Zákresy slnečnej fotosféry 1947-2013 Prešov

Súbory poskytla Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17, 08001 Prešov, tel: 051 7722065 | 051 7733218, e-mail: hap @ astropresov.sk
        
 Návrat na zoznam rokov

Súbory pozorovaní v roku 1961:

 10.06.1961
 19.06.1961
 20.06.1961
 21.06.1961
 22.06.1961
 23.06.1961
 24.06.1961
 26.06.1961
 30.06.1961
 01.07.1961
 02.07.1961
 03.07.1961
 04.07.1961
 05.07.1961
 06.07.1961
 07.07.1961
 08.07.1961
 10.07.1961
 11.07.1961
 12.07.1961
 13.07.1961
 14.07.1961
 15.07.1961
 16.07.1961
 17.07.1961
 18.07.1961
 19.07.1961
 21.07.1961
 23.07.1961
 24.07.1961
 26.07.1961
 27.07.1961
 28.07.1961
 01.08.1961
 02.08.1961
 03.08.1961
 04.08.1961
 05.08.1961
 08.08.1961
 10.08.1961
 11.08.1961
 12.08.1961
 14.08.1961
 15.08.1961
 17.08.1961
 19.08.1961
 21.08.1961
 22.08.1961
 23.08.1961
 24.08.1961
 26.08.1961
 27.08.1961
 28.08.1961
 29.08.1961
 30.08.1961
 31.08.1961
 01.09.1961
 02.09.1961
 03.09.1961
 04.09.1961
 05.09.1961
 06.09.1961
 07.09.1961
 08.09.1961
 12.09.1961
 13.09.1961
 14.09.1961
 15.09.1961
 16.09.1961
 18.09.1961
 19.09.1961
 20.09.1961
 21.09.1961
 22.09.1961
 23.09.1961
 24.09.1961
 26.09.1961
 27.09.1961
 29.09.1961
 02.10.1961
 03.10.1961
 04.10.1961
 05.10.1961
 06.10.1961
 07.10.1961