Zákresy slnečnej fotosféry 1947-2013 Prešov

Súbory poskytla Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 08001 Prešov, tel: 051 7722065 | 051 7733218, e-mail: hap @ astropresov.sk
        
 Návrat na zoznam rokov

Súbory pozorovaní v roku 1960:

 01.01.1960
 09.01.1960
 10.01.1960
 19.01.1960
 22.01.1960
 30.01.1960
 02.02.1960
 03.02.1960
 05.02.1960
 09.02.1960
 10.02.1960
 11.02.1960
 13.02.1960
 20.02.1960
 06.03.1960
 24.03.1960
 25.03.1960
 13.04.1960
 14.04.1960
 19.04.1960
 25.04.1960
 26.04.1960
 30.04.1960
 03.05.1960
 04.05.1960
 05.05.1960
 10.05.1960
 12.05.1960
 13.05.1960
 15.05.1960
 16.05.1960
 17.05.1960
 18.05.1960
 19.05.1960
 24.05.1960
 31.05.1960
 01.06.1960
 03.07.1960
 04.07.1960
 07.07.1960
 08.07.1960
 11.07.1960
 12.07.1960
 15.07.1960
 17.07.1960
 18.07.1960
 19.07.1960
 20.07.1960
 23.07.1960
 26.07.1960
 28.07.1960
 29.07.1960
 30.07.1960
 31.07.1960
 01.08.1960
 02.08.1960
 03.08.1960
 04.08.1960
 11.08.1960
 01.09.1960
 03.09.1960
 04.09.1960
 13.09.1960
 14.09.1960
 18.09.1960
 19.09.1960
 20.09.1960
 21.09.1960