Zákresy slnečnej fotosféry 1947-2013 Prešov

Súbory poskytla Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 08001 Prešov, tel: 051 7722065 | 051 7733218, e-mail: hap @ astropresov.sk
        
 Návrat na zoznam rokov

Súbory pozorovaní v roku 1955:

 04.01.1955
 06.01.1955
 13.01.1955
 21.01.1955
 31.01.1955
 08.02.1955
 22.02.1955
 23.02.1955
 25.02.1955
 26.02.1955
 01.03.1955
 02.03.1955
 04.03.1955
 03.04.1955
 04.04.1955
 07.04.1955
 10.04.1955
 15.04.1955
 24.04.1955
 27.04.1955
 29.04.1955
 30.04.1955
 01.05.1955
 02.05.1955
 03.05.1955
 06.05.1955
 07.05.1955
 08.05.1955
 17.05.1955
 18.05.1955
 20.05.1955
 22.05.1955
 26.05.1955
 30.05.1955
 31.05.1955
 04.06.1955
 05.06.1955
 06.06.1955
 07.06.1955
 08.06.1955
 09.06.1955
 10.06.1955
 11.06.1955
 15.06.1955
 16.06.1955
 18.06.1955
 19.06.1955
 30.06.1955
 01.07.1955
 02.07.1955
 03.07.1955
 11.07.1955
 12.07.1955
 14.07.1955
 15.07.1955
 16.07.1955
 19.07.1955
 20.07.1955
 22.07.1955
 27.07.1955
 28.07.1955
 29.07.1955
 07.08.1955
 13.08.1955
 14.08.1955
 15.08.1955
 16.08.1955
 18.08.1955
 19.08.1955
 20.08.1955
 21.08.1955
 22.08.1955
 23.08.1955
 25.08.1955
 26.08.1955
 27.08.1955
 28.08.1955
 30.08.1955
 31.08.1955
 01.09.1955
 02.09.1955
 03.09.1955
 04.09.1955
 05.09.1955
 06.09.1955
 07.09.1955
 08.09.1955
 09.09.1955
 10.09.1955
 11.09.1955
 12.09.1955
 13.09.1955
 15.09.1955
 19.09.1955
 20.09.1955
 25.09.1955
 26.09.1955
 29.09.1955
 30.09.1955
 01.10.1955
 02.10.1955
 03.10.1955
 07.10.1955
 10.10.1955
 11.10.1955
 12.10.1955
 13.10.1955
 20.10.1955
 21.10.1955
 22.10.1955
 26.10.1955
 27.10.1955
 30.10.1955
 31.10.1955
 01.11.1955
 02.11.1955
 07.11.1955
 08.11.1955
 10.11.1955
 11.11.1955
 16.11.1955
 19.11.1955
 24.11.1955
 25.11.1955
 26.11.1955
 29.11.1955
 30.11.1955
 01.12.1955
 05.12.1955
 07.12.1955
 08.12.1955
 09.12.1955
 11.12.1955
 12.12.1955
 13.12.1955
 14.12.1955
 17.12.1955
 19.12.1955
 20.12.1955
 31.12.1955