zoznam rokov

Súbory pozorovaní v roku 1954:

 19.01.1954
 20.01.1954
 23.01.1954
 24.01.1954
 28.01.1954
 30.01.1954
 11.02.1954
 16.02.1954
 21.02.1954
 01.04.1954
 02.04.1954
 12.07.1954
 17.07.1954
 24.07.1954
 01.08.1954
 02.08.1954
 03.08.1954
 04.08.1954
 05.08.1954
 06.08.1954
 07.08.1954
 10.08.1954
 11.08.1954
 13.08.1954
 14.08.1954
 25.08.1954
 05.09.1954
 13.10.1954
 14.10.1954
 15.10.1954
 16.10.1954
 21.10.1954
 25.10.1954
 06.11.1954
 07.11.1954
 12.11.1954
 16.11.1954
 18.12.1954
 19.12.1954